Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Tapani Miettinen

  • 0295 021 312

Valvontakonsultti
TL-Infra Oy

Eero Pystynen

  • 040 5253 190

Urakoitsija
Destia Oy

Asko Markoff

  • 040 0207 211

Kantatie 46

Tiehanke Valmistunut Päijät-Häme

Urakan päätoteuttaja Destia Oy on suorittanut vuoden 2018 aikana pääosin kantatien rakennustöitä tien oikaisukohdissa nykyisen kantatien sivulla. Vuoden 2019 aikana rakennustyöt ulottuvat myös nykyiselle kantatien linjaukselle, kun ryhdytään toteuttamaan tien parannettavia osuuksia ja oikaisukohtien liitoksia nykyiseen tiehen.

 

Työkoneita kesäisenä päivänä Kantatiellä 46.

Hankkeen lähtökohdat

Kouvolan ja Heinolan välinen kantatie 46 on osa valtakunnallista yhteysväliä Keski- ja Pohjois-Suomesta Kaakkois-Suomeen, HaminaKotkan satamaan ja Vaalimaan kautta Venäjälle. Se on tärkeä reitti mm. biotalouden kuljetuksille.

Päijät-Hämeen alueella tien pituus on noin 19,5 km. Tällä osuudella liikkuu noin 1400–2600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus tästä määrästä on noin 12–17 %. Arkiliikenteestä raskaan liikenteen osuus on vielä suurempi. Valta osa tiellä liikkuvasta raskaasta liikenteestä on ajoneuvoyhdistelmiä. Ellei tien geometria ja kunto olisi huonoja, raskasta liikennettä olisi nykyistä enemmän; osa kuljetuksista (mm. konttikuljetukset) joutuu käyttämään muita reittejä ja kiertämään esimerkiksi Lahden kautta valtateitä 4 ja 12.

 

Sekä tien geometriaa että rakennetta kohennetaan.

 

 

Hankkeen tavoitteet

Kantatie 46 parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan vastaamaan paremmin tämänhetkisiä seututeille asetettuja vaatimuksia. Sekä tien geometriaa että rakennetta kohennetaan. Tien pysty- ja vaakageometriaa parannetaan yhteensä noin viiden kilometrin matkalla. Tien poikkileikkaus säilyy pääosin nykyisellään. Parannettavilla osuuksilla poikkileikkausta levennetään hieman. Tavoitteena on mahdollistaa 80 km/h -nopeusrajoitus ympäri vuoden. Uutta valaistusta ei ole tulossa.

Parantamistoimenpiteistä on eniten hyötyä raskaalle liikenteelle: Liikenneturvallisuus kasvaa ja kuljetusten toimitusvarmuus lisääntyy. Häiriöt vähenevät, kun jyrkimpiä mäkiä tasataan ja kaarteita oikaistaan. Kun tie on kunnossa, raskaan liikenteen määrä lisääntyneekin ainakin talvikuukausina.


Työkoneita kohteessa.

 

Hankkeen aikataulu

Työt käynnistyivät kevään 2018 aikana ja hanke valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannukset ovat noin 11,2 miljoonaa euroa.