Hyppää sisältöön

Aikaisemmat suunnitelmat

Espoon kaupunkiradan suunnittelu on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Espoon kaupunkiradasta on valmistunut yleissuunnitelma väliltä Leppävaara–Espoon keskus vuonna 2003. Vuonna 2010 valmistui yleissuunnitelma väliltä Espoon keskus–Kauklahti. Ratasuunnitelma valmistui vuonna 2014 ja hyväksyttiin 2015.

Espoon keskus–Kauklahti, yleissuunnittelu

Väylävirasto tarkasteli kaupunkiradan jatkamista Kauklahteen asti Espoon keskus–Kauhlahti-yleisuunnitelmassaan.

Hanke

Suunnittelualue alkaa Espoon aseman itäpuolelta ja päättyy Kauklahden asemalle. Suunnittelualueen pituus on noin 5 kilometriä. Alustavassa yleissuunnitelmassa on tarkasteltu Espoon aseman ja Espoonjoen välisellä alueella vaihtoehtoja kaupunkiraiteiden sijoittumisesta nykyisten raiteiden etelä- tai pohjoispuolelle. Alustavan yleissuunnitelman tarkastelujen perusteella on laadittu yleissuunnitelma kaupunkiradan raiteiden sijoittumisesta nykyisten raiteiden eteläpuolelle. Lisäksi on selvitetty hankkeen ympäristövaikutukset ja tutkittu suunnitellun Espoo–Salo-oikoradan erkanemisvaihtoehdot Rantaradasta. Työ on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa Espoon kaupungin maankäytön suunnittelun kanssa. Työ käynnistyi kesällä 2009 ja suunnitelmat valmistuivat vuonna 2010.

Vuorovaikutteisuus hankkeessa

Suunnittelun aikana järjestettiin kaksi hanketta esittelevää yleisötilaisuutta, 1.2.2010 ja 14.9.2010. Tilaisuuksissa alueen asukkailla ja maanomistajilla oli mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista jo suunnittelun aikana. Valmistuneet suunnitelmat asetettiin yleisesti nähtäville 16.3.-14.4.2011 väliseksi ajaksi. Tilaisuuksista on kuulutettu kunnan virallisessa ilmoituslehdessä ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hankkeen aikana oli mahdollista antaa palautetta myös karttapalautejärjestelmän kautta.

Voit tutustua hankkeen aikaisempiin suunnitelmiin alta.

Espoo-Kauklahti kaupunkirata, yleissuunnitelma 2010