Hyppää sisältöön

Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta: avoimen haun pilottiprojektit

Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen -osahankkeessa on eniten avoimen haun kautta valittuja pilottiprojekteja. Ehdotuksia pilotteihin saatiin 125, joista valittiin toteutettaviksi 18.

Rekka kuljettaa puuta talvella.

Liikennevirasto pilotoi yhdessä yritysten kanssa uusia digitaalisia tiedonkeruun teknologioita ja menetelmiä, joita voitaisiin mahdollisesti hyödyntää muun muassa väylien kunnossapidossa. Pilottiprojektit toteutetaan yhteistyökokeiluina, joissa sekä yritys että Liikennevirasto osallistuvat käytännön kokeiluun.

Potentiaalisimmat kokeilujen kehittämistulokset on tarkoitus jalostaa edelleen osaksi tulevaisuuden toimintaa. Kokeilujen kautta kerättyä tietoa jaetaan mahdollisimman avoimesti ja yhteiskäyttöisesti.

Maanteiden kunnossapidon piloteissa kokeillaan esimerkiksi konenäön ja 360-kuva-aineiston hyödyntämistä, routavaurioiden tunnistamista satelliittikuvista sekä reaaliaikaista metsäautojen reitti- ja massatietojen keräämistä.

Alta löydät kuvaukset pilottiprojektien tavoitteista, liitemateriaalia sekä loppuraportit projektien päätyttyä. Pilottiprojektit päättyvät viimeistään vuoden 2018 lopussa.

Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta -osahankkeen pilottiprojektit
 • Kokeilussa testataan jyrästä saatavan tiiveystiedon tallentamista, visualisointia ja hyödyntämistä osana tietomalliaineistoa. Mallipohjaisessa tiivistämisessä käytetään paikannusta, koneohjausjärjestelmää, langatonta tiedonsiirtoa sekä selainpohjaista
  käyttöliittymää.

  Tekijä: Destia Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Katri Eskola, p. 029 534 3507

  Loppuraportti

 • Kokeilun tavoitteena on testata teiden kunnossapitoajoneuvojen reaaliaikaista seurantaa ja seurantatiedon välittämistä reaaliaikaisesti tienkäyttäjille suunnattuihin palveluihin. Tavoitteena on testata kaikkia seurannan osa-alueita, tiedon koostamisesta sen esittämiseen karttapalvelussa. Onnistuessaan projekti antaa esimerkin kansalaisille mahdollisesti jaettavan tiedon käsittelytavoista ja jakelukanavista.

  Tekijä: Esri Finland Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Ismo Kohonen, p. 029 534 3403

  Arvioitu valmistuminen: 5/2017

  Linkki talvikunnossapitotietoihin Liikennetilanne-palvelussa

 • Kokeilussa laaditaan tiesäämalli 10 m välein hyödyntäen aitoa tielle näkyvää horisonttia mallintamisessa. Menetelmä mahdollistaa tarkemman tienpinnan lämpötilan ennustamisen (mm. varjoiset alueet), jota voidaan hyödyntää mm. talvihoidossa jäätymisen etenemisen arvioinnnissa.

  Tekijä: Foreca Ltd

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

  Arvioitu valmistuminen: 5/2017

  Loppuraportti

 • Menetelmällä pyritään satelliittikuvien avulla tunnistamaan routavauriot sekä päällystetyltä että soratieltä. Menetelmä perustuu muutosten tunnistamiseen satelliittikuvista. Kuva-aineisto voidaan tuottaa haluttuna ajankohtana ja soveltuu mm. talvikauden routavaurioiden tutkimiseen.

  Tekijä: Ilmatieteen laitos

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Tuomas Toivonen, p. 029 534 3618

  Arvioitu valmistuminen: 12/2017

  Loppuraportti

 • Menetelmä mahdollistaa työmaaseurannan päällystystyömailla keräämällä tietoa päällysteen leveydestä, pituudesta sekä lämpötilasta antureiden avulla. Lisäksi on mahdollista kerätä tietoa massakuljetuksista (aika, paikka, massamäärä). Tiedot ovat nähtävissä pilvipalvelun kautta.

  Tekijä: Lumecom Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Katri Eskola, p. 029 534 3507

  Arvioitu valmistuminen: valmis

  Loppuraportti

 • Menetelmällä kerätään tietoa tien kunnosta puukuljetusautoihin asennettavan älypuhelimen avulla. Videokuvasta ja kiihtyvyysmittauksista tuotetaan tilannetietoa konenäöllä ja signaalin käsittelyllä. Tilannekuva ja tuotetut kuntomuuttujat palvelevat kunnossapitoa sekä metsäkuljetusten suunnittelua.

  Tekijä: Metsäteho Oy / Vionice Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

  Arvioitu valmistuminen: 12/2017

  Loppuraportti

  Tuloskalvosarja

 • Menetelmässä suoritetaan tieverkon laserskannaus ja digitaalikuvaus liikenteen nopeudella liikkuvalla ajoneuvolla. Pistepilviaineistosta tuotetaan tarkka tiegeometria, jota voidaan hyödyntää mm. laadunvalvonnassa suorittamalla mittaus useampaan kertaan, jolloin nähdään muutokset.

