Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Ramboll CM Oy

Rakennuttajakonsultin projektipäällikkö

Sari Koskinen

  • +358 40 5197852

Ramboll CM Oy

Suunnitteluttaja

Sari Koskinen

  • +358 40 5197852

Hankkeen yhteydenotot ja palautteet

Palautelaatikko löytyy sivuston alakulmasta

Tampere–Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen

Ratahanke Käynnissä Satakunta Pirkanmaa

Tasoristeykset muodostavat rautateiden selkeimmän turvallisuusriskin. Hankkeen alussa vuonna 2020 Tampere-Pori rataosuudella oli 43 tasoristeystä, joista vuoden 2023 loppuun mennessä on poistettu 6 tasoristeystä.

Tampere-Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen -hankkeen kartta, jossa näkyy tasoristeysten sekä tulevien siltojen toimenpiteet.
  • Esisuunnittelu
  • Yksityistietoimitukset
  • Suunnittelu (rata- ja tiesuunnittelu)
  • Rakentaminen on aloitettu

Hankkeen taustat

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.

Merstolan tasoristeys Harjavallassa

Hankkeen tavoitteet ja sisältö

Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasoristeystä sekä parantaa turvallisuutta kustannustehokkailla keinoilla. Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyillä. Toissijaisesti tasoristeykset varustetaan turvalaitteilla tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi. Rataosuudella on tällä hetkellä 37 tasoristeystä ja viisi laituripolkua. Tasoristeyksistä 24 on ilman puomi- tai äänivaroituslaitosta.

”Radan tasoristeyksiä korvaavat alikulkusillat rakennetaan radan sivussa ja siirretään paikalleen roudattomana aikana viikonloppuisin järjestettävissä noin 20 tunnin junaliikenteen katkoissa, joiden aikana matkustajajunat korvataan busseilla. Juhannuksena on mahdollista toteuttaa pidempiä katkoja, kun rautatiekuljetuksia käyttävillä teollisuuslaitoksilla on tuotantokatkoksia. Radan yli rakennettavat sillat eivät edellytä junaliikenteen järjestelyjä.” kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen.

Nykyiset tasoristeykset suljetaan vasta sen jälkeen, kun korvaava tieyhteys on otettu käyttöön. Kohteissa, joissa uusi silta rakennetaan nykyisen tasoristeyksen kohdalle, tasoristeys suljetaan jo rakentamisen alkaessa ja liikenne ohjataan väliaikaista korvaavaa reittiä pitkin. Mikäli tasoristeyksiä suljetaan osittain tai hetkellisesti pois käytöstä rakentamisen aikana, kohteeseen järjestetään liikenteenohjaus. Tilapäisistä yhteyksistä tiedotetaan laajasti kohteittain”, lisää Heiskanen.

Hankkeen eteneminen

  • Hankkeen valmistelevat työt ja suunnittelu 2020-2024
  • Rakentamistyöt 2022-2026
  • Yksityistietoimitukset 2020-2024

Yksityisteiden tasoristeysten poistojen edellyttämät tietoimitukset käynnistettiin kesällä 2020 ja rakentamissuunnittelu niiden osalta käynnistyi alkuvuodesta 2021. Muissa kohteissa hallinnollinen suunnittelu käynnistyi vuoden 2021 alussa ja se jatkuu vuoteen 2025.

”Rata-, tie- ja katusuunnitelmat ovat lain edellyttämiä hallinnollisia suunnitelmia, joilla varataan alueet rakentamista varten. Rakentamissuunnittelussa laaditaan tarkat ja yksityiskohtaiset suunnitelmapiirustukset ja työselostukset työn toteuttamiseksi”, tarkentaa Heiskanen. 
Rakentaminen on aloitettu kesällä 2022 ja ensimmäiset tasoristeykset suljetaan loppuvuodesta 2022. Koko hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 46.3 miljoonaa euroa.

Ajankohtaista hankkeessa

Tampere-Pori tasoristeysten toimenpiteet kartalla (Suomen Väylät) 

Suomen Väylät -linkin takaa löytyy hankkeen kohteet kartalla ja lisätietoa arvioiduista kohdekohtaisista toteutusaikatauluista.

Tampere–Pori tasoristeyksien poisto ja parantaminen -hankkeessa suurin osa rataosan tasoristeyksistä poistetaan vuosien 2022-2026 aikana. Ensimmäisen tasoristeysten korvaavan ylikulkusillan rakentaminen aloitettiin vuoden 2023 lopussa. Tällä hetkellä rakenteilla on Vinkkilän ylikulkusilta Sastamalassa.

Kohdekohtaisista aikatauluista ja sisällöstä saa päivittyvää tietoa hankkeen Väyläviraston sivuilta. Kohdasta "Tie- ja ratasuunnitelma kohteet".

Rakennuttaja- ja suunnitteluttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy.

Suunnittelun vuorovaikutus

Suunnittelun vuorovaikutuksen tiedot ja tapahtumat löytyvät välilehdeltä tie- ja ratasuunnitelmakohteet.