Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Erkki Mäkelä

  • 029 534 3822

Turku-Uusikaupunki ja Raisio-Naantali perusparantaminen, ratasuunnitelmavaihe

Ratahanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Turun ja Uudenkaupungin välille suunnitellaan rautatien ja tasoristeyksien perusparannuksia. Yksiraiteinen, 65 kilometriä pitkä tavaraliikenteen rataosa Turun ja Uudenkaupungin välillä kulkee Turun, Raision, Maskun, Nousiaisen, Mynämäen, Vehmaan ja Uudenkaupungin alueella. Hankkeessa on käynnissä ratasuunnitelmavaihe. Raision ja Naantalin väliselle rataosuudelle suunnitellaan myös radan sähköistämistä.

Stop-merkki tasoristeyksessä

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2022–2024
Yhteistyökumppanit
MP Infra Oy, Arkos Oy, Ratantti
Kustannukset
7,7 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Sujuva liikenne
  • Turvallinen rata- ja tieverkko
  • Liikenteen ilmastovaikutusten vähentäminen Raision ja Naantalin välisen rata-osuuden sähköistämisellä

Hankkeen tausta

Turun ja Uudenkaupungin välisellä radalla on 110 tasoristeystä, joista vain 21 on varustettu varoituslaitteilla. Radalla on lisäksi useita pehmeikköalueita, jotka heikentävät sen stabiliteettia ja lisäävät riskiä junan suistumiselle. 

Hankkeen sisältö

Hankkeessa laaditaan ratasuunnitelma. Suunnitelmassa selvitetään ja esitetään muun muassa radan päällysrakenteen korjaamista, yksittäisten taitorakenteiden, kuten rumpujen ja siltojen korjaamista ja uusimista sekä raiteen kuivatuksen tarkastamista. Tasoristeyksiä poistetaan ja parannetaan ja Raision ja Naantalin välinen rataosuus esitetään sähköistettävän. Säilytettäviin tasoristeyksiin harkitaan valovaroituslaitteet. Pehmeikköalueilla radan stabiliteettia parannetaan ensisijaisesti vastapenkereillä. Lisäksi selvitetään rataosuuden mahdollista nopeuden nostoa.

Sähköistetty rata peltojen keskellä, tasoristeys-liikennemerkki etualalla

Tavoitteena turvallisuuden parantaminen

Turun ja Uudenkaupungin välisen radan tasoristeysten poistamisella parannetaan turvallisuutta ja lisätään liikenteen sujuvuutta erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä rataosuuksilla. Raision ja Naantalin väliselle radalle suunnitellaan myös radan sähköistämistä. Kuuden kilometrin mittaisella rataosalla on kuusi tasoristeystä ja seitsemän pehmeikköaluetta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa rataverkon ja tienkäyttäjien turvallisuutta. Radan korjauksilla turvataan alueiden välinen sujuva liikenne sekä kansainvälisten yhteyksien saavutettavuus. Rataosuuden sähköistys vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia ja parantaa raideliikenteen kilpailukykyä.

Aikataulu

Hankkeen ratasuunnitelmien laadinta on aloitettu keväällä 2022. Ratasuunnitelmien on tavoitteena valmistua vuoden 2024 alkupuolella. Rakentaminen aloitetaan, mikäli hankkeelle saadaan rahoituspäätös.

Seuraavat yleisötilaisuudet järjestetään syksyllä 2023, lue lisää "Yleisötilaisuudet"-alasivulta.

Kustannukset

Ratasuunnitelmavaiheen kustannukset ovat noin 7,7 miljoonaa euroa.

Investointiohjelmassa Turku-Uusikaupunki -radan perusparantamiselle on esitetty rahoitusta 70 miljoonaa euroa ja Raisio -Naantali -radan perusparantamiselle ja sähköistykselle 11 miljoonaa euroa, josta sähköistyksen osuus on hieman alle miljoona euroa. Rahoituspäätöstä ei ole vielä tehty.

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!
Jos haluat vastauksen kysymykseesi, ilmoitathan myös sähköpostiosoitteesi.