Hyppää sisältöön
  • Melusuojauksia ei tehdä ollenkaan.

  • Kaikki poistettavaksi esitetyt liittymät valtatiellä 23 tullaan poistamaan lainvoimaisen tiesuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on nähtävissä verkkosivuilla.
     

  • Rakentaminen tulee vaatimaan kallioleikkauksia, joita varten tehtävät räjäytykset aiheuttavat melua. Räjäytykset tehdään kuitenkin pääsääntöisesti niillä urakka-aluilla, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Rakentaminen aiheuttaa pölyä, jota vastaan hankkeella on jo tehty varotoimenpidesuunnitelmia.

  • Rakentaminen aiheuttaa kiertotiejärjestelyitä hankealueilla. Näistä kerrotaan hankkeen Facebook-sivuilla ja verkkosivuilla hyvissä ajoin ennen niiden astumista voimaan. Urakka-alueilla tullaan lisäksi asettamaan madallettuja nopeusrajoituksia töiden niin vaatiessa. Rakennusalueella liikkuvien raskaan liikenteen ajoneuvojen kulun sujuvoittamiseksi hanke aikoo kuitenkin pitää huolta, että nopeusrajoituksia alennetaan aina tarkoituksenmukaisesti ja ajantasaisesti.

  • Hanke valmistuu kokonaisuudessaan lokakuussa 2022.