Hyppää sisältöön

Ei-liikennöivät ratatyökoneet ja niiden hyväksyttäminen

Väylän hallinnoimalla rataverkolla operoivat ratatyökoneet luokitellaan kahteen eri luokkaan:

- liikennöiviin ratatyökoneisiin

ja

- ei-liikennöiviin ratatyökoneisiin

Liikennöivät ratatyökoneet voivat liikkua junana tai vaihtotyöyksikkönä valtion rataverkolla. Ne on useimmiten varustettu kulunvalvontalaitteella ja kiinteällä radiojärjestelmällä. Liikennöivien ratatyökoneiden hyväksyttämisestä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Ei-liikennöivällä ratatyökoneella tarkoitetaan sellaista työkonetta ja ajoneuvoa, joka voi kulkea joko pelkästään kiskoilla, tai sekä kiskoilla että maalla. Ei-liikennöivä ratatyökone koostuu peruskoneesta ja siihen liitetystä ratavarustuksesta ja se voi liikkua myös muutoin kuin omalla konevoimallaan. Ei-liikennöivät ratatyökoneet eivät ole liikkuvaa kalustoa ja niillä ei saa liikennöidä valtion rataverkolla junana tai vaihtotyönä, ne saavat liikkua ainoastaan ratatyöalueella. Tyypillisiä ei-liikennöiviä ratatyökoneita ovat esim. kisko-pyöräkaivinkoneet.

Ei-liikennöivien ratatyökoneiden hyväksymisestä ja rekisteröinnistä ratatyöhön vastaa Väylä. Sen lisäksi työkoneet voivat olla rekisteröity myös Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin hallinnoimaan Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ).

Alla on kuvattu ei-liikennöivien ratatyökoneiden hyväksyttämisprosessin keskeisimmät vaiheet. Linkki tarkastuksen yksityiskohtaisempaan ohjeistukseen on tämän sivun lopussa.

1. Kone tulee varustella Liikenneviraston ohjeen VO 7-2021 mukaan rautatiekäyttöön sopivaksi. (Huom! Mikäli kone ei vastaa ohjeen kappaleessa 4.1 esitettyjä koneluokkia, eikä se ole liikennöivä kone, tulee sille hakea poikkeuslupa Väylävirastosta [email protected] )
 

2. Koneiden vaatimustenmukaisuus on ennen käyttöönottoa tarkastettava
yhteentoimivuuden ja turvallisen käytön varmistamiseksi tarkastavan yrityksen toimesta. Koneen haltija, omistaja tai varustelija tilaa ja sopii tarkastuksen tarkastajan kanssa. Liikkuvia ratatyökoneita tarkastaa Väylän puolesta neljä yritystä:

Yritys

Osoite

Yhteyshenkilö

Citec Oy Ab

Hermiankatu 6-8 D
33720 Tampere

Elektroniikkatie 2B
90590 Oulu

Juhani Vaittinen
050-329 0252
[email protected]citec.com

Voitto Riihiaho
040-540 2797
[email protected]

Comatec Group

Kalevantie 7 c
33100 Tampere

Juha-Matti Vilppo
040-5487602
[email protected]

Jari Kaurola
040-1821955
[email protected]

Teräspyörä-Steelwheel Oy

Myllytie 10
45910 Voikkaa

Eero Heinonen
040-590 2501
[email protected]

Marko Korhonen
040-709 1507
[email protected]

VR FleetCare Oy

Vanha Jäppiläntie 60
76120 Pieksämäki

Ismo Lappalainen
040-866 3796
[email protected]

Jukka Oksman
040-866 3835
[email protected]

 

3. Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen koneelle myönnetään määräaikainen käyttölupa tarkastajan Väylälle toimittamien dokumenttien perusteella. Lisäksi kone kirjataan Väylän konetietokantaan ja koneelle toimitetaan 12-numeroinen numerotunnus, joka teipataan koneeseen. Määräaikaisen käyttöluvan ylläpitämiseksi tulee suorittaa säännöllisiä määräaikaistarkastuksia.

4. Väylä toimittaa käyttöluvan sähköpostitse ja se on oltava esitettävissä pyydettäessä, kun koneilla operoidaan valtion rataverkolla. Koneeseen kiinnitettävä numerotunnus toimitetaan postitse koneen haltijalle.

Jos ratatyökoneesta poistetaan kiskopyörät, koneen omistaja vaihtuu tai ratatyökoneen varustus muuttuu merkittävästi, tulee siitä ilmoittaa Väylälle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] . Sähköpostiin laitetaan viitteeksi kyseisen koneen käyttöluvan ylälaidassa oleva asianumero.

Lisätietoja

Asiantuntija Hannu Heikkilä, [email protected] tai 029-534 3241