Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Matti Kiljunen

  • 0295 022 796

Afry Finland Oy

Projektipäällikkö

Ari Mattila

  • +358 50 535 8466

Uusi maantie välillä vt 2 – vt 8, Pori

Tiehanke Suunnitteilla Satakunta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vuonna 2023 käynnistänyt uuden tieyhteyden suunnittelun Porin taajaman eteläpuolelle välillä valtatie 2 ja valtatie 8. Suunnittelun tavoitteena on päätieliikenteen sekä Porin kaupungin maankäytön kehittämisen tavoitteiden yhteensovittaminen. Suunnittelu sisältää yleissuunnitelman laatimisen.

Kuvassa esitetään hankkeen sijainti. Uusi suunniteltava maantie yhdistää valtatien 2 ja valtatien 8 toisiinsa Porin taajaman eteläpuolella.

Hankkeen lähtökohdat

Valtatiet 2 ja 8 muodostavat tällä hetkellä Porin kaupunkiseudun tieverkon rungon, ja tiet leikkaavat kantakaupunkia.

Valtatie 2 Porin keskustan kohdalla on nykyään yksiajorataiseksi erittäin vilkasliikenteinen: liikennemäärä on noin 18 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ensisijainen ongelma on tieosuuden häiriöalttius liittymissä sekä linjaosuuden ruuhkautuminen. Myös ramppijärjestelyissä ja meluntorjunnassa on puutteita. Porin keskustan kohdalla sattuu runsaasti liikenneonnettomuuksia.

Valtatie 8 ja valtatie 2 kuuluvat EU:n TEN-T-verkkoon, ovat pääväyläasetuksen mukaisia 1 luokan pääväyliä sekä osa suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkkoa. Erikoiskuljetukset ja VAK-kuljetukset kulkevat tällä hetkellä Porin keskustan kautta. Uusi maantieyhteys tulee olemaan osa suurten erikoiskuljetusten verkkoa.

Porissa kaupungin itäpuolen (vt 2 ja vt 11) ja etelän (vt 8) väliseltä liikenteeltä puuttuu nykytilanteessa keskustan kiertävä yhteys. Honkaluodon yritysalueen ja Porin lentoaseman saavutettavuus etelän suunnasta (vt 8) on huono. Uusi yhteys välillä vt 2 – vt 8 on ollut varauksena maankäyttösuunnitelmissa useita vuosikymmeniä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on päätieliikenteen sekä Porin kaupungin maankäytön kehittämisen tavoitteiden yhteensovittaminen. Tavoitteena on täydentää alueen tieverkko puuttuvalla yhteydellä ja tukea samalla Porin kaupungin kehittymisedellytyksiä.

Suunnittelukohde

Suunnittelukohteena on Porin kaupunkiin, lähelle Ulvilan rajaa sekä taajamaa sijoittuva uusi yhteys välillä Honkaluoto (vt 2) - Vainio (vt 8) ja siihen liittyvät liittymä-, tie- ja katujärjestelyt. Uutta 1+1 -kaistaista tietä suunnitellaan noin 5 kilometriä. Honkaluodon logistiikka-alueelle sekä valtatien 8 ja uuden tien liittymään suunnitellaan eritasoliittymät. Yleissuunnitelmassa ratkaistaan Pinomäentien liittyminen uuteen tiehen, valtatien 8 liittymä- ja pysäkkijärjestelyt, alueen kävely- ja pyöräily-yhteydet sekä yhteydet valtatien 8 uudesta liittymästä länteen päin. Alla olevasta kuvassa on esitetty luonnos toimenpiteistä. Tarkempi suunnitelma selitteineen löytyy liitteistä.

Yleiskartta (14.2.2024) suunnitelluista toimenpiteistä, jotka on kuvattu edellä tekstissä. Kartalla on osoitettu uuden maantien sijoittuminen Porin taajaman eteläpuolelle sekä uudet eritasoliittymät Tuorsniemeen ja Honkaluotoon.

Havainnevideo suunnitelmasta on esitetty seuraavalla videolla.

 

Hankkeen aikataulu

Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

 

Ajankohtaista

Yleisötilaisuus järjestetään 5.3.2024 klo 17.30 – 19.00 Porin kaupungin valtuustosalissa.