Anna palautetta teistä, rautateistä ja vesiväylistä

Palauteväylä

Voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja parannusehdotuksia ja tehdä ilmoituksia maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen.

Anna palautetta Palauteväylässä (palautevayla.fi). Liikenteen asiakaspalvelu on Väyläviraston, ELY-keskusten ja Traffic Management Finlandin toimialaan kuuluvien maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu.

Usein kysyttyä liikenteestä

Usein kysyttyä vesiväylistä

Usein kysyttyä rataliikenteestä

Tiekiikenteen häiriötilanteet: Tienkäyttäjän linja, 24 h, p. 0200 2100 (pvm). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie. Tienkäyttäjän linjalle on mahdollista soittaa myös 112 Suomi -sovelluksen kautta, joilloin soittajan sijainti välittyy.

Hätätilanteet: Onnettomuudet ja muut hätätilanteet väyläverkolla: hätänumero puh. 112.

Anna palautetta vesiväylistä

Anna palautetta turvalaitteista, vesiliikennemerkin viasta tai muuta vesiväyläpalautetta

Puuttuvasta merimerkistä voi myös ilmoittaa numeroon 0800-181818.

Ilmoita purjehduskilpailusta (TMFG)

Anna palautetta merikartoista (Traficom)