Hyppää sisältöön

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä-Tillola, tiesuunnitelma 2021

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten laatima tiesuunnitelma valtatien 12 parantamisesta välillä Uusikylä-Tillola on valmistunut toukokuussa 2021. Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 19.5.-18.6.2021 välisenä aikana.

Uudenmaan ELY-keskus on käsitellyt saamansa muistutukset sekä lausunnot ja tehnyt suunnitelmaan tarpeellisena pitämänsä muutokset. Muutokset ovat koskeneet lähinnä yksityistiejärjestelyitä ja muita vähäisempiä ratkaisuita, joilla ei ole vaikutusta kuin välittömiin maanomistajiin ja muutoksista on oltu heihin suoraan yhteydessä. Uudenmaan ELY-keskus on esittänyt tiesuunnitelmaa hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2023 Liikenne- ja viestintävirastolle. Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt tiesuunnitelman 16.6.2024.

Hyväksymispäätös ja sen perusteena oleva aineisto pidetään yleisesti nähtävänä 26.6.-2.8.2024 välisen ajan osoitteessa: https://vayliensuunnittelu.fi/s/mmv6/hyvaksymispaatos (LjMTL 103 §). HUOM! Linkki toimii vain ilmoitettuna aikavälinä.