Hyppää sisältöön
Usein kysytyt kysymykset
 • Valmistuneet ratasuunnitelmat asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. 

  Ratasuunnitelmat ovat nähtävillä seuraavasti: 

  Ratasuunnitelma 2 eli Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Uudenniityntie–Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori on asetettu nähtäville 30 päivän ajaksi 22. toukokuuta 2024. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävilläoloaikana 22.5.2024 - 24.6.2024 Valtion liikenneväylien suunnittelussa.  

 • Ratasuunnitteluun kuuluu oleellisena osana vuoropuhelu paikallisten asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ratasuunnitelmien laatimisen aikana palautetta on kerätty asukkailta ja muilta sidosryhmiltä vuorovaikutustilaisuudessa kesäkuussa 2022. Palautetta on tullut myös vuorovaikutustilaisuuden jälkeen. Saatuja palautteita on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ratasuunnitelmien laadinnassa. 


  Valmistuneet ratasuunnitelmat asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan Valtion liikenneväylien suunnittelussa ja paikallisessa sanomalehdessä. Ratasuunnitelmien nähtäville asettamisesta lähetetään myös kirjeitse tieto maanomistajille, joiden kiinteistöt sijaitsevat ratasuunnitelmien uusien rakennettaviksi suunniteltujen tai muutettavien yhteysväylien alueella. Ratasuunnitelmien nähtävilläoloaikana on mahdollista tutustua laadittuun suunnitelma-aineistoon. Asianosaisilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma voi vaikuttaa, on tilaisuus tehdä muistutuksia suunnitelmista niiden nähtävilläoloaikana. Muistutuksia voi jättää Valtion liikenneväylien suunnittelussa.

  Voit tarkastella ratasuunnitelman "Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Rantakulmantie–Uudenniityntie; ratasuunnitelma, Pori" suunnitelmia ja jättää muistutuksia Valtion liikenneväylien suunnittelussa

 • Hankkeelle voi jättää palautetta verkkosivujen etusivun alaosasta löytyvän palautelaatikon kautta.

  Ratasuunnitelmien nähtävilläoloaikana suunnitelmista voi jättää virallisia muistutuksia Valtion liikenneväylien suunnittelussa.

 • Ratasuunnitelmien hallinnolliset prosessit pyritään saamaan valmiiksi ja ratasuunnitelmat lainvoimaiseksi vuoden 2024 aikana. Tarkemmista ajankohdista ja rakentamisen aikatauluista tiedotetaan, kun ratasuunnitelmat saadaan valmiiksi. 

  Maanmittauslaitos kutsuu haltuunottokokoukseen ne kiinteistöjen omistajat, joita hanke koskee. Haltuunottokokouksessa kerrotaan tarkemmin rakennushankkeen etenemisestä sekä korvauskysymyksistä.

 • Tämänhetkisen aikatauluarvion mukaan tasoristeysten muutostyöt kestävät vuoden 2025 loppuun saakka. Aikataulut tarkentuvat hankkeen edetessä. Ajantasaista tietoa hankkeesta ja aikatauluista löytyy hankkeen verkkosivuilta. Rakentamistöistä tiedotetaan myös maastoon sijoitettavilla kylteillä rakentamistöiden käynnistyessä. 

 • Mahdolliset kiertotiejärjestelyt merkitään kyltein rakentamisen ollessa käynnissä. Töiden kesto riippuu tasoristeyksestä ja sille suoritettavista toimenpiteistä ja mahdollisista korvaavien tieyhteyksien rakentamisesta. Tarkempaa tietoa päivitetään ratasuunnitelmien hallinnollisen prosessin edetessä ja aikataulujen tarkentuessa. Ajantasaista tietoa hankkeesta ja aikatauluista löytyy hankkeen verkkosivuilta.

 • Tasoristeysten muutostöillä ja poistoilla tavoitellaan liikenneturvallisuuden parantamista. Mikäli tasoristeysten olosuhteet eivät salli radan turvallista ylittämistä, ne poistetaan. Tällainen puutteellinen olosuhde voi olla esimerkiksi liian lyhyt näkemä tai puutteelliset odotustasanteet. Tasoristeysten poistoilla ohjataan liikenne ensisijaisesti turvalaitteilla varustettuun tasoristeykseen, mikä parantaa turvallisuutta merkittävästi.

 • Kaikki kiinteistöjen omistajat, joita yksityistiejärjestelyihin liittyvät muutokset koskevat, kutsutaan toimituskokoukseen. Ratatoimituksessa käsitellään muuttuneiden kulkuyhteyksien tieoikeudet, käsitellään yksityisteiden kunnossapidon osittelu sekä muutetaan tai perustetaan tiekuntia. 

 • Tasoristeystöiden kustannusarvio on 4,47 miljoonaa euroa, josta Väyläviraston osuus on 3,7 miljoonaa euroa ja Porin kaupungin osuus 0,7 miljoonaa euroa.