Hyppää sisältöön

Väyläviraston julkaisut 2024

1/2024: TAHERA Elinkaarikustannuslaskennat
2/2024: Raskaan ja nopean junaliikenteen monitorointiasema – Esisuunnitteluvaihe
3/2024: Pasila–Riihimäki-rataosan liikenteellisen välityskyvyn nostamisen vaihe 3 – Hankearvioinnin päivitys
4/2024: Kävely ja pyöräliikenne liikenneinvestointien hankearvioinnissa
5/2024: Espoo–Salo-oikorata – Yleissuunnitelma Ver.A
6/2024: Espoo–Salo-oikorata – Yleissuunnitelma, ympäristövaikutukset Ver.A
7/2024: Rakenteellisen kuntoindeksin analysointi
8/2024: Vuokatti–Kontiomäki-rataosuuden sähköistyksen esiselvitys
9/2024: Kontiomäki–Vuokatti-rataosuuden sähköistys – Hankearviointi
10/2024: Kokkolan aseman alikulun hankearviointi
11/2024: Tarveselvitys Kokkola–Ykspihlaja
12/2024: Kokkola–Ykspihlaja hankearviointi
13/2024: Siltojen kuntoluokituksen kehittäminen – Projektiraportti
14/2024: Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2023
15/2024: Ilmastonmuutoksen skenaariot väylänpidossa
16/2024: Tiehöylä ja lana sorateiden hoidossa – Tutkimusvuodet 2021–23
17/2024: Rantaradan ja Karjaa–Hanko radan infraselvitys
18/2024: Rantaradan ja Karjaa–Hanko-radan tarveselvitys
19/2024: Rantaradan hankearviointi Kauklahti–Karjaa-rataosalla
20/2024: Valtion tieverkon kokonaiskuva
21/2024: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Väyläviraston ohjeissa
22/2024: Ympäristöselosteiden todentamisen tarkastelu
23/2024: Radan investointihankkeiden kiertotalous
24/2024: Väyläviraston tilinpäätös 2023
25/2024: Tiestön korjausvelkaan liittyvät lähtötiedot eri päätöksentekotilanteissa 
26/2024: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2025–2032
27/2024: Lielahti-Lakiala ratayhteyden YVA – Ympäristövaikutusten arviointiselostus
29/2024: Iisalmen uusi raakapuun kuormauspaikka - Hankearviointi
30/2024: Tietotilinpäätös 2023
31/2024: Kuulamyllyarvon ja asfalttirouheen vaikutus asfalttipäällysteiden urautumisnopeuteen
32/2024: Luettelo rautatieliikennepaikoista 1.1.2024
33/2024: Väyläverkon sosiaaliset vaikutukset – Esiselvitys
37/2024: T-OMHA / Kirjallisuusselvitys HCT-rekkojen vaikutuksesta tiestön kuntoon – Projektiraportti
38/2024: T-OMHA / Kävely- ja pyöräilyväylien kunnonhallinta - Projektiraportti 3
40/2024: Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin – Tarva-ohjelman vaikutuskertoimien päivitys v. 2024
41/2024: Matka-aikatiedon vaikuttavuus
42/2024: Tie- ja rautatieliikenteen liikennekäytävätason tarkastelut
43/2024: Sähköautojen ja -pyörien latausmahdollisuuksien kehittäminen liityntäpysäköinnin yhteydessä
48/2024: Raideliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat
49/2024: Rataverkon henkilöliikenteen nopeustasot ja matka-aikojen lyhentäminen
50/2024: Tiehankkeiden vaikutusmallin kehittäminen – Esiselvitys
51/2024: Tieturvallisuusdirektiivin mukainen verkonlaajuinen tieturvallisuusarviointi, osa 1: Onnettomuusperusteinen arviointi
52/2024: Tieturvallisuusdirektiivin mukainen verkonlaajuinen tieturvallisuusarviointi, osa 2: Tietekniset ominaisuudet ja arvioinnin yhdistetyt tulokset