Hyppää sisältöön

Vt4 Kevätlahti–Petomäki

Vt4 Kevätlahti–Petomäki-urakka on osa Äänekoski–Viitasaari-ohituskaistat -hanketta, jossa rakennetaan uusia sekä parannetaan nykyisiä ohituskaistoja ja toteutetaan kaksi eritasoliittymää. Urakkaan kuuluu valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla sekä välillä Kevätlahdentie–Petomäentie.

Valtatie 4:n Kevätlahdentien liittymän kiertotie Äänekoskella

Vt4 Kevätlahti–Petomäki-urakan keskeisimpiä tavoitteita ovat liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen sujuvuuden lisääminen. Tavoitteena on myös edistää paikallisen joukkoliikenteen saavutettavuutta, parantaa pysäkkiyhteyksiä ja vähentää meluvaikutuksia asuinkiinteistöillä.

Valtatiellä pyritään turvaamaan nopeus 100 km/h myös talviaikana, mutta liittymäalueilla nopeus voi olla vuodenajasta riippumatta 80 km/h.

Valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän ja Petomäen välillä

Kevätlahden liittymän kohdalla tehdään eritasoliittymä valtatien 4, Kevätlahden maantien 16801 ja Mämmentien liittymään. Nykyinen nelihaarainen tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi, jossa valtatien liittymät muutetaan erkanemis- ja liittymiskaistoilla varustetuiksi suuntaisliittymiksi (nk. lohenpyrstöliittymä). Eritasoliittymän kautta rakennetaan uusi yhteys maantienä valtatien alitse. Eritasoliittymän kohtaan tulee 4-tielle keskikaide. Liittymän alueelle sijoitetaan sekä paikallisliikenteen että kaukoliikenteen linja-autopysäkit. 


Kevätlahdentien ja Petomäentien välillä rakennetaan uusi keskikaiteellinen ohituskaista ajosuunnassa etelään. Kevätlahden eritasoliittymän ja Liimattalantien välille rakennetaan rinnakkaistie. Lisäksi tehdään kevyen liikenteen ja yksityisteiden järjestelyjä, riista- ja meluaitoja sekä muuta ympäristörakentamista ja tievalaistusta.


Kaikki suorat liittymät valtatieltä poistuvat. Lopputilanteessa Liimattalantie jatkuu valtatien rinnakkaistienä Kevätlahdentien eritasoliittymään asti. Muut katkaistavat liittymät järjestellään yksityistiejärjestelyin. Myös tarvittavat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, pysäkkiyhteydet, melusuojaukset sekä riista-aidat tehdään.


Keskikaiteellinen ohituskaista mahdollistaa turvalliset ohitukset. Keskikaide ja poistettavat liittymät vähentävät mahdollisia kohtaamis- ja risteysonnettomuuksia. Riista-aidat vähentävät hirvieläinonnettomuuksia merkittävästi. Harkitusti sijoitettavat pysäkit ja turvalliset pysäkkiyhteydet parantavat joukkoliikenteen saavutettavuutta ja turvallisuutta.