Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Sakari Hurskainen

  • 0295 022 789

Destia Oy

Projektipäällikkö

Sami Snellman

  • 0400 715881

Vt 9 välillä Aura-Loimaa

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Valtatie 9 on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi. Suuri raskaan liikenteen määrä, tiheässä olevat liittymät ja turvallisten ohitusmahdollisuuksien puute aiheuttavat nopeustason vaihtelua ja onnettomuuksia aiheuttaen ongelmia mm. kotimaan ja vientikuljetusten toimitusvarmuudelle. 

Ajankohtaista

Yleisötilaisuudet ohituskaistaosuudesta Kumila-Mellilä ja Koskenranta-Rantakulma järjestetään sähköisesti verkossa. Alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin hankkeen verkkosivuilla 28.3.-10.4. välisenä aikana:

Ohituskaistapari Kumila-Mellilä (suunnitelma.info)

Ohituskaistapari Koskenranta-Rantakulma (suunnitelma.info)

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 1.5.2022 mennessä osoitteeseen [email protected] tai postitse Destia Oy, Sami Snellman, PL 382, 33101 Tampere. Halutessaan asiasta voi myös soittaa lisätietojen antajille (Hurskainen ja Snellman). Soittoaika Kumila-Mellilä -osuudesta tiistaina 5.4.2022 kello 16.00–18.00 ja Koskenranta-Rantakulma -osuudesta keskiviikkona 6.4. klo 16-18.

Ohituskaistojen suunnittelu

Liikenteen sujuvoittamiseksi suunnitellaan ohituskaistoja Auran ja Loimaan välille. Ohituskaistoja suunnitellaan väleille Kuuskoski-Jalkala, Kumila-Mellilä ja Koskenranta-Rantalankulma.
 
Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi vuonna 2020. Kuuskoski – Jalkala osuuden suunnitteluun vaikuttaa tekeillä oleva Auran yleiskaava, jota on sovitettu tiesuunnitelmaan ja lisäksi on tutkittu vielä suunnittelua odottavan Auran eritasoliittymän ja em. tiesuunnitelman yhteensovittamista.

Aikataulu

Tiesuunnitelmat väleillä Kumila - Mellilä ja Koskenranta - Rantalankulma esitellään yleisölle helmikuussa 2022 videoyhteyhteydellä vallitsevan koronatilanteen takia. Tiesuunnitelmat väleillä Kumila - Mellilä ja Koskenranta - Rantalankulma valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Tiesuunnitelman Kuuskoski – Jalkala aikataulu täsmentyy kevään 2022 aikana.