Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Sakari Hurskainen

  • 0295 022 789

Destia Oy

Projektipäällikkö

Sami Snellman

  • 0400 715881

Vt 9 välillä Aura-Loimaa

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Valtatie 9 on muuhun päätieverkkoon verrattuna keskimääräistä vaarallisempi. Suuri raskaan liikenteen määrä, tiheässä olevat liittymät ja turvallisten ohitusmahdollisuuksien puute aiheuttavat nopeustason vaihtelua ja onnettomuuksia aiheuttaen ongelmia mm. kotimaan ja vientikuljetusten toimitusvarmuudelle.

Tiesuunnitelmassa 'Valtatie 9 parantaminen rakentamalla 3 ohituskaistaparia Auran Kuuskosken ja Humppilan rajan välille, Aura, Pöytyä ja Loimaa' suunnitellaan kolme erillistä ohituskaistaparia väleille Kuuskoski-Jalkala, Kumila-Mellilä ja Koskenranta-Rantalankulma.

Ajankohtaista

Vuorovaikutustilaisuus ohituskaistaosuudesta Kuuskoski-Jalkala järjestetään sähköisesti verkossa. Alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin hankkeen verkkosivuilla 19.9.-1.10.2023 välisenä aikana:

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 22.10.2023 mennessä osoitteeseen [email protected] tai postitse Destia Oy, Sami Snellman, PL 382, 33101 Tampere. Halutessaan asiasta voi myös soittaa lisätietojen antajille (Hurskainen ja Snellman). Soittoaika on keskiviikkona 27.9.2023 kello 15.00–17.00.

Ohituskaistojen suunnittelu

Liikenteen sujuvoittamiseksi suunnitellaan ohituskaistoja Auran ja Loimaan välille. Ohituskaistoja suunnitellaan väleille Kuuskoski-Jalkala, Kumila-Mellilä ja Koskenranta-Rantalankulma.

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyi vuonna 2020. Kuuskoski – Jalkala osuuden suunnitteluun on vaikuttanut Auran yleiskaava, jota on sovitettu tiesuunnitelmaan ja lisäksi on tutkittu vielä suunnittelua odottavan Auran eritasoliittymän ja em. tiesuunnitelman yhteensovittamista.

Ohituskaistaosuuksien Kuuskoski-Jalkala ja Kumila-Mellilä suunnitelmaluonnoksia voi tarkastella seuraavilta verkkosivuilta:

Aikataulu

Kaikista kolmesta ohituskaistaosuudesta tullaan järjestämään alkuvuodesta 2024 toiset vuorovaikutustilaisuudet. Aika ja paikka ilmoitetaan tarkemmin lähempänä tilaisuuksia. Tiesuunnitelma Valtatie 9 parantaminen rakentamalla 3 ohituskaistaparia Auran Kuuskosken ja Humppilan rajan välille, Aura, Pöytyä ja Loimaa valmistuu vuoden 2024 aikana.