Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jarno Viljakainen

  • 050 5055 603

Rataosuuden Vuokatti-Kontiomäki parantaminen, Sotkamo ja Paltamo

Tiehanke Käynnissä Kainuu

Hanke on osa laajempaa Vuokatti – Kontiomäki radan perusparannushanketta. Suunnittelukohde sijaitsee Joensuu – Kontiomäki rataosuudella välillä Vuokatti – Kontiomäki.

Tällä välillä on 16 tasoristeystä. Kolme tasoristeystä on nykytilanteessa varustettu puolipuomilaitoksella, yksi valo- ja äänivaroituslaitteella. Tasoristeyksissä on puutteita mm. näkemissä, odotustasanteissa sekä risteyskulmissa. Tasoristeyksien tulee täyttää määräykset ja asetukset radan perusparantamisen jälkeen.

Raide on sähköistämätön ja radan nopeusrajoitus on Vuokatin asemakaava-alueella Teollisuustien kohdalla 60 km/h, muualla 80 km/h. Rataosa on yksiraiteinen, sähköistämätön ja suojastamaton sekaliikenteen rata. Rataa käytetään pääasiassa tavaraliikenteessä muun muassa puukuljetuksissa

Ratasuunnitelma on käynnistetty maaliskuussa 2020. Suunnitelmat on laadittu 3/2020 – 12/2020 välisenä aikana. Suunnitelman tavoitteena on parantaa tasoristeysten turvallisuutta.

Perusperiaatteena on kustannustehokkaat tasoristeyksien turvallisuuden parantamistoimenpiteet, jotka tämän suunnittelukohteen kohdalla tarkoittavat tasoristeyksen parantamista, poistoa tai tasoristeyksen liikenteen rajoittamista. Tässä ratasuunnitelmassa tarkastellaan vain kohteena olevien tasoristeyksien tiejärjestelyitä. Rataosan kuivatuksen parantamisesta sekä perusparantamisesta on laadittu erilliset suunnitelmat.

Ratasuunnitelma on laadittu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta. Suunnitelma on tehty vuorovaikutteisesti eri sidosryhmien, Väyläviraston sekä Sotkamon ja Paltamon kuntien kanssa. Rata- ja yksityistiejärjestelyitä on esitetty ratasuunnitelman aikana kahdessa esittelytilaisuudessa. 

Liikenne- ja viestintävirasto on 2.7.2021 päätöksellään hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman. Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus ovat olleet yleisesti nähtävillä 4.7 - 20.8.2021.

Hankkeen kustannusarvio on 4,713 milj. € (MAKU 130, 2015=100). Hankkeen rakentamissuunnitelma on valmistunut.

Niskaniityn tasoristeys

Suunnittelumateriaalit