Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Erkki Mäkelä

  • 029 534 3822

Turku-Uusikaupunki ja Raisio-Naantali perusparantaminen, ratasuunnitelmavaihe

Ratahanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Turun ja Uudenkaupungin välille suunnitellaan rautatien ja tasoristeyksien perusparannuksia. Yksiraiteinen, 65 kilometriä pitkä tavaraliikenteen rataosa Turun ja Uudenkaupungin välillä kulkee Turun, Raision, Maskun, Nousiaisen, Mynämäen, Vehmaan ja Uudenkaupungin alueella. Raision ja Naantalin väliselle rataosuudelle suunnitellaan tasoristeyksien ja perusparannuksen lisäksi myös radan sähköistämistä. Hankkeessa on käynnissä ratasuunnitelmavaihe. Ratasuunnitelmat laaditaan Turku-Uusikaupunki rataosalla kunta- ja kaupunkikohtaisesti jaoteltuina erillisinä ratasuunnitelmina. Raisio-Naantali rataosasta laaditaan oma ratasuunnitelmansa.

Stop-merkki tasoristeyksessä

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
05/2022 - 12/2023
Yhteistyökumppanit
MP Infra Oy, Arkos Oy, Ratantti
Kustannukset
7,7 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Rataverkon ja tienkäyttäjien turvallisuutta parannetaan. 
  • Varmistetaan liikenteen sujuvuus myös tulevaisuudessa.​
  • Raision ja Naantalin välisen rataosuuden sähköistys vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia ja parantaa raideliikenteen kilpailukykyä.​
  • Radan stabiliteettia eli vakautta parannetaan.​

Hankkeen tausta

Rataosalla on 110 tasoristeystä, joista vain 21 on varustettu varoituslaitteilla. Rataosalla on useita pehmeikköalueita. Raision ja Naantalin väliselle rataosuudelle suunnitellaan tasoristeyksien ja perusparannuksen lisäksi myös radan sähköistämistä.  Kuuden kilometrin mittaisella, tavaraliikenteelle suunnitellulla yksiraiteisella rataosalla on kuusi tasoristeystä ja seitsemän pehmeikköaluetta. 

Haasteet

Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän riskin rautateillä. Turvallisuusriski koskee tienkäyttäjien lisäksi myös rataliikenteen ja junamatkustajien turvallisuutta. Tasoristeysten poistamisella voidaan parantaa liikenneturvallisuutta merkittävästi ja edistää raideliikenteen sujuvuutta etenkin vilkkailla rataosilla. Radan heikko stabiliteetti on turvallisuusriski junan suistumiselle.

Sähköistetty rata peltojen keskellä, tasoristeys-liikennemerkki etualalla

Tavoitteena turvallisuuden parantaminen

Hankkeen tavoitteena on parantaa rataverkon ja tienkäyttäjien turvallisuutta. Radan korjauksilla ylläpidetään liikenteen toimivuutta ja saavutettavuutta alueiden välisillä yhteyksillä. Myös kansainvälisten yhteyksien toimivuudesta huolehditaan. Rataosuuden sähköistys vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia ja parantaa raideliikenteen kilpailukykyä.

Hankkeessa korjataan rataosan elinkaarensa päässä oleva päällysrakenne sekä yksittäisiä taitorakenteita, kuten rummut ja sillat sekä huolehditaan kuivatuksista. Raision ja Naantalin väliselle radalle rakennetaan sähköistys. Tasoristeyksiä poistetaan ja parannetaan.  
Säilytettäviin tasoristeyksiin harkitaan valovaroituslaitteita. Pehmeikköalueilla radan stabiliteettia parannetaan ensisijaisesti vastapenkereillä. Rataosuuden mahdollista nopeuden nostoa selvitetään.

Aikataulu

Hankkeen ratasuunnitelmien laadinta on aloitettu keväällä 2022. Yleisötilaisuudet tullaan järjestämään arviolta alkuvuoden 2023 aikana ja hankkeen ratasuunnitelmat valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä. Perusparannustoimet voidaan toteuttaa vuosina 2024–2026, mutta toteutuspäätöstä ei vielä ole.

Kustannukset

Ratasuunnitelmavaiheen kustannukset ovat noin 7,7 miljoonaa euroa.

Investointiohjelmassa Turku-Uusikaupunki -radan perusparantamiselle on esitetty rahoitusta 70 miljoonaa euroa ja Raisio -Naantali -radan perusparantamiselle ja sähköistykselle 11 miljoonaa euroa, josta sähköistyksen osuus on hieman alle miljoona euroa. Rahoituspäätöstä ei ole vielä tehty.

Anna palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!
Jos haluat vastauksen kysymykseesi, ilmoitathan myös sähköpostiosoitteesi.

Lisätietoa