Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Marketta Ruutiainen

  • 029 534 3285

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Seinäjoki-Vaasa ratasuunnitelma

Nykytila

Rataosalla on päivittäistä henkilöliikennettä ja satunnaista tavaraliikennettä.
•    Rataosa on sähköistetty 2011.
•    Rataosan kiskot ovat pääosin vuonna 1962 asennettua 54E1-jatkuvaksi hitsattua kiskoa.
•    Rataosan vaihteissa on käytetty 60E1-kiskopainoa. Isokyrön, Laihian ja Vaasan sivuraiteilla on K30-kiskoa.
•    Pölkyt ovat Bp99-betonipölkkyjä. K30-kiskoilla, liikennepaikoilla ja sivuraiteilla on puupölkkyjä.
•    Rataosan tukikerros on jauhaantunutta.
•    Rataosa on radio-ohjattu Mipron MiSO TCS -järjestelmällä
•    Rataosa on varustettu junien automaattisella kulunvalvonnalla (JKV).

Rataosa on kokonaisuudessaan elinkaarensa päässä kiskoja, pölkytystä, sähköistystä ja turvalaitteita lukuun ottamatta.
Rataosan suurimmat ongelmat ovat tukikerroksen jauhaantuminen, alus- ja pohjarakenteiden ongelmat, kuivatuksen toimimattomuus sekä rumpujen ja siltojen huono rakenteellinen kunto.

Hanke ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on nostaa radan nopeus nykyisestä nopeudesta 120 km/h nopeuteen 140km/h sekä korjata nopeutta rajoittavat selkeät kohteet. Ratasuunnitelma laaditaan vuonna 2019 valmistuneen tarvemuistion ja suunnittelun alussa tehtävän selvitystyön pohjalta. Suunnittelun yhteydessä tarkastetaan aluetarpeet. Suunnitelma ulottuu pääsääntöisesti rautatieliikenne-alueelle, mutta saattaa edellyttää muutoksia joissakin kohdennetuissa paikoissa.

Työn alussa selvitetään ratasuunnitteluun tähtääviä toimenpiteitä, joten alussa toteutetaan hankkeen liikenteellinen tarkastelu ja tarkennetaan kehitystarpeet. Varsinainen ratasuunnitelma sisältää nopeudennostoon tähtäävän ratasuunnitelman, joka sisältää mm. seuraavat toimenpiteet:  
•    tasoristeysten poistoja ja turvaamismahdollisuuksia
•    radan geometristen virheiden korjaamisen
•    rumpu- ja siltasuunnittelua (mm. Munakan ratasillan suunnittelu)
•    kuivatussuunnittelua
•    nykyisten nopeusrajoitusten poistosuunnittelua
•    melu- ja tärinätorjuntatoimenpiteiden tarkastelua ja suunnittelua
•    uusien kulkuyhteyksien suunnittelua

Aikataulu

•    Projektin valmistelu on käynnistynyt 02/2020
•    Selvitykset, mittaukset ja muut tutkimukset käynnistettiin kesällä 2020
•    Ratasuunnitelma käynnistyi syksyllä 2021
•    Ratasuunnitelma hyväksytty 12/2023

Kustannukset

Ratasuunnittelulle on myönnetty määrärahaa 3,0 miljoonaa euroa (TAE2020).