Hyppää sisältöön

Leksvall ylikulkusillan ratasuunnitelma, Raasepori

Nykytila

Suunnittelu kohde on osa Hyvinkää-Hanko sähköistyshanketta, jossa toteutetaan myös tasoristeysten toimenpiteitä. Osana hyväksyttyä Hyvinkää-Hanko sähköistyksen ja tasoristeysturvallisuuden parantamisen ratasuunnitelmaa on hyväksytty suunnitelmaratkaisuna Kisan seisakkeen ja Leksvallin tasoristeysten poistaminen parantamalla Helmströmin tasoristeyksen kohdalle uusi tasoristeys. suunnitteluratkaisun oli tarkoitus olla välivaihe ennen osayleiskaavassa osoitetun eritasoratkaisun toteuttamista. 

Leksvallin ylikulkusillan ratasuunnitelmassa on tarkasteltu osayleiskaavan mukaisella tielinjauksella Kisan seisakkeen, Helmströmin ja Leksvallin tasoristeyksien poisto ja korvaaminen uudella eritasoratkaisulla. Suunnitelma käsittää tasoristeyksien sulkemisen ja korvaamisen Leksvallin ylikulkusillalla, sekä yksityistiejärjestelyillä.
 

Hankkeen vaikutukset

Hanke parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla kaikki kolme tasoristeystä ja siirtämällä liikenteen uudelle ylikulkusillalle.

Hankkeen vaikutukset asukkaisiin ovat kiertohaitta, maiseman ja ympäristön muuttuminen. Merkittävimmät vaikutukset ympäristöön ovat Leksvalljoen uoman siirtäminen.

Hankkeen aikataulu, tavoitteet ja kustannukset

Ratasuunnitelma on käynnistynyt alkuvuodesta 2022 ja se on valmistunut nähtäville asettamista varten heinäkuussa 2022. Tarficom hyväksyi ratasuunnitelman 28.2.2023 ja päätös on nähtävillä 7.3.-13.4.2023 välisen ajan. Tavoitteena on toteuttaa ylikulkusilta tiejärjestelyineen Hyvinkää-Hanko sähköistyksen yhteydessä vuoteen 2024 mennessä.

Vuorovaikutus

Traficomin hyväksymispäätös Leksvallin ylikulkusilta, ratasuunnitelmasta on yleisesti nähtävillä sähköisenä Valtion liikenneväylien suunnittelun verkkosivuilla 7.3.-13.4.2023 välisen ajan. Nähtävillä on päätös ja sen perustana olevat asiakirjat sekä valitusosoitus.
Leksvallin ylikulkusilta, ratasuunnitelma, Raasepori pidettiin yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla 21.7.2022-22.8.2022 välisen ajan. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa oli mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. 

Ratasuunnitelmasta järjestettiin vuorovaikutustilaisuus etäyhteyksillä Teamsissä keskiviikkona 9.3.2022 klo 17.30. Tilaisuudessa esiteltiin sen hetkisiä suunnitelmaluonnoksia ja oli mahdollisuus esittää mielipiteensä.

Linkki yleisötilaisuuden esitykseen: esitys 

 

  • Aloituskuulutus 2/2022
  • Yleisötilaisuus 3/2022
  • Nähtäville 7/2022
  • Hyväksyminen 2/2023
  • Päätös nähtäville 3-4/2023