Hyppää sisältöön

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Uudenniityntie–Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Uudenniityntie–Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori.

Ajankohtaista

 

  • Ratasuunnitelmien arvioidaan tulevan julkisesti nähtäville syksyn 2022 ja kevään 2023 välisenä aikana. Ratasuunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Nähtävilläolosta kuulutetaan tietoverkossa (Väyläviraston kuulutussivut ja hankkeen verkkosivut, ELY-keskus ja Porin kaupungin sähköinen ilmoitustaulu) sekä Satakunnan Kansa -lehdessä. Suunnitelmista pyydetään lausunto kunnalta, maakuntaliitolta, ELY-keskukselta sekä muilta tarvittavilta viranomaisilta. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus tehdä julkisesti nähtävillä olevista ratasuunnitelmista muistutuksia nähtävilläoloaikana. Väylävirasto käsittelee lausunnot ja muistutukset ja tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin. ​​​​​​​