Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Anna Miettinen

  • 029 534 3837

Leksvall ylikulkusillan ratasuunnitelma, Raasepori

Nykytila

Suunnittelu kohde on osa Hyvinkää-Hanko sähköistyshanketta, jossa toteutetaan myös tasoristeysten toimenpiteitä. Hyväksytyssä ratasuunnitelmassa kyseisessä kohdassa on hyväksytty suunnitelmaratkaisuna Kisan seisakkeen ja Leksvallin tasoristeysten poistaminen parantamalla Helmströmin tasoristeyksen kohdalle uusi tasoristeys. Nyt on valmistunut ratasuunnitelman päivitys kyseisessä kohdassa, jossa on tutkittu kaikkien kolmen, Kisan seisakkeen, Helmströmin ja Leksvallin, tasoristeyksen poistaminen uudella Leksvallin ylikulkusillalla. Suunnitelma käsittää tasoristeyksien sulkemisen ja korvaamisen Leksvallin ylikulkusillalla, sekä yksityistiejärjestelyillä.

Hankkeen vaikutukset

Hanke parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla kaikki kolme tasoristeystä ja siirtämällä liikenteen uudelle ylikulkusillalle.

Hankkeen aikataulu, tavoitteet ja kustannukset

Ratasuunnitelma on käynnistynyt alkuvuodesta 2022 ja se on valmistunut nähtäville asettamista varten heinäkuussa 2022. Tavoitteena saada suunnitella loppu syksystä Traficomiin hyväksyttäväksi. Toteutuksesta ei ole päätöstä, mutta tavoitteena on toteuttaa se Hyvinkää-Hanko sähköistyksen yhteydessä.

Vuorovaikutus

Leksvallin ylikulkusilta, ratasuunnitelma, Raasepori pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset 21.7.2022-22.8.2022 välisen ajan. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/408/04.01.01/2022. (ratalaki 22 §).


Ratasuunnitelmasta järjestettiin vuorovaikutustilaisuus etäyhteyksillä Teamsissä keskiviikkona 9.3.2022 klo 17.30. Tilaisuudessa esiteltiin suunnitelmaluonnoksia ja oli mahdollisuus esittää mielipiteensä.

Linkki yleisötilaisuuden esitykseen: esitys 

 

  • Aloituskuulutus 2/2022
  • Yleisötilaisuus 3/2022
  • Nähtäville 7/2022
  • Hyväksyminen syksy/2022