Hyppää sisältöön

Selaa avointa dataa

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Avoin lähdekoodi

Monet Väyläviraston tuottamat sovellukset ovat avointa lähdekoodia, ja ne on julkaistu GitHub -palvelussa.

Väyläviraston avoimet rajapinnat

Väyläviraston tavoitteena on tehdä avoimen datan hyödyntämisestä mahdollisimman helppoa. Tälle sivulle on koottu hyödyllistä tietoa avoimista rajapinnoista ja avoimesta lähdekoodista.

Kuva lataus- ja katselupalvelusta

Lataus- ja katselupalvelu

Väyläviraston lataus- ja katselupalvelun kautta on saatavilla tie-, rata- ja vesiväyläverkkoon liittyviä paikkatietoaineistoja. Aineistoja on tarjolla sekä tiedostolatauspalveluna että rajapintapalveluina ja ne päivittyvät viikoittain lähdejärjestelmistä.

Siirry lataus- ja katselupalveluun

Kaikkien avointen tietoaineistojen metatiedot (käyttehdot, päivittyminen, tietosisällön kuvaus) pyritään kuvaamaan mahdollisimman kattavasti Paikkatietohakemistossa ja avoindata.fi -palvelussa.

Tiedostolatauspalvelussa voi katsella sekä ladata aineistoja karttakäyttöliittymän kautta. Käyttäjät voivat itse valita mitä aineistoja haluavat ja miltä alueelta. Valinnan jälkeen palvelu lähettää sähköpostilla linkin, josta pääsee lataamaan valitsemansa aineistot. Aineistot toimitetaan shape (.shp) –formaatissa.

Opastusvideo Väyläviraston avoimen datan käyttöön

Kartta-aineistojen lataus rajapinnasta URL-osoitteen avulla

Jos Väyläviraston avoimia aineistoja on tarpeellista tarkastella esimerkiksi taulukkomuodossa, niitä voi ladata rajapinnasta URL-osoitteen avulla, ohje pdf-muodossa.

HUOM! Väyläviraston uudet avoimen datan BETA-rajapinnat ovat nyt testattavissa! On tärkeää huomioida, että BETA-status voi koskea palveluiden lisäksi myös aineistoja ja kyseisten aineistojen käyttö on sallittu vain testaustarkoituksiin. Lue lisää uusimmasta uutiskirjeestämme!

Katselurajapinta WMS:
https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wms&request=getCapabilities 

Suorasaantilataus WFS:
https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wfs&request=getCapabilities

Suorasaantilataus WFS

Väylävirasto avoin WFS (linkki metatietoihin)
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=getcapabilities

Digiroad avoin WFS (linkki metatietoihin)
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/digiroad/wfs?request=getcapabilities

INSPIRE Air Transport Network (ladattavissa GML ja json -muodoissa)
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/tn-a/wfs?request=getcapabilities

INSPIRE Railway Transport Network (ladattavissa GML ja json -muodoissa)
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/tn-ra/wfs?request=getcapabilities

INSPIRE Road Transport Network (ladattavissa GML ja json -muodoissa)
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/tn-ro/wfs?request=getcapabilities

INSPIRE Water Transport Network (ladattavissa GML ja json -muodoissa)
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/tn-w/wfs?request=getcapabilities

INSPIRE Hydro Physical Waters (ladattavissa GML ja json -muodoissa)
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/hy-p/wfs?request=getcapabilities

INSPIRE Area Management Restriction and Regulation Zones (ladattavissa GML ja json -muodoissa)
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/am/wfs?request=getcapabilities 

Rajapintojen tila

Rajapintojen tilaa monitoroidaan jatkuvasti ja näitä pääsee seuraamaan täältä.

Muut rajapinnat (REST)

https://julkinen.vayla.fi/webgis/rest/services/

Rajapintapalvelujen käyttö edellyttää että käytössä on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt Väyläviraston rajapintoihin. Käytännössä yhteyden voi ottaa paikkatieto-ohjelmistolla tai itse ohjelmoidulla sovelluksella.

