Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Tomi Tiuraniemi

  • 0295 037 262

Maantien 92 parantaminen Karigasniemen sillan kohdalla, Utsjoki

Tiehanke Suunnitteilla Lappi

Suunnitelmaan sisältyy nykyisen Karigasniemen sillan uusiminen.

Karigasniemen sillan havainnekuva.

Hankkeen sisältö

Tie- ja rakentamissuunnittelu on käynnistetty nykyisen sillan uusimista varten. Suunnitelman tavoitteena on rakentaa uusi silta nykyisen Torvikosken sillan eteläpuolelle. Uuden sillan valmistuttua vanha silta puretaan. Uuden sillan hyötyleveys tulee olemaan nykyistä siltaa leveämpi, mikä mahdollistaa aiempaa turvallisemman liikkumisen sillalla myös jalkaisin ja pyörällä. 

Sillan osalta haetaan ympäristölupa Pohjois-Suomen AVIsta. Norja käynnistää Norjan puolen osalta asemakaavan laatimisen, mikä sisältää tien ja sillan osalta vastaavan lupaprosessin kuin Suomen puolella. Norja maksaa suunnittelun osalta sillasta 50 % ja 100 % Norjan puolen väylistä. 
 

Hankkeen tausta

Nykyisen sillan (valmistunut vuonna 1955) ongelmia ovat olleet sillan kunnon lisäksi huono tien geometria sekä sillan kapeus. Sillan kantavuus ei vastaa myöskään nykyisiä akselipainoja.

Hankkeen tavoitteet

Uusi silta lisää liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta korvatessaan vanhan ja kapean, käyttöikänsä päässä olevan sillan. Uusi silta varmistaa liikenteen häiriöttömän toiminnan tulevina vuosikymmeninä. Liikenteen palvelutaso paranee jalankulun, pyöräilyn ja raskaan liikenteen olosuhteiden osalta merkittävästi.

Aikataulu ja osallisuus

Alustavan aikataulun mukaan tiesuunnitelmat asetetaan nähtäville helmikuussa 2023 ja rakennussuunnitelmat valmistuvat loppuvuodesta 2023. 

Hankkeen toteutusajankohta on vielä avoin.