  Tekijä: Nordic GeoCenter Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

  Arvioitu valmistuminen: 5/2018

  Loppuraportti

 • Menetelmässä kerätään tietoa ajoneuvoista mittauslaitteiston avulla (ajoneuvon omat järjestelmät, optinen anturi, kiihtyvyysmittaus, GPS) tieverkon kunnon hallintaan. Saatavia tietoja ovat mm. kitka, tien kunto, kallistukset, veden kertyminen, pinnan tyyppi.

  Tekijä: RoadCloud Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

  Arvioitu valmistuminen: 5/2018

  Loppuraportti

   

 • Järjestelmä mahdollistaa jyrien ylityskertojen seurannan reaaliajassa ja esittää tiedon jyräyksen etenemisestä jyrän kuljettajille. Laitteisto koostuu lämpökamerasta, paikannuksesta ja keskusyksiköstä. Menetelmä parantaa uusien päällysteiden tiivistämisen hallintaa.

  Tekijä: Roadscanners Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Katri Eskola, p. 029 534 3507

  Loppuraportti: "Automaattinen tiivistystyön seuranta"

 • Kokeilussa kehitetään RDSV -mittausauton laserkeilausta siten, että voidaan tarkastella laajemmin tien välittömän ympäristön pinnanmuotoja. Mittauksilla saadaan tietoa mm. tien leveydestä, luiskien kaltevuudesta, lumivallien ja reunapalteiden korkeudesta, sohjo-ojien muodosta sekä raivaustarpeesta.

  Tekijä: Roadscanners Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Katri Eskola, p. 029 534 3507

  Loppuraportti

 • Kokeilussa testataan laserkeilauksen hyödyntämistä päällyste- ja soratievaurioiden tunnistamiseen mittauksissa tuotettavan pistepilviaineiston avulla. Toistuvien mittausten avulla voidaan havaita muutoksia tiestön kunnossa. Mittausaineistoa voidaan hyödyntää myös suunnittelussa.

  Tekijä: Solid Potato Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Katri Eskola, p. 029 534 3507

  Loppuraportti

 • Menetelmällä voidaan inventoida useita eri tietolajeja muun toiminnan yhteydessä esimerkiksi tiestötarkastajan ajoneuvoon asennettavalla mobiilikartoituslaitteella. Laiteessa yhdistyy laserkeilaus, panoraamakuvaus sekä paikannus. Analysointi tapahtuu puoliautomaattisesti kuvantunnistuksella.

  Tekijä: Sweco

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

  Arvioitu valmistuminen: 12/2017

  Loppuraportti

 • Menetelmässä kerätään reaaliaikaista kelitietoa (kitka, lämpötila, tienpinnan tila, vesikerroksen paksuus) ajoneuvoon asennettavalla optisella mittarilla sekä älypuhelimella. Älypuhelimella tiedot välitetään eteenpäin sekä voidaan kerätä kamerakuvaa ja kiihtyvyystietoja. Tiedot esitetään kartalla ja ovat katsottavissa internetissä.

  Tekijä: Teconer Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

  Arvioitu valmistuminen: 5/2018

  Loppuraportti

 • Kokeilussa selvitetään, pystytäänkö edullisemmilla laserkeilaimilla tunnistamaan tien pinnan vaurioita sekä epätasaisuuksia. Kokeilussa mitataan tarkalla laserkeilaimella päällystettyjä teitä ja sorateitä. Simuloimalla tarkastellaan, mikä on harvin taso, jolla aineistosta saadaan tuotettua kuntotietoja.

  Tekijä: TerraTec Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Juho Meriläinen, p. 029 534 3564

  Arvioitu valmistuminen: 6/2017

 • Kokeilussa testataan tietyömaiden reaaliaikaisen liikenteenohjaustiedon esittämistä karttapohjaisessa tilannekuvanäkymässä. Järjestelmässä voidaan esittää tieto työmaiden sijainnista sekä liikenteenohjausjärjestelyistä.

  Tekijä: Tietomekka Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Katri Eskola, p. 029 534 3507

  Loppuraportti

 • Kokeilussa tuotetaan anonyymia reittitietoa puutavarakuljetuksista tien ylläpidon kohdentamisen avuksi. Lisäksi ajoneuvoihin valmiiksi asennetuista laitteista saadaan kerättyä ajoneuvon ja kuorman painotietoja. Tuloksia on mahdollista tarkastella kartalla.

  Tekijä: Trimble Forestry Finland

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Otto Kärki p. 029 534 3330

  Arvioitu valmistuminen: 2/2018

  Loppuraportti

   

 • Kokeilussa testataan työkoneeseen/autoon asennettavan paikkatietoon sidotun 360 -kameralaitteiston hyödyntämistä mm. työn seurannassa. Videokuvasta voidaan myös tunnistaa erilaisia tietoja kuva-analyysien avulla. Samalla kuvauksella saadaan näkymä eteen- ja taaksepäin.

  Tekijä: YIT, Tietomekka Oy

  Liikenneviraston yhteyshenkilö: Markku Tervo (ELY), p.029 503 8293

  Arvioitu valmistuminen: 10/2017

  Loppuraportti