Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Liikenteen asiakaspalvelu

  • p. 0295 020 600
  • liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Vaalimainosten sijoittelussa tulee huomioida liikenneturvallisuus

Vaaleihin liittyvät vaalimainokset saa pystyttää teiden varteen kuukausi ennen varsinaista vaalipäivää. Väylävirasto ohjeistaa vaalimainosten sijoittelua valtion liikenneväylien varrella. Tavoitteena on varmistaa liikenneturvallisuus.

Tilapäisiä vaalimainoksia saa pystyttää tien varsille kuukausi ennen varsinaista vaalipäivää ja ne tulee kerätä pois viimeistään viikon kuluttua vaalien päättymisestä. Väyläviraston ohjeistus koskee mainosten pystytystä valtion liikenneväylien varrella. Kunnilla on asiasta omia ohjeita.

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tulee huolehtia mm:

  • Vaalimainosten tulee olla enintään annettujen mittojen mukaiset eikä niiden väritys saa sotkeutua liikennemerkkien kanssa. 
  • Vaalimainoksissa ei saa olla heijastavia pintoja, eivätkä ne saa olla valaistuja.
  • Vaalimainokset tulee sijoittaa paikkoihin, jossa ne eivät haittaa liikenneturvallisuutta, esimerkiksi jalankulku- ja pyöräliikenteen väylien varteen tai tieosuuksiin, jossa ei ole liittymiä. 
  • Vaalimainosta ei saa sijoittaa moottoritien varteen tai rautatiealueelle
  • Vaalimainosten pystyttäminen sekä kiinnittäminen tulee tehdä liikenneturvallisuus huomioon ottaen. 
  • Mainoksilla on hyvä olla esimerkiksi oma varsi tai kevyt teline, jonka avulla ne voidaan sijoittaa tarpeeksi kauas liikenteestä. 

Ohjeistuksia noudattamalla mainokset pysyvät myös parhaiten kunnossa sekä lukukelpoisina. 

Vaalimainosohje kokonaisuudessaan (pdf) 

Kuka valvoo?

ELY-keskus valvoo alueellisesti ohjeistuksen noudattamista. Vastoin ohjeistuksia kiinnitetyt tai liikenneturvallisuutta vaarantavat mainokset voidaan poistaa maantien varrelta, ja poistamisesta ilmoitetaan mahdollisuuden mukaan ehdokkaalle tai pystyttäjälle. Poistettu vaalimainos varastoidaan ELY-keskuksen alueurakoitsijan toimipisteeseen, josta se on mahdollista noutaa määräajan puitteissa.