Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

projektipäällikkö

Pasi Kivioja

  • 029 534 3602

Kemin Ajoksen meriväylä

Vesiväylähanke Käynnissä Lappi

Hanke käsittää Kemin Ajoksen nykyisen 10 metrin väylän syventämiseen 12 metriin sekä siihen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt ja väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kemin Satama. 

Nykytila

Kemin Ajoksen meriväylän nykyinen kulkusyvyys on 10 metriä. Tarve väylän syventämiseen 12 metrin kulkusyvyyteen liittyy erityisesti uuteen Kemin biotuotetehtaaseen sekä mahdollisesti käynnistyviin Kolarin seudun kaivoshankkeiden rikastekuljetuksiin, jotka lisäisivät toteutuessaan sataman kuljetusmääriä merkittävästi. Sataman ulkomaan liikenteen kuljetusmäärä oli vuonna 2018 noin 1,9 miljoonaa tonnia ja kokonaisliikenne noin 2,4 miljoonaa tonnia.

Hanke

Hankkeessa Kemin Ajoksen nykyinen 10 metriä syvä meriväylän syvennetään 12 metriin. Lisäksi hankkeessa tehdään syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kemin satama Oy. 

Aikataulu

  • Lapin ELY-keskus teki 15.3.2018 päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
  • Hankkeelle saatiin vesilupa 1.7.2020.
  • Vesiluvan mukainen tarkkailuohjelma lausunnolla ELY-keskuksessa
  • Rakennusurakan alkuperäinen kilpailutus käynnistyi keväällä 2021, mutta hankinta jouduttiin keskeyttämään toukokuussa 2021.
  • Urakka kilpailutetaan kahdessa osassa: väylän sisäosien ruoppaustyöt kilpailutetaan keväällä 2021, vesiväylän syventämisurakka myöhemmin.
  • Alustava rakentamisaikataulu meriväylän syventämisurakan osalta on vuosina 2022-2023.
  • Syventämistyöt käynnistyvät kesäkuussa 2022.

Kustannukset

Hankkeen kustannusennuste on 33 milj. € hankkeen arvioidun toteutusajankohdan hintatasossa (MAKU 130, 2010=100). 

Ajankohtaista hankkeessa

Liitteet