Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Ilari Hakanen

  • 0295 026 777

Kantatien 73 parantaminen välillä Braheantie–Timitrantie, Lieksa

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Karjala

Lieksanjoen silta sijaitsee kantatie 73:lla Lieksan keskustan tuntumassa. Hankkeen tavoitteena on turvata maantieyhteys Lieksanjoen ylitse, uudenaikaistaa pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä sekä kehittää yhteistyössä Lieksan kaupungin kanssa liikenneyhteyksiä Lieksan sataman suuntaan.

Nykytila ja ongelmat

Nykyinen Lieksanjoen silta on valmistunut 1965 ja se on peruskorjattu kokonaan vuonna 2004. Silta on hyötyleveydeltään 14 metriä ja silta on 128,2 metriä pitkä. Tyypiltään siltä on 3-aukkoinen jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, missä on käytetty KA-jännemenetelmää. KA-jänteet ovat riskirakenne ja niille v. 2021 tehdyn kuntotutkimuksen perusteella silta on päätetty uusia.

Hankkeen sisältö

Uusi silta sijoittuu vanhan sillan itäpuolelle, mikä aiheuttaa mahdollisimman pienen liikennehaitan kantatielle rakentamisen aikana. Sillan uusimisen lisäksi tiesuunnitelmaan on sisällytetty Lieksan kaupungin toiveesta liikenneympyrän toteuttaminen kantatien 73 ja Siltakadun liittymään. Liittymän parantaminen lisää liikenneturvallisuutta sekä parantaa merkittävästi yhteyksiä sataman suuntaan. 

Hankkeen tilanne

Tiesuunnitelman laatiminen aloitettiin syksyllä 2021. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin syksyllä 2022 ja suunnitelma valmistuu v. 2024 aikana.
Hanke sisältyy valtion väyläverkon investointiohjelmaan, mutta hankkeen rakentamisen rahoituksesta ja toteutusajankohdasta päättää eduskunta
 

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa