Hyppää sisältöön

Vaalimainosten sijoittelussa tulee huomioida liikenneturvallisuus

Vaaleihin liittyvät vaalimainokset saa pystyttää teiden varteen aikaisintaan kuukausi ennen varsinaista vaalipäivää. Liikenneturvallisuus on varmistettava sekä mainosten sijoittelussa että niiden pystytys- ja purkutyössä.

Tilapäisiä vaalimainoksia saa pystyttää tien varsille kuukausi ennen varsinaista vaalipäivää ja ne tulee kerätä pois viimeistään viikon kuluttua vaalien päättymisestä. Aikarajat koskevat mainosten pystytystä valtion liikenneväylien varrella. Kunnilla on asiasta omia ohjeitaan.

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tulee huolehtia muiden muassa seuraavista:

  • Vaalimainosten tulee olla enintään annettujen mittojen mukaiset, eikä niiden väritys saa sotkeutua liikennemerkkien kanssa. 
  • Vaalimainoksissa ei saa olla heijastavia pintoja, eivätkä ne saa olla valaistuja.
  • Vaalimainokset tulee sijoittaa paikkoihin, jossa ne eivät haittaa liikenneturvallisuutta, esimerkiksi jalankulku- ja pyöräliikenteen väylien varteen tai tieosuuksiin, jossa ei ole liittymiä. 
  • Vaalimainosta ei saa sijoittaa moottoritien varteen tai rautatiealueelle.
  • Vaalimainosten pystyttäminen sekä kiinnittäminen tulee tehdä liikenneturvallisuus huomioon ottaen. 
  • Mainoksilla on hyvä olla esimerkiksi oma varsi tai kevyt teline, jonka avulla ne voidaan pystyttää tukevasti ja sijoittaa tarpeeksi kauas liikenteestä. 

Ohjeistuksia noudattamalla mainokset pysyvät myös parhaiten kunnossa sekä lukukelpoisina. 

Väylävirasto ei enää erikseen ohjeista vaalimainosten sijoittelua. Edellä oleva perustuu lakiin ja Traficomin määräykseen.

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä, 52 a §

Liikenne- ja viestintäviraston määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta (ks. luku 3, pdf)

Kuka valvoo?

ELY-keskus valvoo alueellisesti vaalimainosten sijoittelua maanteillä. Sääntöjen vastaisesti kiinnitetyt tai liikenneturvallisuutta vaarantavat mainokset voidaan poistaa maantien varrelta, ja poistamisesta ilmoitetaan mahdollisuuden mukaan ehdokkaalle tai pystyttäjälle. Poistettu vaalimainos varastoidaan ELY-keskuksen alueurakoitsijan toimipisteeseen, josta se on mahdollista noutaa määräajan puitteissa.

Lisää vaalimainonnasta:

ELY-keskusten verkkosivut

Liikenteen asiakaspalvelu