Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600,

AFRY Finland Oy

Osastopäällikkö

Petteri Hulkko

  • 0103 349 426

Maantie 637 välillä Rokkamäki - Kuusa, tie- ja rakennussuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Maantie 637 (Suolahdentie) on tärkeä tieyhteys Laukaan kirkonkylästä pohjoiseen Kuusan taajamaan, josta maantie 637 jatkuu edelleen Konneveden suuntaan. Kuusasta on tieyhteys myös Suolahden (mt 642) ja Valkolan suuntiin (mt 16756). Nykyinen maantie on kapeahko ja mäkinen. Tiellä on kapeat pientareet, jotka eivät ole riittävät jalankulun ja pyöräilyn tarpeisiin. Maantien liikennemäärä vuonna 2017 oli keskimäärin 5000 ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus oli noin 5 %. Kohteesta on vuonna 2007 valmistunut aluevaraussuunnitelma ja vuonna 2011 valmistunut tiesuunnitelma. Tiesuunnitelmassa on esitetty jalankulku- ja pyöräilyväylän toteutus maantielle 637 Vehniäntien liittymän (mt 6375) ja Koskelantien yksityistieliittymän väliselle osuudelle. Väylän kokonaispituus on noin 3,0 km, josta on rakennettu noin 700 m osuus välillä Rokkamäki-Peurunka.


Suunnitelmatilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on syksyllä 2019 käynnistänyt rakennussuunnitelman laadinnan välille Peurunka-Kuusa. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Laukaan kunnan kanssa ja suunnitelmaa laativana konsulttina toimii AFRY Finland Oy. Rakennussuunnitelma valmistuu kesällä 2020.


Toteutus

Kohteen toteutuksesta ei ole rahoituspäätöstä, joten rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.