Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Vesa Virtanen

  • 0295 022 844

Destia Oy

Projektipäällikkö

Sami Snellman

  • 0400 715881

Vt 9 välillä Aura-Loimaa

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Valtatie 9 on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi. Suuri raskaan liikenteen määrä, tiheässä olevat liittymät ja turvallisten ohitusmahdollisuuksien puute aiheuttavat nopeustason vaihtelua ja onnettomuuksia aiheuttaen ongelmia mm. kotimaan ja vientikuljetusten toimitusvarmuudelle.

Tiesuunnitelmassa 'Valtatie 9 parantaminen rakentamalla 3 ohituskaistaparia Auran Kuuskosken ja Humppilan rajan välille, Aura, Pöytyä ja Loimaa' suunnitellaan kolme erillistä ohituskaistaparia väleille Kuuskoski-Jalkala, Kumila-Mellilä ja Koskenranta-Rantalankulma.

Ajankohtaista

Kaikista kolmesta ohituskaistaosuudesta tullaan järjestämään syksyllä 2024 toiset vuorovaikutustilaisuudet. Aika ja paikka ilmoitetaan tarkemmin lähempänä tilaisuuksia. Tiesuunnitelma Valtatie 9 parantaminen rakentamalla 3 ohituskaistaparia Auran Kuuskosken ja Humppilan rajan välille, Aura, Pöytyä ja Loimaa valmistuu vuoden 2024 aikana.

Ohituskaistojen suunnittelu

Liikenteen sujuvoittamiseksi suunnitellaan ohituskaistoja Auran ja Loimaan välille. Ohituskaistoja suunnitellaan väleille Kuuskoski-Jalkala, Kumila-Mellilä ja Koskenranta-Rantalankulma.

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi vuonna 2020. Kuuskoski – Jalkala osuuden suunnitteluun on vaikuttanut Auran yleiskaava, jota on sovitettu tiesuunnitelmaan ja lisäksi on tutkittu vielä suunnittelua odottavan Auran eritasoliittymän ja em. tiesuunnitelman yhteensovittamista.