Tuusulanväylän vaihtopysäkit Yhdyskunnantien kohdalla

Käynnissä

Hankkeessa rakennetaan bussipysäkit ja tarvittavat kaistajärjestelyt Tuusulanväylälle Yhdyskunnantien kohdalle. Hankkeella parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa mahdollistamalla vaihto Tuusulanväylällä ja katuverkolla liikennöivien bussilinjojen välillä ja rakentamalla joukkoliikenteelle erilliset kaistat. Rakentaminen alkaa maaliskuun 2018 lopulla.

Yhteystiedot

Väylä

Projektipäällikkö

Riitta Parviainen

  • 050 5766 508
  • riitta.parviainen@vayla.fi

Lisätietoja

Seuraa hanketta Facebookissa!

Tuusulanväylän vaihtopysäkit Yhdyskunnantien kohdalla

Hankkeessa rakennetaan bussipysäkit ja tarvittavat kaistajärjestelyt Tuusulanväylälle Yhdyskunnantien kohdalle. Kt 45 Tuusulanväylä on liikennemäärältään yksi vilkkaimmista sisääntuloväylistä Helsinkiin ja merkittävin yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Liikennemäärät Tuusulanväylällä kasvavat jatkuvasti. Arvion mukaan vuonna 2025 Tuusulanväylää liikennöi yli 100 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hankealueen sijainti

Tuusulanväylän vaihtopysäkit lisäävät joukkoliikenteen käytettävyyttä, parantavat matkustusmukavuutta ja mahdollistavat Tuusulanväylää ja katuverkkoa liikennöivien bussilinjojen matkustajamäärien kasvun. Uusilta pysäkeiltä rakennetaan jalkakäytävät Tuomarinkylänpolulle ja Yhdyskunnantielle, joka mahdollistaa vaihdon Tuusulanväylän ja katuverkon bussilinjojen välillä. Yhdyskunnantietä liikennöi Vuosaaren ja Myyrmäen välinen runkolinja 560, joten hanke parantaa myös pääkaupunkiseudun poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä.

Lisäksi Tuomarinkylän liittymän risteyssiltaa ja Torpparinmäen alikulkukäytävää levennetään, nykyiset sillat peruskorjataan ja alueen melusuojauksia parannetaan.

Ympäristö, asukkaat ja tienkäyttäjät huomioidaan läpi hankkeen elinkaaren. Rakentaminen edellyttää työnaikaisia liikennejärjestelyitä, kiertoteitä ja nopeusrajoitusten alentamista, mutta tavoitteena on, että työmaan kohdalla on käytössä kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin. Rakentamisen keskittäminen kesäaikaan, jolloin teillä on vähemmän liikkujia, mahdollistaa hankkeen toteutuksen nopeammin, turvallisemmin ja vähemmillä liikennehaitoilla. Erityistä meluhaittaa aiheuttavat työt, kuten louhinnat, keskitetään päiväsaikaan.

Työ toteutetaan Väylän ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena. Työt alkavat maaliskuussa 2018 ja jatkuvat lokakuun 2018 loppuun asti. Rakennustyöt viimeistellään keväällä 2019. Hankkeen urakoitsijana toimii Kreate Oy.

 

Sivu päivitetty 14.12.2018