Hyppää sisältöön

Vt4 Kevätlahti–Petomäki

Vt4 Kevätlahti–Petomäki-urakka on osa Äänekoski–Viitasaari-ohituskaistat -hanketta, jossa rakennetaan uusia sekä parannetaan nykyisiä ohituskaistoja ja toteutetaan kaksi eritasoliittymää. Urakkaan kuuluu valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla sekä välillä Kevätlahdentie–Petomäentie.

Valtatie 4:n Kevätlahdentien liittymän kiertotie Äänekoskella

Vt4 Kevätlahti–Petomäki-urakan keskeisimpiä tavoitteita ovat liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen sujuvuuden lisääminen. Tavoitteena on myös edistää paikallisen joukkoliikenteen saavutettavuutta, parantaa pysäkkiyhteyksiä ja vähentää meluvaikutuksia asuinkiinteistöillä.

Valtatiellä pyritään turvaamaan nopeus 100 km/h myös talviaikana, mutta liittymäalueilla nopeus voi olla vuodenajasta riippumatta 80 km/h.

Valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän ja Petomäen välillä

Kevätlahden liittymän kohdalla tehdään eritasoliittymä valtatien 4, Kevätlahden maantien 16801 ja Mämmentien liittymään. Nykyinen nelihaarainen tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi, jossa valtatien liittymät muutetaan erkanemis- ja liittymiskaistoilla varustetuiksi suuntaisliittymiksi (nk. lohenpyrstöliittymä). Eritasoliittymän kautta rakennetaan uusi yhteys maantienä valtatien alitse. Eritasoliittymän kohtaan tulee 4-tielle keskikaide. Liittymän alueelle sijoitetaan sekä paikallisliikenteen että kaukoliikenteen linja-autopysäkit. 


Kevätlahdentien ja Petomäentien välillä rakennetaan uusi keskikaiteellinen ohituskaista ajosuunnassa etelään. Kevätlahden eritasoliittymän ja Liimattalantien välille rakennetaan rinnakkaistie. Lisäksi tehdään kevyen liikenteen ja yksityisteiden järjestelyjä, riista- ja meluaitoja sekä muuta ympäristörakentamista ja tievalaistusta.


Kaikki suorat liittymät valtatieltä poistuvat. Lopputilanteessa Liimattalantie jatkuu valtatien rinnakkaistienä Kevätlahdentien eritasoliittymään asti. Muut katkaistavat liittymät järjestellään yksityistiejärjestelyin. Myös tarvittavat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, pysäkkiyhteydet, melusuojaukset sekä riista-aidat tehdään.


Keskikaiteellinen ohituskaista mahdollistaa turvalliset ohitukset. Keskikaide ja poistettavat liittymät vähentävät mahdollisia kohtaamis- ja risteysonnettomuuksia. Riista-aidat vähentävät hirvieläinonnettomuuksia merkittävästi. Harkitusti sijoitettavat pysäkit ja turvalliset pysäkkiyhteydet parantavat joukkoliikenteen saavutettavuutta ja turvallisuutta.

Liikennejärjestelyt

Valtatie 4:n liikenne on siirretty kulkemaan uudelle rinnakkaistielle Kevätlahden liittymän ja Liimattalan liittymän välillä Äänekosken pohjoispuolella. Nopeusrajoitus rinnakkaistiellä on Kevätlahden liittymän kohdalla 30 kilometriä tunnissa ja muulla alueella 50 kilometriä tunnissa.

Tie on valaistu koko matkalta. Liikenteen siirto rinnakkaistielle lisää matka-aikaa 2–3 minuuttia.
Liikenne kulkee rinnakkaistiellä 30.10.2023 - 15.10.2024 välisen ajan, jolloin valtatielle rakennetaan uusi ohituskaista etelään päin sekä Kevätlahden nykyisen liittymän korvaava eritasoliittymä.

Lisäksi Lantelan yksityistien ajoneuvoliikenteen suora yhteys valtatielle 4 on katkaistu. Reitti kulkee jatkossa uutta rakennettua tietä pitkin Kevätlahdentien kautta. 

Rinnakkaistien varrella oleville bussipysäkeille kuljetaan Kevätlahden tien alueella kevyenliikenteenväylää pitkin olemassa olevan alikulun kautta. Lantelantieltä bussipysäkeille pääsee uuden rakennetun alikulkutunnelin kautta.

Valtatie 4:n liikennejärjestelyt ohituskaistahankkeessa, kartta Kevätlahti-Petomäen alueelta

Valtatie 4:n liikenne siirretään kulkemaan kiertotielle Äänekoskella Petomäen risteyksen kohdalla huhtikuun aikana. Tienkäyttäjiä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota työnaikaisten liikennejärjestelyjen ja erityisesti ajonopeuksien noudattamiseen. 

Kiertotie otetaan käyttöön huhtikuun aikana keliolosuhteiden salliessa. Ajankohtaa tarkennetaan viikon 16 aikana. Järjestely on voimassa Petomäen risteyssillan rakentamisen ajan toistaiseksi. 

Väliaikainen järjestely vaikuttaa valtatie 4:n liikenteeseen molemmista suunnista. Ajonopeudet pudotetaan molemmista suunnista vaiheittain ennen kiertotielle saapumista 80 kilometristä tunnissa 40 kilometriin tunnissa. Kiertotieosuudella nopeusrajoitus on 40 km/h. 

Pohjoiseen eli Oulun suuntaan ajaville Petomäen ohituskaistan alkupää siirtyy noin 100 metriä pohjoiseen. Etelään päin eli Jyväskylän suuntaan ajavien ajonopeudet pudotetaan vaiheittain jo Petomäen päältä alkaen, noin 1,5 kilometriä ennen työkohdetta. 

Tienkäyttäjiä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota työnaikaisten liikennejärjestelyjen ja erityisesti ajonopeuksien noudattamiseen. Koska kiertotie sijaitsee haastavassa paikassa Petomäen notkossa, on työkohteeseen saavuttaessa ehdottomasti noudatettava nopeusrajoituksia. Erityisesti pohjoisesta etelään päin tultaessa työkohteeseen saavutaan jyrkästä ja pitkästä Petomäestä, jolloin on tärkeää hidastaa vauhtia hyvissä ajoin ennen kiertoliittymää. 

Kartta: Valtatie 4:n liikenne siirretään kiertotielle Äänekoskella Petomäentien risteyksen kohdalla.