Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Riitta Parviainen

  • 050 5766 508

Tuusulanväylän vaihtopysäkit Yhdyskunnantien kohdalla

Hankkeessa rakennettiin bussipysäkit ja tarvittavat kaistajärjestelyt Tuusulanväylälle Yhdyskunnantien kohdalle. Kt 45 Tuusulanväylä on liikennemäärältään yksi vilkkaimmista sisääntuloväylistä Helsinkiin ja merkittävin yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Liikennemäärät Tuusulanväylällä kasvavat jatkuvasti. Arvion mukaan vuonna 2025 Tuusulanväylää liikennöi yli 100 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Karttakuva: bussipysäkit ja kaistajärjestelyt Tuusulanväylällä Yhdyskunnantien kohdalla

Kesäkuussa 2019 valmistuneet Tuusulanväylän vaihtopysäkit lisäävät joukkoliikenteen käytettävyyttä, parantavat matkustusmukavuutta ja mahdollistavat Tuusulanväylää ja katuverkkoa liikennöivien bussilinjojen matkustajamäärien kasvun. Uusilta pysäkeiltä rakennettiin jalkakäytävät Tuomarinkylänpolulle ja Yhdyskunnantielle, mikä mahdollistaa sujuvan vaihdon Tuusulanväylän ja katuverkon bussilinjojen välillä. Yhdyskunnantietä liikennöi Vuosaaren ja Myyrmäen välinen runkolinja 560, joten hanke parantaa myös pääkaupunkiseudun poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä.

Lisäksi Tuomarinkylän liittymän risteyssiltaa ja Torpparinmäen alikulkukäytävää levennettiin, nykyiset sillat peruskorjattiin ja alueen melusuojauksia parannettiin.

Ympäristö, asukkaat ja tienkäyttäjät huomioitiin läpi hankkeen elinkaaren. Rakentaminen edellytti työnaikaisia liikennejärjestelyitä, kiertoteitä ja nopeusrajoitusten alentamista. Rakentamisen keskitettiin kesäaikaan, jolloin teillä on vähemmän liikkujia. Tämä mahdollisti hankkeen toteutuksen nopeammin, turvallisemmin ja vähemmillä liikennehaitoilla. Erityistä meluhaittaa aiheuttavat työt, kuten louhinnat, keskitettiin päiväsaikaan.

Työ toteutettiin Väyläviraston ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena. Työt alkoivat maaliskuussa 2018 ja jatkuivat lokakuun 2018 loppuun asti. Rakennustyöt viimeisteltiin keväällä, ja pysäkit otettiin käyttöön kesäkuussa 2019. Hankkeen urakoitsijana toimii Kreate Oy.

 

Lisätietoja

Seuraa hanketta Facebookissa!