Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Tiedustelut aineistonvälityksistä (AVA-palvelu)

[email protected]

Avoin lähdekoodi

Monet Väyläviraston tuottamat sovellukset ovat avointa lähdekoodia, ja ne on julkaistu GitHub-palvelussa.

Väyläviraston avoimet rajapinnat

Väyläviraston tavoitteena on tehdä avoimen datan hyödyntämisestä helppoa. Tälle sivulle on koottu hyödyllistä tietoa avoimista rajapinnoista ja avoimesta lähdekoodista.

Kuva lataus- ja katselupalvelusta

Lataus- ja katselupalvelu

Väyläviraston lataus- ja katselupalvelun kautta on saatavilla tie-, rata- ja vesiväyläverkkoon liittyviä paikkatietoaineistoja. Aineistoja on tarjolla sekä tiedostolatauspalveluna että rajapintapalveluina ja ne päivittyvät viikoittain lähdejärjestelmistä. Siirry lataus- ja katselupalveluun


Kaikkien avointen tietoaineistojen metatiedot (käyttöehdot, päivittyminen, tietosisällön kuvaus) pyritään kuvaamaan mahdollisimman kattavasti Paikkatietohakemistossa ja avoindata.fi -palvelussa.


Tiedostolatauspalvelussa voi katsella sekä ladata aineistoja karttakäyttöliittymän kautta. Käyttäjät voivat itse valita mitä aineistoja haluavat ja miltä alueelta. Valinnan jälkeen palvelu lähettää sähköpostilla linkin, josta pääsee lataamaan valitsemansa aineistot. Aineistot toimitetaan shape (.shp) –formaatissa.

Rajapintojen käyttö

Rajapintapalvelujen käyttö edellyttää että käytössä on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt Väyläviraston rajapintoihin. Käytännössä yhteyden voi ottaa paikkatieto-ohjelmistolla tai itse ohjelmoidulla sovelluksella.

Kartta-aineistojen lataus rajapinnasta URL-osoitteen avulla

Jos Väyläviraston avoimia aineistoja on tarpeellista tarkastella esimerkiksi taulukkomuodossa, niitä voi ladata rajapinnasta URL-osoitteen avulla, ohje pdf-muodossa.

Opastusvideo Väyläviraston avoimen datan käyttöön

Muut aineistonvälitysmenetelmät

Väyläviraston aineistovälitysalusta AVA tarjoaa .zip-paketteina valmiita aineistoja, kuten Digiroadin ja koko Suomen tieosoiteverkkoaineiston.

Hankeaineistot ovat ladattavissa täältä.

Verkkoselostuksen aineistot ovat ladattavissa täältä.

Digiroadin TN-ITS-rajapinta sekä siihen liittyvät tiedotteet ovat saatavilla Digiroadin sivulla

Rajapinnat