Hyppää sisältöön

Väyläviraston julkaisut

2022

1/2022: Lahdenperä–Jämsä-ratayhteyden YVA – Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
2/2022: Väyläverkon resilienssi – Analyyttinen tarkastelu
3/2022: Junakuorman aiheuttamat jännitykset maanalaisten rakenteiden pinnassa – FEM-laskennan työraportti
4/2022: Esiselvitys ERTMS/ETCS-kaltevuusprofiileista – Kaltevuustiedon käyttö ERTMS/ETCS-tasolla 2
5/2022: Verkollisen palvelutason suhde aluerakenteeseen
6/2022: Tutkimus RTK-paikannuksen soveltuvuudesta ratatyön paikantamisessa
7/2022: HELRA-liikennöintiasiakirja
8/2022: Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila
9/2022: Esiselvitys liikennesääntöjen ja -rajoitusten digitalisoinnista – Liikennesääntöjen digitalisointiprosessin kuvaaminen ja tulkitsemiseen tarvittavien digitaalisten kyvykkyyksien tunnistaminen
10/2022: Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen ja seurantajärjestelmien palvelutasot
12/2022: Uusien päällysteiden laatu – Päällysteskannerin mittaustuloksia 2018–2021
13/2022: Selvitys asiakastarpeista vähäliikenteisten maanteiden tavaraliikenteessä
14/2022: Oulu–Laurila – Tarveselvitys
15/2022: Uusien päällysteiden tasalaatuisuuden arviointi takuuaikana pintakarkeusmittauksen avulla
16/2022: Väyläviraston tilinpäätös 2021
17/2022: 5G-piensolutukiasemien tarve ja sijoittamisen ehdot vilkasliikenteisen tien tai radan läheisyydessä
18/2022: Tietotilinpäätös 2021
19/2022: ERTMS-järjestelmä ja tasoristeysten varoituslaitosten toiminnallisuus
20/2022: Hyvinkää–Karjaa-rataosan kulttuuriympäristön inventointi
21/2022: Päällysteiden vedenkestävyyden parantaminen tartukkeilla
22/2022: Sähköisten tieverkkojen jatkoselvitys
24/2022: Tiemerkintöjen koneellisten ja visuaalisten kuntoarvomittausten vertailu 2021
25/2022: ERTMS-käyttöönottoprosessit ja -ohjeistukset huomioiden kyberturvallisuus – Esiselvitys
26/2022: ERTMS-järjestelmän kapasiteettianalyysi – Optimointi ETCS-tasolla 2
27/2022: Matkustajalaiturien pituudet ja pidentämistarpeet – 25.3.2022
28/2022: Kiertotalous väylänpidossa – Nykytilaselvitys
29/2022: Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon tilanne ja tulevaisuuskuva
30/2022: Liityntäpysäköintihankkeiden määrittely ja priorisointi
31/2022: Väyläviraston vastuullisuusraportti 2021
33/2022: Pyöräliikenteen kehittämishankkeet maantieverkolla
34/2022: Tampere–Jyväskylä liikenteelliset vaihtoehdot 
35/2022: Hyvinkää–Hanko-radan kapasiteetin parantaminen – Selvitys ja hankearviointi
36/2022: Kelirikon uusi tunnistusmenetelmä – Konenäön hyödyntäminen runko- ja pintakelirikon tunnistamiseen
37/2022: Epävarmuudet ja luotettavuus geoteknisessä mitoituksessa – Luotettavuus-workshop 2022
38/2022: Törmäysvaimentimien hyväksymiskriteerit - Ajoneuvoon asennettavat
39/2022: Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus – Valtakunnallinen raportti – talvi 2022
40/2022: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2023–2030
41/2022: Ilmalan ratapihan käyttöselvitys
43/2022: T-OMHA / Kävely- ja pyöräilyväylien kunnonhallinnan kehittäminen – Projektiraportti
44/2022: T-OMHA / Liikennemerkkien ja kaiteiden kunnonhallinta – Projektiraportti
46/2022: Aluskaluston kehitys – Aluskoon kehityksen vaikutus vesiväyliin
47/2022: Tiemerkintöjen leveyden ja paluuheijastavuuden vaikutus tienkäyttäjille