Väyläviraston organisaatio

Väyläviraston organisaatio koostuu viidestä toimialasta sekä kahdesta pääjohtajalle raportoivasta toiminnosta.

Toimialat ovat toiminnanohjaus, talous ja turvallisuus, liikenneverkkojen suunnittelu, hankkeet, väylänpito sekä väylien käyttö ja tietopalvelut. Toimialat jakautuvat osastoihin ja yksiköihin.

Pääjohtajalle raportoivat toiminnot ovat viestintä ja sidosryhmäsuhteet ja hallinto- ja oikeuspalvelut.

Väylävirastoa johtaa pääjohtaja, VT Kari Wihlman. Johtoryhmään kuuluvat:

  • toimialajohtaja, toiminnanohjaus, talous ja turvallisuus, DI Mirja Noukka 
  • toimialajohtaja, liikenneverkkojen suunnittelu, tieliikennejohtaja, DI Pekka Rajala
  • toimialajohtaja, hankkeet, DI Pekka Petäjäniemi
  • toimialajohtaja, väylänpito, DI Jukka Karjalainen
  • toimialajohtaja, väylien käyttö ja tietopalvelut, DI Juuso Kummala
  • johtaja, viestintä ja sidosryhmäsuhteet, VTM Anna Jokela
  • johtaja, hallinto- ja oikeuspalvelut, VT Laura Kuistio
  • kehitysjohtaja, DI Raimo Tapio