Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809

Oriveden kaupunki

Tekninen johtaja

Matti Vesava

  • 040 133 9247

Oriveden asema

Ratahanke

Oriveden juna-aseman pysäköintiin liittyvä kehityshanke on käynnistymässä kesän 2022 aikana. Hanke toteutetaan Oriveden kaupungin ja Väyläviraston yhteishankkeena. Hankkeen tarkoituksena on parantaa yleisesti Oriveden aseman pysäköinnin toimivuutta niin autojen, pyörien kuin joukkoliikenteen osalta. 

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2022-2024
Yhteistyökumppanit
Oriveden kaupunki
Kustannukset
900 000
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

- parantaa pysäköintialueen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä
- kehittää alueen toimivuutta sekä mahdollistaa lähijunaliikenteen kehittäminen 

Oriveden juna-asemalla seisoo ihmisiä, juna laiturilla.

Hankkeen nykytila

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa 2020-2023 eli ns. MAL-sopimuksessa on määritetty merkittäviä parannustoimenpiteitä joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen. Sopimuksessa on sovittu myös Oriveden liityntäpysäköintialueen kehittämisen suunnittelusta sekä toteuttamisesta.

Hankkeen suunnittelusta on laadittu hankeosapuolten välinen hankesopimus. Hankkeen toteuttaminen edellyttää erillisen toteuttamissopimuksen, jota ei ole vielä allekirjoitettu.

Toimenpiteet

  • lisätään autojen pysäköintipaikkoja
  • varataan latauspaikkoja sähköautoille
  • rakennetaan saatto- ja joukkoliikenteelle omat pysähdyspaikat
  • parannetaan polkupyöräpysäköintiä
  • uusitaan alueen asfaltointia, kivetyksiä ja istutuksia

Aikataulu

Hankkeen suunnittelu on aloitettu alkuvuodesta 2022. Rakentaminen aloitetaan saman vuoden kesällä ja töiden on tarkoitus valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Lue lisää hankkeesta: