Hyppää sisältöön

Tampere–Jyväskylä-radan suunnittelu ja rakentaminen: Suunnittelu

Ratahanke Käynnissä Pirkanmaa Keski-Suomi

Tampereen ja Jyväskylän välisellä radalla suunnittelemme vuosina 2020–2026 erilaisia liikenteen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä. Tavoitteena on sujuvoittaa junaliikennettä kaksoisraiteilla ja ohituspaikoilla sekä uudella tunneliin sukeltavalla Lahdenperä–Jämsä-yhteydellä. Otamme huomioon kulttuurimaiseman, ympäristön sekä rakennusvaiheen ja radan käytön ajan häiriöt asukkaille. Suunnitteluun sisältyy mittaus- ja pohjatutkimustöitä. Suunnittelu on ajoitettu valmistuvaksi 2026. Jatkosuunnitelmista ja rakentamisesta ei ole tehty päätöstä.

Infograafi, jossa lukee: Tampere-Jyväskylä -radan suunnitteluhanke 2020-2026, Sujuvampi rataliikenne ympäristö huomioiden, Suunnittelemme erilaisia liikenteen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä vuosina 2020-2026. Tavoitteena on sujuvoittaa junaliikennettä kaksoisraiteilla ja ohituspaikoilla sekä uudella tunneliin sukeltavalla Lahdenperä-Jämsä-yhteydellä. Jatkosuunnitelmista ja rakentamisesta ei ole tehty päätöksiä. Lahdenperä-Jämsä: oikaisu ja toinen raide, tunnelissa 4-5 km. Torkkeli: vaihteiden muutostyöt. Jämsä-Jyväskylä -välillä. Muurame: kolmas raide. Korpilahti: junien kohtauspaikan rakentaminen. Saakoski-Lahdenvuori, Keljo-Jyväskylä: toinen raide. Laihalammi: junien kohtauspaikan rakentaminen.

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Suunnittelemme Tampere–Jyväskylä-radan kehittämisen toimenpiteitä.
  • Sujuvoitamme junaliikennettä kaksoisraiteilla ja ohituspaikoilla sekä uudella tunneliin sukeltavalla Lahdenperä–Jämsä-rataoikaisulla.
  • Parannamme junaliikenteen täsmällisyyttä. 
  • Otamme huomioon kulttuurimaiseman, ympäristön sekä rakennusvaiheen  ja radan käytön ajan häiriöt asukkaille.
  • Suunnittelu valmistuu 2026.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.