Hyppää sisältöön

Tutkimukset ja selvitykset

Väyläviraston voimassa olevat sekä käytöstä poistetut ohjeet ja piirustukset siltojen ja muiden taitorakenteiden suunnitteluun, rakentamiseen, korjaamiseen, tarkistamiseen ja huoltoon löytyvät ohjeluettelosta. Siltoihin liittyviä tutkimuksia:

Yleistä

Siltatyömaan sääolosuhteiden hallinta. Vaihe 2. Kenttätutkimus
Tutkimusraportti 18.2.2014, VTT 

Siltojen rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon automaation kehittäminen (5D-SILTA2)   
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 43/2011

Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät  
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 39/2011

Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA)  
Tiehallinnon selvityksiä 22/2008 TIEH 3201101-v

Kuituoptiset anturit siltarakenteiden mittauksissa   
Tutkimusselostus 27.2.2008, Fortum Oy ja Contesta Oy

Pienten siltojen elinkaarikustannukset   
Sisäisiä julkaisuja 4/2004 TIEH 4000405-v

Siltatutkimusten tiivistelmät 2003   
Tiehallinnon selvityksiä 17/2003 TIEH 3200806-v

Siltojen estetiikka, haasteet risteyssiltojen suunnittelussa   
Tiehallinto 2005

Siltojen vedeneristyksen SILKO-hyväksyntätutkimusohje   
Tiehallinnon selvityksiä 33/2007 TIEH 3201059-v

Sillan peruskorjauksen nopeuttaminen   
Tiehallinnon selvityksiä 11/2008 TIEH 3201091-v

Betonisiltojen suunnittelu Revit Structure -tietomallin avulla   
Diplomityö 2010, Tuomo Järvenpää, Oulun yliopisto

Eurokoodit

Siltojen pystysuorien liikennekuormien kansalliset valinnat Eurocodeen
Diplomityö 2006, Kari Saarivirta, Tampereen teknillinen yliopisto

Eurokoodin soveltamisen teknistaloudelliset vaikutukset Lövön liittopalkkisillassa
Diplomityö 2010, Raimo Karhumaa, Oulun yliopisto

Terässiltojen väsymismitoitus Eurocode-standardien pohjalta
Diplomityö 2007, Antti Silvennoinen, Teknillinen korkeakoulu

EN 1992-2 NA betonisillat kansallinen liite
Diplomityö 2008, Markus Ryynänen, Tampereen teknillinen yliopisto

Eurokoodin vaikutus teräsbetonisten laattakehäsiltojen mitoitukseen, Liite1, Liite2, Liite3
Diplomityö 2009, Teppo Mäkikunnas, Teknillinen korkeakoulu

Eurokoodin vaikutus betonisten laattapalkkisiltojen mitoitukseen
Diplomityö 2009, Mikko Hilli, Teknillinen korkeakoulu

Betonirakennetutkimuksia

Betonimassan sisäiset jälkihoitoaineet 
Tutkimusselostus 13.10.2006, VTT

Ei-metallisten tankojen pakkas-suolakestävyys 
Tutkimusselostus 5.5.2006, Contesta Oy

Kahden sillan kansilaattojen RH-seurantamittaukset  
Tutkimusselostus 26.3.2007, VTT

Katodinen suojaus  
Tutkimusselostus 28.1.2008, VTT

Korjausalustan laatuvaatimukset  
Tutkimusselostus 28.1.2008, VTT

Korroosion ainetta rikkomattomat tutkimusmenetelmät  
Tutkimusselostus 11.12.2006, VTT

Muotoiluvalun ongelmat ja laatuvaatimukset  
Tutkimusselostus 2.3.2006, VTT

Rappeutumisen vaikutukset betonisillan kantokykyyn   
Tutkimusselostus 4.3.2005, VTT

Siltojen raudoitteiden korvaaminen ei-metallisilla tangoilla ja punoksilla   
Tutkimusselostus 21.4.2005, Contesta Oy

Tarkastelua sillan ja sen reunapalkkien rakentamiseen liittyvistä seikoista
Raportti 05.2007, Destia

Uusiokiviaineksen käyttö siltojen betonirakenteissa  
Tutkimusselostus 25.1.2008, Contesta Oy

Kloridien sähköinen poisto betonista   
Tutkimusselostus 19.11.2008, VTT

Vedeneristysalustan kosteuden mittausmenetelmät ja kriteerit   
Tutkimusselostus 4.12.2009, VTT

Ruostumattoman raudoituksen käyttö siltojen betonirakenteissa   
Tutkimusselostus 30.11.2010, Contesta Oy 

An Initial Survey on the Occurrence of Alkali Aggregate Reaction in Finland   
22.2.2012 VTT

Esitutkimus alkalikiviainesraktiosta ja sen esiintymisestä Suomessa   
31.1.2012 VTT

Sillan ja maan yhteistoiminta

Liikuntasaumattomien siltojen kirjallisuustutkimus
Tutkimusraportti 2005, Olli Kerokoski, Tampereen teknillinen yliopisto.
(Soil-Structure Interaction of Jointless Bridges with Integral Abutments. Literary research. Tampere University of Technology)

Liikuntasaumattoman sillan ja maan yhteistoiminta
Diplomityö 2005, Anssi Laaksonen, Tampereen teknillinen yliopisto.

Liikuntasaumattomien siltojen laskennallinen tarkastelu
Tutkimusraportti 2006, Olli Kerokoski, Tampereen teknillinen yliopisto.
(Soil-Structure Interaction of Jointless Bridges with Integral Abutments. Calculations. Tampere University of Technology)

Haavistonjoen sillan koekuormitus ajoneuvon avulla
Tutkimusraportti 2006, Anssi Laaksonen, Tampereen teknillinen yliopisto.

Structural Behaviour of Long Concrete Integral Bridges (Pitkien liikuntasaumattomien betonisiltojen rakenteellinen toiminta)
Väitöstutkimus 2011, Anssi Laaksonen, Tampereen teknillinen yliopisto

Vinopäisen liikuntasaumattoman sillan ja maan yhteistoiminta
Diplomityö 2007, Heini Vilonen, Tampereen teknillinen yliopisto

Siltahistorioita

Tiehallinnon museotiet ja -sillat  
Museokohdeselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 11/2007

Pyhäjoen Etelänkylän isonsillan historia  
Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiiri 1987