Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

rakentamisen aluepäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Lielahti-Kokemäki

Ratahanke Valmistunut Satakunta Pirkanmaa

Lielahti-Kokemäki-ratahankkeen rakennustyöt saatiin valmiiksi alkuvuodesta 2015. Hankkeessa uudistettiin rataa 90 kilometrin matkalla, mikä pitää radan liikennöitävässä kunnossa. Lisäksi radalle tehtiin vahvistustöitä, jotka mahdollistavat liikennöinnin 25 tonnin akselipainolla.

Sisältöosio

Lielahti–Kokemäki

Lielahti–Kokemäki-ratahankkeen rakennustyöt saatiin valmiiksi etuajassa alkuvuodesta 2015 ja sen takuuaika päättyi vuoden 2019 lopussa.

Ilmakuva radalta.

Lielahti–Kokemäki-rata on osa vuonna 1895 liikenteelle avattua Tampere–Pori-rataa. Radalla kulkee noin 40 junaa vuorokaudessa, joista kolmasosa on henkilöliikennettä. Rataosalla on 11 liikennepaikkaa, joista henkilöjunien pysähdyspaikkoja on neljä: Nokia, Karkku, Vammala ja Kokemäki. Rataosan suurimmat kuljetusvirrat ovat paperikuljetukset Jämsänjokilaaksosta Rauman satamaan sekä metallien, kivennäisaineiden ja rikasteiden kuljetukset Harjavaltaan.

Hankkeessa uudistettiin rataa 90 kilometrin matkalla, mikä pitää radan liikennöitävässä kunnossa ja pienentää sen kunnossapidon kustannuksia. Lisäksi radalle tehtiin vahvistustöitä, jotka mahdollistavat liikennöinnin 25 tonnin akselipainolla.

Allianssimallilla toteutetun hankkeen kustannusarvio oli 106,4 milj. euroa ja toteuma 104,8 milj. euroa. Lielahti–Kokemäki-hanke oli Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto) pilottikohde allianssimuotoisesta toteutuksesta. Hanke toteutettiin yhteistyössä VR Track Oy:n kanssa.