Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Marketta Ruutiainen

  • 029 534 3285

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Seinäjoki-Vaasa nopeudennosto ratasuunnitelma

Ratahanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Seinäjoki-Vaasa radan nopeudennostosta. Nopeudennosto voidaan toteuttaa rataosan peruskorjauksen yhteydessä.

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2023
Yhteistyökumppanit
Proxion Plan Oy, Welado Oy
Kustannukset
3 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on nostaa radan nopeus nykyisestä nopeudesta 120 km/h nopeuteen 140km/h sekä korjata nopeutta rajoittavat kohteet.

  • Ratasuunnitelman laadinta 04/2020-05/2023
  • Ratasuunnitelma nähtäville 08/2023
  • Ratasuunnitelma hyväksytty 12/2023

Ratasuunnitelman vuorovaikutus

Suunnitelmasta järjestetään sekä vuorovaikutus verkossa että yleisötilaisuudet.

Suunnitelmaluonnokset ovat esillä 1.11.2022 alkaen tällä verkkosivulla.

Suunnitelmaluonnokset

Karttapalvelu

Suunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa mielipiteitä 20.11.2022 saakka lomakkeen kautta.

Lomake

Koko suunnitelma-alueen suunnitelmia esitellään asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 1.11.2022 kello 17.00-19.00 Teams-tapahtumassa. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Liity Teams-tapahtumaan

Yleisötilaisuudet järjestetään: 

Aika 9.11.2022 klo 18.00 - 20.00

Paikka Draama-sali, Vaasan pääkirjasto, Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa

Tilaisuudessa esitellään Vaasan, Laihian ja Mustasaaren alueen (Pohjanmaan maakunta) suunnitelmia. Tilaisuus on suomen- ja ruotsinkielinen.

 Aika 10.11.2022 klo 18.00 - 20.00

Paikka Auditorio 1, Frami B, 1. kerros, Kampusranta 9B, 60320 Seinäjoki

Tilaisuudessa esitellään Seinäjoen, Ilmajoen ja Isokyrön alueen (Etelä-Pohjanmaan maakunta) suunnitelmia. Tilaisuus on suomenkielinen. 

 

Nykytila

Rataosalla on päivittäistä henkilöliikennettä ja satunnaista tavaraliikennettä. Rataosa on sähköistetty 2011. Rataosa on kokonaisuudessaan elinkaarensa päässä kiskoja, pölkytystä, sähköistystä ja turvalaitteita lukuun ottamatta.

Rataosan suurimmat ongelmat ovat tukikerroksen jauhaantuminen, alus- ja pohjarakenteiden ongelmat, kuivatuksen toimimattomuus sekä rumpujen ja siltojen huono rakenteellinen kunto.

Radan nykyinen nopeusrajoitus on 120 km/h.

Hanke ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on nostaa radan nopeus nykyisestä nopeudesta 120 km/h nopeuteen 140km/h sekä korjata nopeutta rajoittavat kohteet. Ratasuunnitelma laaditaan vuonna 2019 valmistuneen tarvemuistion ja suunnittelun alussa tehdyn hankearvioinnin pohjalta. Suunnitelma ulottuu pääsääntöisesti rautatieliikennealueelle, mutta saattaa edellyttää muutoksia joissakin paikoissa.

Työn alussa on selvitetty hankkeen liikenteellinen tarkastelu ja tarkennettu kehitystarpeita. Varsi-nainen ratasuunnitelma sisältää nopeudennostoon tähtäävän ratasuunnitelman, joka sisältää mm. seuraavat toimenpiteet: 

• tasoristeysten poistoja ja turvaamismahdollisuuksia

• radan geometristen virheiden korjaamista

• rumpujen ja siltojen korjaus ja uusiminen

• kuivatuksen toimenpiteitä

• melu- ja tärinätorjuntatoimenpiteet

• uudet kulkuyhteydet

Munakan ja Bergin ratasiltojen osalta ratasuunnitelman yhteydessä laaditaan rakentamissuunnitelmat.

Nopeudennosto tulee toteuttaa osana koko rataosan peruskorjausta.

 

 

Kustannusarvio

Vuonna 2020 julkaistun hankearvioinnin mukaan peruskorjauksen ja nopeudennoston kustannusarvio on noin 80 milj. euroa, josta nopeudennoston osuus 3,5 milj. euroa. Nopeudennoston kustannusarvio tarkentuu ratasuunnitelmassa.