Hyppää sisältöön

Maantie 637 välillä Rokkamäki - Kuusa, tie- ja rakennussuunnitelma

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Hankekuvaus

Maantie 637 (Suolahdentie) on tärkeä tieyhteys Laukaan kirkonkylästä pohjoiseen Kuusan taajamaan, josta maantie 637 jatkuu edelleen Konneveden suuntaan. Kuusasta on tieyhteys myös Suolahden (mt 642) ja Valkolan suuntiin (mt 16756). Nykyinen maantie on kapeahko ja mäkinen. Tiellä on kapeat pientareet, jotka eivät ole riittävät jalankulun ja pyöräilyn tarpeisiin. Maantien liikennemäärä vuonna 2017 oli keskimäärin 5000 ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus oli noin 5 %. Kohteesta on vuonna 2007 valmistunut aluevaraussuunnitelma ja vuonna 2011 valmistunut tiesuunnitelma. Tiesuunnitelmassa on esitetty jalankulku- ja pyöräilyväylän toteutus maantielle 637 Vehniäntien liittymän (mt 6375) ja Koskelantien yksityistieliittymän väliselle osuudelle. Väylän kokonaispituus on noin 3,0 km, josta on rakennettu noin 700 m osuus välillä Rokkamäki-Peurunka.

 

Suunnitelmatilanne

 

Keski-Suomen ELY-keskus on laatinut yhdessä Laukaan kunnan kanssa rakentamissuunnitelman välillä Peurunka – Kuusa.

 

Toteutus

 

Hanke toteutetaan vuonna 2023 yhteistyössä Laukaan kunnan kanssa. 


Linkki rakentamisen sivulle