Muut aineistovälitysmenetelmät (Hankeaineistot, Verkkoselostus, Digiroad TN-ITS ja Aineistovälitysalusta)

Hankeaineistot ovat ladattavissa täältä: http://hankeaineistot-vayla.opendata.arcgis.com/search?groupIds=1431881b784540c9b316f498a11062d6

Verkkoselostuksen aineistot ovat ladattavissa täältä: http://verkkoselostus-vayla.opendata.arcgis.com/

Väyläviraston aineistovälitysalusta AVA tarjoaa .zip-paketteina valmiita aineistoja kuten Digiroadin ja koko Suomen tieosoiteverkkoaineiston: https://ava.vaylapilvi.fi/

Huom! Digiroadin TN-ITS-rajapintaan on tulossa jatkossa muutoksia ja niistä viestintä tapahtuu täällä: https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/aineisto/rajapinnat

Toiminnalliset rajapinnat

Toiminnalliset rajapinnat tarjoavat palveluja, joita on mahdollista hyödyntää esimerkiksi osana muita palveluja.

Viitekehysmuunnin (VKM)

HUOM! Vanhat viitekehysmuuntimet poistuvat käytöstä ja uusi avoimen käytön viitekehysmuunnin siirtyy osoitteeseen https://avoinapi.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunnin/muunna?[parametrit]. Lue lisää tästä tiedotteesta.
HUOM! Viitekehysmuuntimen Excel-käyttöliittymä muuttuu osoitteeseen https://paikkatieto.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunnin-excel/. Uutta osoitetta voi siirtyä käyttämään heti. Lue Excel-käyttöliittymän muutoksista tarkemmin Avoimen datan Ajankohtaista -sivuilta.

Viitekehysmuunnin-rajapintaa käytetään tiestösijaintien muuntamiseen sijaintiviitekehyksestä toiseen, esimerkiksi koordinaattien saamiseen tieosoitteelle. Viitekehysmuuntimesta on julkaistu uusi versio, jossa on aiempiin nähden useita uusia ominaisuuksia.

Tieosoitteen, katuosoitteen ja koordinaattien lisäksi käytössä on nyt lineaarilokaatio, eli tielinkkinumero ja m-arvo, uutena viitekehyksenä. Haussa pystyy aiempaa vapaammin yhdistelemään viitekehyksiä, esimerkiksi hakemalla tiellä ja kadulla tai koordinaateilla ja lineaarilokaatiolla yhtä aikaa. Uusia hakuparametreja ovat muun muassa urakka-alue, ely ja hallinnollinen luokka – voi siis hakea esimerkiksi tieosuuden urakka-alueelta.

Kaikki haut tapahtuvat yhden rajapinnan, eli osoitteen, kautta: https://avoinapi.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunnin/. Tähän rajapintaan voi antaa kaikki käytettävissä olevat hakuparametrit, sijainnit ja sijaintiyhdistelmät. Viitekehysmuunnin palauttaa halutessa lähtösijainnin jokaisessa muussa viitekehyksessä, esimerkiksi tieosoitteen koordinaatteina, lineaarilokaationa ja katuosoitteena aluetietoineen.

Palautus on uudessa viitekehysmuuntimessa GeoJSON-muotoinen, eli koostuu geometriasta ja sen paikkatiedoista. Viivamaisissa hauissa palautus jakautuu geometrisesti yhtenäisiin osiin.

Uusia hakumahdollisuuksia ovat muun muassa haku pistemäisellä ja viivamaisella lineaarilokaatiolla, katuviivan haku ja tieosoitevälin historiahaku.

Uuteen viitekehysmuuntimeen voi tutustua osoitteessa https://avoinapi.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunnin.

Esimerkki pistemäisen muunnoksen rajapintakutsusta: https://avoinapi.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunnin/muunna?tie=1&osa=1&etaisyys=0&palautusarvot=1,2,3,4,5,6.

Esimerkki viivamaisen muunnoksen rajapintakutsusta: https://avoinapi.vaylapilvi.fi/viitekehysmuunnin/muunna?tie=1&osa=1&osa_loppu=1&valihaku=true&palautusarvot=1,2,3,4,6.

Viitekehysmuuntimen rajapintakuvaus löytyy täältä