Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

projektipäällikkö

Pasi Kivioja

 • 029 534 3602

Kemin Ajoksen meriväylä

Vesiväylähanke Valmistunut Lappi

Hanke käsitti Kemin Ajoksen nykyisen 10 metrin väylän syventämiseen 12 metriin sekä siihen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt ja väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeen toteutukseen liittyivät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Kemin Satama. 

Hanke

Hankkeessa Kemin Ajoksen nykyinen 10 metriä syvä meriväylän syvennittiin 12 metriin. Lisäksi hankkeessa tehtiin syventämiseen liittyviä ruoppaus- ja läjitystöitä sekä väylän merkintään liittyviä turvalaitetöitä. Hankkeen toteutukseen liittyivät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastsi Kemin satama Oy. 

Meriväylän syventämisin toteutti Terramare Oy. Työkalustoon kuuluu kaksi ruoppaajaa, neljä proomua, kaksi hinaajaa, kaksi harausyksikköä, mittausalus ja vuoronvaihtoalus. Terramaren tukikohta oli Veitsiluodon satamassa. 

Hankkeen yhteydessä toteutettavan Kemin sataman syventämisen urakoitsijana toimivat YIT Suomi Oy ja Wasa Dredging Oy. Satamaurakkaan liittyen väylällä liikkui muun muassa ruoppaajia, proomuja ja hinaajia sekä  pora-, hara- ja nostolauttoja. 

Meriväylä ja satama olivat rakentamisen ajan normaalisti käytössä
 

Kaavio Kemin ajoksen syventämisen vaiheista

Aikataulu

 • Lapin ELY-keskus teki 15.3.2018 päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
 • Hankkeelle saatiin vesilupa 1.7.2020.
 • Vesiluvan mukainen tarkkailuohjelma lausunnolla ELY-keskuksessa
 • Rakennusurakan alkuperäinen kilpailutus käynnistyi keväällä 2021, mutta hankinta jouduttiin keskeyttämään toukokuussa 2021.
 • Urakka kilpailutetaan kahdessa osassa: väylän sisäosien ruoppaustyöt kilpailutetaan keväällä 2021, vesiväylän syventämisurakka myöhemmin.
 • Alustava rakentamisaikataulu meriväylän syventämisurakan osalta on vuosina 2022-2023.
 • Meriväylän syventämisurakan hankinta toteutettiin neuvottelumenettelyllä syys-helmikuussa 2021-2022.
 • Syventämisurakan rakentaminen kestää avovesikaudet 2022-2023, Kemin satamassa syvennystyöt päättyvät syksyllä 2023.
 • Meriväylän syventäminen valmistui syksyllä 2023.
   

Kustannukset

Hankkeen kustannusennuste on 33 milj. € hankkeen arvioidun toteutusajankohdan hintatasossa (MAKU 130, 2010=100). 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.