Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jetro Matilainen

  • 050 505 1513

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Lars Westermark

  • 029 534 3838

Vt 12 Tillola–Keltti

Tiehanke Valmistunut Kymenlaakso

Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeessa parannettiin valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta. Hankkeessa valtatielle 12 rakennettiin keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehtiin uusi rinnakkaistie. IItin Tillolaan, KymiRing-ajokoulutuskeskuksen kohdalle tehtiin eritasoliittymä. Kouvolan Keltin eritasoliittymän sujuvuutta parannettiin uusilla rampeilla.

Vt 12 Tillola–Keltti

Hankkeen taustat

 

Valtatie 12 on merkittävä osa itä­–länsisuuntaista valtatieverkkoa ja tärkeä yhteys elinkeinoelämän kuljetuksille. Valtatien Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välisellä osuudella on runsaasti teollisuutta ja jakso toimii Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä, jota pitkin kulkee päivittäin 7000–8000 ajoneuvoa. Liikenteestä raskaan liikenteen osuus (14 %) on huomattavan suuri.

Tillola–Keltti-osuus ei vastannut nykyisellään liikenteen vaatimuksia. Turvattomalla tiellä sattui viime vuosina useita vakavia liikenneonnettomuuksia. Osuuden kehittämiseen ja erityisesti liittymäjärjestelyihin vaikutti myös Iitin kunnan puolelle toteutettu laaja KymiRingin ajokoulutus- ja moottoriratakeskus.

Meluaita.

Tavoitteet

Parannushanke tukee Lahti–Kouvola-yhteysvälin kehittämistä poistamalla yhden valtatie 12:n ongelmakohdista. Liikenteestä tievälillä Tillola–Keltti tulee vastaisuudessa sujuvaa ja turvallista, ja KymiRingin ajokoulutuskeskuksen toiminnalle järjestettiin liikenteelliset edellytykset.

Hankkeessa rakennettiin valtatielle 12 keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus 5 kilometrin matkalle. Ohituskaistatien rinnalle tehtiin uutta rinnakkaistietä 6,8 kilometriä. Lisäksi hankkeessa tehtiin meluntorjuntaa sekä poistettiin valtatieltä yksityistieliittymiä.

Valtatie 12:n itäpäähän toteutetun KymiRing-moottoriratakeskuksen kohdalle rakennettiin eritasoliittymä, joka palvelee alueen maankäyttöä. Nykyistä Keltin eritasoliittymää parannettiin pohjoispuolen uusilla rampeilla ja meluntorjunnalla.

Hankefaktaa.

Eteneminen

Vt 12 Tillola–Keltin uusi tiesuunnitelma valmistui toukokuussa 2015. Vuonna 2011 laadittu rakennussuunnitelma korvattiin uudella hankkeen toteuttamisen yhteydessä. Ohituskaistatien rakentaminen ja KymiRingin eritasoliittymä toteutettiin yhdessä. Keltin eritasoliittymän parannustyöt toteutettiin samaan aikaan.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2017 Iitin ja Kouvolan välillä toteutetun Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen 14 miljoonan euron valtion rahoitusosuuden ehdollisena. Ehtona oli yksityisen rahoitusosuuden löytyminen KymiRing-ratahankkeelle yksityiseltä sektorilta. Kymi Ring Oy sai 10 miljoonan euron yksityisen rahoituksen kasaan huhtikuussa 2018. Rakennustyöt päästiin aloittamaan kesäkuussa 2018. Urakoitsijana toimii Destia Oy.

 

Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,2.

Kustannukset

Kokonaisuudessaan hankkeen kustannusennuste oli arvoltaan 17,2 miljoonaa euroa, josta kuntien ja johto- sekä laitevalmistajien osuus on 3,2 miljoonaa euroa.

Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,2, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta.

Ajankohtaista