Hyppää sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia Kuopion ratapiha -hankkeesta

Usein kysytyt kysymykset
 • Uudistamme henkilöratapihalla laiturit vanhaa kunnioittaen, tuomme alueelle uudet opastukset. 

  Kohennamme matkustajatunnelin ilmeen ja rakennamme laitureille hissit matkustajatunnelista. 

  Tuomme ratapihaan modernin turvalaitetekniikan.

  Hankkeeseen kuuluu lisäksi Puijonkadun alikulkusillan uusiminen. 
   

 • Kuopion ratapihan parantamisen kustannusarvio vuosille 2021-2024 on 36 miljoonaa euroa. Siitä 6 miljoonaa euroa on varattu Puijonkadun alikulkusillan uusimiseen. 

  Kuopion ratapihan parantamisen kustannusarvio oli toiminnallisen selvityksen 6/2020 mukaan 45 miljoonaa euroa. Kuopion ratapihaan ja sen ympäristöön on tunnistettu kehitystarpeita kaikkiaan 60 miljoonan euron edestä.

  Vuosina 2021-2024 toteutettavalle hankkeelle myönnettiin 30 miljoonan euron rahoitus valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa. Lisäksi Puijonkadun alikulkusillan uusiminen sai 6 miljoonaa euroa perusväylänpidon rahoituksesta.

  Hankkeen suunnittelussa valitaan tehokkaimmat toimenpiteet, joilla nyt voidaan parantaa ratapihaa. Vaiheittainen rakentaminen on mahdollista, ja kehitystoimenpiteitä voidaan myöhemmin jatkaa mahdollisella lisärahoituksella.

 • Rakennamme esteettömät kulkureitit, jotta laitureille ja junaan pääseminen on kaikille helppoa ja turvallista. Hissit ja korotetut laiturit mahdollistavat tämän.

  Hyvät opasteet, muun muassa näkövammaisten tuntoon perustuvat lattiamerkinnät mahdollistavat esteettömän kulkemisen.
   
  Parannamme junaliikenteen täsmällisyyttä tuomalla ratapihaan uudet turvalaitteet, joilla varmistamme liikenteenohjauksen häiriöttömyyttä ja toimivuutta. 
   
  Rakennamme turvallisen ja viihtyisän alueen, jossa matkustajalaitureiden ja matkustajatunnelin ilme parantuu. 
   
  Teemme uuden, avaramman Puijonkadun alikulkusillan. 
   

 • Hankkeen rakentamistyö tulee tapahtumaan keskeisellä sijainnilla Kuopion kaupungin sekä Savon rataliikenteen yhtymäkohdassa. Hankerakentamista tehdään juna- sekä autoliikenne huomioiden ja mahdollisimman häiriöttömien tuntien aikana. 

  Useita työvaiheita joudutaan toteuttamaan arkiöisin ja viikonloppuisin, jotta päiväsaikaan tapahtuva junien kulku on mahdollista. Hankkeesta tulee meluhäiriöitä yöaikaan ympäristön asukkaille. 

  Hankkeen rakentamisen aikana alueella liikkumiseen tulee poikkeusjärjestelyjä niin asemanseudulla kuin Puijonkadulla.

 • Hankealueella suojeltuja kohteita ovat laiturikatokset ja matkustajatunneli. Rautatieasemankin on suojeltu, mutta hankkeessa ei tehdä toimenpiteitä asemarakennuksessa.Kuopion ratapihalla on pitkä historia. Se on rakennettu vuonna 1933 ja 1934. Suurin osa laiturirakennuksista on rakennettu vuonna 1933. Myös matkustajatunneli on samalta vuodelta. 

 • Laiturirakennukset säilytetään ja ne kunnostetaan. Uudistukset, kuten hissin sisäänkäynnin rakentaminen osaksi olemassa olevaa laiturikatosta, suunnitellaan siten, että vanha ilme säilytetään mahdollisuuksien mukaan. 

  Matkustajatunnelin osalta kunnostus tehdään vanhaa säästäen. Yksityiskohdat ja kunnostusmenetelmät selviävät suunnittelun edetessä. 

 • Suunnitelmat tähtäävät restaurointiin, jopa konservointiin.  Suunnitelmissa on huomioitu sekä säilyttäminen että välttämättömät toiminnalliset muutokset.

  Suojellun ratapihan rakennukset kunnostetaan 1930-luvun henkeen huomioiden esteetön liikkuminen muun muassa hisseille. 

  Matkustajatunneli entisöidään vanhaan kunnioittaen.  Pintamateriaalina seinissä tulee jatkossakin olemaan lasitettu tiililaatta ja lattiassa hiottu betonipinta. Katon väriksi vaihtuu kiiltävä musta. Matkustajatunnelin valaistus uusitaan kokonaisuudessaan. 

  Asemarakennuksen sivusta avautuvan matkatavaratunnelin rampin seinät paneloidaan, valaistus uusitaan vanhan mallin mukaisesti. Katosta poistetaan laudoitus ja katto ja vedenpoisto uusitaan.  

  Porras laiturille 3 säilyy entisellä paikallaan. Sen yhteyteen lisätään odotuskatos, joka sieltä on puuttunut. Muuten laiturirakennukset kunnostetaan alkuperäiseen tasoonsa.