Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Heikki Koski

  • 0295 036 251

Oriveden kaupunki

Tekninen johtaja

Matti Vesava

  • 040 133 9247

Valtatie 9 parantaminen, Oriveden eritasoliittymä ja ohituskaista

Tiehanke Käynnissä Pirkanmaa

Kuorma-auto lähestymässä Oriveden keskustan risteysaluetta.

Valtatie 9 ylittävä kevyen liikenteen silta uusittiin vuonna 2022. Kuva: Vaisala Road AI

Alkuvuodesta 2022 Orivedellä käynnistynyt valtatie 9 parantaminen Oriveden eritasoliittymän ja nykyisen ohituskaistan kohdalla on talvitauolla vuoden 2023 kesäkuun alkuun saakka. Toukokuussa 2022 käynnistyneessä parannustyössä ohituskaistalle rakennettiin keskikaide, parannettiin eritasoliittymää ja uusittiin kevyen liikenteen silta. 

Nykyiselle Oriveden ohituskaistalle rakennettiin vuonna 2022 keskikaide parantamaan valtatien liikenneturvallisuutta. Liikenteen sujuvuuden parantamiseksi myös eritasoliittymän ramppien linjauksia parannettiin hieman.

Meluhaittojen vähentämiseksi valtatie 9:n varteen valtatien pohjoispuolelle sekä valtatie 9:n ja kantatie 58:n väliselle rampille rakennettiin meluseinä- ja meluvalleja. Jalankulku- ja pyörätie rakennettiin Pohjoiskaarelle nykyiseltä linja-autopysäkiltä pohjoisen Oriahteen suuntaan. Oriveden kaupungin omistaman koulun ja jäähallin kohdalla sijaitseva jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttämä valtatie 9:n yli kulkeva silta uusittiin nykyiselle paikalleen jännitettynä teräsbetonisiltana.

Ohituskaistan kohdalta poistettiin yksityistieliittymät. Lisäksi tievalaistus uusittiin ja riista-aitaa uusittiin ja kunnostettiin.

Työt jatkuvat kesäkuussa 2023
 

Valtatie 9 eritasoliittymässä, eritasoliittymän rampeilla ja jalankulku- ja pyörätiellä tehdään kesäkuussa päällystys- ja viimeistelytöitä. Tällöin koulun kohdalle rakennettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttämä uusittu silta suljetaan liikenteeltä koulun kesälomien alkaessa noin  kuukauden ajaksi. Työt pyritään saamaan valmiiksi kesäkuun aikana.
​​​​​​​

Eritasoliittymän parantamisesta Oriveden kaupungin sivulla

21.12.2022 https://orivesi.fi/paltanmaen-ylikulkukaytava-avataan-tammikuussa-viikolla-2/  ​​​​​​​

Lehdistötiedotteet

19.4.2022  Paltanmäen jalankulku- ja pyöräilysillan uusiminen aiheuttaa muutoksia valtatieliikenteelle, jalankulkuun ja pyöräilyyn

14.3.2022  Valtatie 9:llä käynnistyy Oriveden eritasoliittymän ja ohituskaistan rakentaminen


​​​​​​​Suunnitelma-aineistoa