Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Mirko Juppi

  • 0295 026 720

Mt 471 Hanhivirran lossin korvaaminen sillalla

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Savo

 

Hanhivirran lossi liikennöi osana seututietä 471, joka yhdistää Heinäveden ja Savonlinnan. Hanhivirran kohdalla maantie risteää Varkaus–Joensuu-syväväylän kanssa, jonka syvyys kohdealueella on vähintään 4,2 metriä. Hankkeen tavoitteena on suunnittelukohteena olevan tieosan parantaminen korvaamalla nykyinen lossiyhteys toteuttamiskelpoisella, teknistaloudellisella ja ympäristöön hyvin sopeutuvalla siltaratkaisulla.

Karttakuva suunnitteluosuudesta.

Hankkeesta on laadittu tielain mukainen yleissuunnitelma, joka on hyväksytty 1.4.2010.  Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on selvitetty useita korkean, kiinteän sillan vaihtoehtoja jotka sijoittuvat lossipaikan lounaispuolelle. Näiden lisäksi on selvitetty vaihtoehtoina myös nykyisen lossin kehittämistä sekä avattavaa siltavaihtoehtoa.

Hanhivirran lossi esitetään korvattavaksi ratkaisulla, jossa maantie 471 linjataan lossin länsipuolelle ja laivaväylän kohdalle rakennetaan teräsbetonikantinen liittopalkkisilta. Sillan kokonaispituus on 492 m, hyötyleveys 8,5 m ja alikulkukorkeus 24,5 m. Siltaa varten rakennetaan kaikkiaan noin 2 kilometriä uutta maantietä.

Kiinteä yhteys mahdollistaa vapaan tieliikenteen kulkemisen vesistön ylitse ja nopeuttaa ajoneuvoliikenteen liikkumista. Uusi tielinjaus lyhentää ajomatkaa noin 420 m. Valittu vesiliikenteen alikulkukorkeus mahdollistaa kaiken laiva- ja kauppaliikenteen sekä lähes kaiken huviveneliikenteen kulkemisen sillan alitse.

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 17,2 M€ (MAKU 130, 2010=100). Hankkeen toteutusajankohta ei ole tiedossa.

Hankkeen hyötykustannussuhde on 1,43, eli lossin korvaaminen sillalla on yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa.