Vt 12 Tillola–Keltti

Käynnissä

Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeessa parannetaan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta. Hankkeessa valtatielle 12 rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi rinnakkaistie. IItin Tillolaan, KymiRing-ajokoulutuskeskuksen kohdalle tehdään eritasoliittymä. Kouvolan Keltin eritasoliittymän sujuvuutta parannetaan uusilla rampeilla.

Yhteystiedot

Väylä

Projektipäällikkö

Jetro Matilainen

  • 050 505 1513
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Väylä

Apulaisjohtaja

Lars Westermark

  • 029 534 3838
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Vt 12 Tillola–Keltti

Hankkeen taustat

 

Valtatie 12 on merkittävä osa itä­–länsisuuntaista valtatieverkkoa ja tärkeä yhteys elinkeinoelämän kuljetuksille. Valtatien Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välisellä osuudella on runsaasti teollisuutta ja jakso toimii Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä, jota pitkin kulkee päivittäin 7000–8000 ajoneuvoa. Liikenteestä raskaan liikenteen osuus (14 %) on huomattavan suuri.

Tillola–Keltti-osuus ei vastaa nykyisellään liikenteen vaatimuksia. Turvattomalla tiellä on sattunut viime vuosina useita vakavia liikenneonnettomuuksia. Osuuden kehittämiseen ja erityisesti liittymäjärjestelyihin on vaikuttanut myös Iitin kunnan puolelle suunniteltu ja kaavoitettu laaja KymiRingin ajokoulutus- ja moottoriratakeskus.

Tavoitteet

Parannushanke tukee Lahti–Kouvola-yhteysvälin kehittämistä poistamalla yhden valtatie 12:n ongelmakohdista. Liikenteestä tievälillä Tillola–Keltti tulee sujuvaa ja turvallista, ja KymiRingin ajokoulutuskeskuksen toiminnalle järjestetään liikenteelliset edellytykset.

Hankkeessa rakennetaan valtatielle 12 keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus 5 kilometrin matkalle. Ohituskaistatien rinnalle tehdään uutta rinnakkaistietä 6,8 kilometriä. Lisäksi hankkeessa tehdään meluntorjuntaa sekä poistetaan valtatieltä yksityistieliittymiä.

Valtatie 12:n itäpäähän toteutettavan KymiRing-moottoriratakeskuksen kohdalle rakennetaan eritasoliittymä, joka palvelee alueen maankäyttöä. Nykyistä Keltin eritasoliittymää parannetaan pohjoispuolen uusilla rampeilla ja meluntorjunnalla.

Eteneminen

Vt 12 Tillola–Keltin uusi tiesuunnitelma valmistui toukokuussa 2015. Vuonna 2011 laadittu rakennussuunnitelma korvataan uudella hankkeen toteuttamisen yhteydessä. Ohituskaistatien rakentaminen ja KymiRingin eritasoliittymä toteutetaan yhdessä. Keltin eritasoliittymän parannustyöt on mahdollista toteuttaa omana hankkeena.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2017 Iitin ja Kouvolan välillä toteutettavan Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen 14 miljoonan euron valtion rahoitusosuuden ehdollisena. Ehtona oli yksityisen rahoitusosuuden löytyminen KymiRing-ratahankkeelle yksityiseltä sektorilta. Kymi Ring Oy sai 10 miljoonan euron yksityisen rahoituksen kasaan huhtikuussa 2018. Rakennustyöt päästään aloittamaan kesäkuussa 2018. Urakoitsijana toimii Destia Oy.

 

Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,2.

Kustannukset

Kokonaisuudessaan hankkeen kustannusennuste on arvoltaan 17,2 miljoonaa euroa, josta kuntien ja johto- sekä laitevalmistajien osuus on 3,2 miljoonaa euroa.

Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,2, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta.

Ajankohtaista

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.11.2019