Hyppää sisältöön

Kaksoisraideosuuden viisi uutta alikulkusiltaa

Tulevalle Joutseno-Imatra-kaksoisraideosuudelle rakennettiin viisi uutta alikulkusiltaa 2020 valmistuneessa urakassa.

Urakka sijaitsi Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien alueella Karjalan radalla. Urakkasopimus koski viittä alikulkusiltaa: Joutsenon eteläinen alikulkusilta, Kesolantien alikulkusilta, Maantiealikäytävä (Karjasillan alikulkusilta), Korvenkannantien alikulkusilta ja Asemäen alikulkusilta. Kolme silloista toteutettiin olemassa olevien siltojen viereen ja kaksi siltaa rakennettiin korvaamaan vanhat sillat.  

Siltaurakalla luotiin puittteita kaksoisraiteen rakennusurakoille. Kaksoisraiteen rakentaminen jatkuu molemmilla kaksoisraiteen alueurakoilla uusia siltoja hyödyntäen.

Urakan valvojana toimi Jani Niskanen Welado Oy:stä.

Asemäen alikulkusillan siltatyömaalla nostettiin marraskuussa 2019 sillan telineen palkit paikalleen.

Asemäen alikulkusillan siltatyömaalla nostettiin marraskuussa 2019 sillan telineen palkit paikalleen.

Urakan tärkeimpiä työvaiheita joulukuussa 2019 oli Joutsenon eteläisen alikulkusillan kannen betonointi.

Urakan tärkeimpiä työvaiheita joulukuussa 2019 oli Joutsenon eteläisen alikulkusillan kannen betonointi.

Tammikuussa 2020 tehtiin Asemäen alikulkusillan jännityksen ja telineen ja muotin purkua. Joutsenon alikulkusillalla työskenneltiin vesieristyksen ja suojabetonoinnin parissa.

Tammikuussa 2020 tehtiin Asemäen alikulkusillan jännityksen ja telineen ja muotin purkua. Joutsenon alikulkusillalla työskenneltiin vesieristyksen ja suojabetonoinnin parissa.

Aikataulu

Rakentaminen siltakohteissa käynnistyi toukokuussa 2019. Urakka valmistui kesällä 2020.

Kartta hankkeen kaksoisrataosuuden uusista alikukulkusilloista.

Urakan vaikutus junaliikenteeseen

Urakan työvaiheet aiheuttavat katkoksia junaliikenteeseen. Ratatöistä johtuvien korvaavien kuljetusten lähtöpaikat löytyvät VR:n sivuilta