Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Maria Torttila

  • 029 534 3836

Pännäisten kolmioraide

Ratahanke Valmistunut Pohjanmaa

Pännäisten kolmioraide mahdollistaa suoran junayhteyden etelän suunnasta Pietarsaareen parantaen rautatiekuljetuksien kustannustehokkuutta ja liikennöintiä.

Pännäisten kolmioraiteen suunnittelu ja rakentaminen

Taustat

Pännäisten kolmioraide mahdollistaa suoran ratayhteyden etelän suunnasta Pietarsaareen. Aiemmin etelästä Pietarsaaren saapuvat kuljetukset ajettiin ensin Kokkolan ratapihalle ja sieltä Pännäisten kautta Pietarsaaren. Junat veivät tilaa sekä aiheuttivat ylimääräistä työtä Kokkolan ruuhkaisella ratapihalla. Lisäksi junien ajattaminen Kokkolan kautta kuormitti Seinäjoki-Oulu -radan sekä Kokkolan ratapihan kapasiteettia.


Pännäinen–Pietarsaari-rataosuutta käytetään Alholman sellutehtaan raakapuun ja sellun kuljetuksissa, Pietarsaaren paperitehtaan vientikuljetuksissa sekä sahatavaran vientikuljetuksissa Pietarsaaren satamaan. Vuonna 2013 rataosalla kuljetettiin noin miljoona tonnia tavaraa. Radan kuljetusennuste vuodelle 2025 on 1,6 miljoonaa tonnia. Pännäinen–Pietarsaari-radan suurin sallittu nopeus on 60 kilometriä tunnissa akselipainon ollessa 22,5 tonnia.


Hankkeessa rakennettiin Seinäjoen suunnasta kohti Pietarsaarta johtava noin kilometrin pituinen lisäraide, joka olemassa olevien raiteiden kanssa muodostaa kolmioraiteen. Seinäjoki–Oulu-rataosa on suojastettu, kauko-ohjattu ja junien kulunvalvonnalla varustettu sähköistetty rata. Rataosa on sekä henkilöliikenteen että raskaan tavaraliikenteen sekaliikennerata. Rakennettava lisäraide liittyi Pännäinen–Pietarsaari-rataan noin 400 metriä Pännäisten liikennepaikalta kohti Pietarsaarta. Rataosa on yksiraiteinen, suojastettu ja vuonna 2016 sähköistetty tavaraliikenteen rata.

Tavoitteet

Hankkeesta hyötyviä tavaravirtoja ovat raakapuukuljetukset Alholmaan sekä Alholmasta lähtevät paperin ja sellun kuljetukset, jotka nykyisin hoidetaan Kokkolan ratapihan kautta.

Hankkeen tavoitteena oli:

  • parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja liikennöintiä

  • varmistaa rataosan liikennöitävyys ja junaturvallisuus

  • edistää rautatieliikennettä ja rataverkon käyttöä.

Toteutus

Pännäisten kolmioraiteen rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2017 maarakennusurakalla, jossa toteutettiin mm. radan alusrakenne ja esikuormituspenger. Esikuormituspenkereellä nopeutettiin kuormituksen alla tiivistyvän pohjamaan painumista ja ehkäistiin painumia valmiissa raiteessa.


Kesällä 2018 käynnistettiin päällysrakenneurakka, turvalaiteurakka sekä sähköurakka. Päällysrakenneurakka ja sähköurakka valmistuivat loppuvuonna 2018 ja turvalaiteurakka alkuvuodesta 2019.


Liikennöinti raiteella käynnistyi 25.02.2019.

Kustannusarvio

Kolmioraiteen rakentamisen kustannukset olivat noin 5,6 miljoonaa euroa.