Hyppää sisältöön

Digiroad kysymyksiä ja vastauksia

Digiroad ylläpitosovelluksen ja aineiston ylläpidon usein kysytyt kysymykset ja vastaukset.
Jos et löydä vastausta Digiroad operaattori auttaa: [email protected] tai 040 507 2301 (arkisin klo 9-16)

 • Keskilinja-aineisto tulee Maanmittauslaitokselta ja se on muodostettu JHS 188-suosituksen mukaan. Näin ollen se ei sisällä esimerkiksi tien vieressä olevia kevyen liikenteen väyliä vaan ainoastaan viherkaistalla erotetut kevyen liikenteen väylät.

  Muutostietoja geometriaan ei voi tehdä itse. Geometriaan liittyvät korjauspyynnöt tulee toimittaa Maanmittauslaitokselle.

  Kaikki Digiroadissa ylläpidettävät tietolajit hyödyntävät MML:n ajantasaista keskilinjageometriaa.

 • Maanmittauslaitokselle toimitetaan palautteet geometriasta, hallinnollisen luokan muutostarpeista, katujen nimistä ja osoitenumeroista. Tiedot voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: [email protected]

 • Tieto uusista teistä kannattaa lähettää viimeistään siinä vaiheessa, kun tie on ajokelpoinen. Tiedot toimitetaan SURAVAGE-prosessin lisäksi muun muassa seuraaville tahoille:

  • Maanmittauslaitos (alueellinen maanmittaustoimisto)
  • Alueellinen pelastuslaitos
  • Paikalliset sähkönjakeluyhtiöt
  • Kiinteistön omistajat
  • Alueellinen jätehuolto
  • Alueellinen taksikeskus

  Tietoja kannattaa toimittaa useammin kuin kerran vuodessa. Päivitysprosessit eri tahoilla eivät välttämättä voi hyödyntää tietoja heti, kun ne saadaan. Lisäksi on hyvä, että tiedot ovat käytössä välittömästi, kun tie on käytettävissä.

 • Hallinnollista luokkaa ylläpitää Maanmittauslaitos.

 • Korjaukset voi toimittaa suoraan Maanmittauslaitokselle sähköpostitse: [email protected] 

  Korjaukseen on liitettävä mukaan selkeä kuvaus siitä, mitkä kohdat ovat virheellisiä ja mihin luokkaan ne tulee korjata.

  Ilmoittamiseen voi käyttää esimerkiksi LINK-ID:tä ja mml_id:tä, jotka näkyvät tielinkki-tasolla Digiroad-ylläpitosovelluksessa, klikkaamalla kadun nimeä tai karttaa, johon korjattavat kohteet on merkitty.

 • Tunnukset saa Digiroad-operaattorilta. Ota yhteyttä Digiroad-operaattoriin: [email protected]

  Liitä sähköpostiin mukaan:

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero 
  • Käyttäjäryhmä: Katselu- tai ylläpito-oikeus
 • Asiasta voi kysyä Digiroad-operaattorilta. Ota yhteyttä Digiroad -operaattoriin: [email protected] tai 040 507 2301 (arkisin klo 9-16)

 • Digiroad on ainoa kanava jakaa tiedot valtakunnalliseen käyttöön. Digiroad -tietoja hyödyntävät monet järjestelmät ja tahot. 

 • Toiminnallisten luokkien 1-6 arvot ja selitteet ovat samat kuin vanhassa järjestelmässä.

  Luokka 7 on ajopolku, joka on uusi toiminnallinen luokka Digiroadissa.

  Luokka 8 on Kävelyn ja pyöräilyn väylä (ent. kevyen liikenteen väylä). Kävelyn ja pyöräilyn väylä (ent. kevyen liikenteen väylä) arvo vanhassa järjestelmässä oli 10.

  Kuntien toiveesta sovellukseen on lisätty luokkien 6-8 selitteet.

 • Tällaisessa tapauksessa tulee lisätä poikkeukset koskemaan kaikkia muita ajoneuvoja.

 • Läpiajokielto asetetaan tietolajin ajoneuvokohtaisen rajoituksen avulla, missä on erikseen läpiajo kielletty rajoitus alasvetovalikossa.

 • Ajoneuvokohtaisia rajoituksia voi lisätä kuten mitä tahansa muita tietolajeja. Valitse tietolajivalikosta ajoneuvokohtainen rajoitus.

  Jos samassa rajoituksessa on useita kiellettyjä ajoneuvotyyppejä, niin niistä tulee geometrialtaan päällekkäisiä kohteita shape-tiedostoon, näillä kohteilla rajoituksen ID on sama.

  Lisätietoja Digiroad-aineistojulkaisun Tietolajien kuvaus -dokumentissa. (.pdf)

  Uusin Digiroad-aineistojulkaisu löytyy Väyläviraston aineistonvälityspalvelusta.

 • Kunnassa on hyvä sopia sisäisesti, kenen vastuulla Digiroad-tietojen ylläpito on.

 • Aineiston ajantasaisuus riippuu täysin toimittavan järjestelmän päivitysaktiivisuudesta. Lisäksi navigaattoreissa ei valitettavasti välttämättä hyödynnetä kaikkia Digiroad-aineistoja.

 • Toistaiseksi Digiroadissa on käytössä ainoastaan ETRS-TM35FIN-koordinaatisto. 

 • On toivottavaa, että kunnat ylläpitävät myös yksityisteiden tietoja, jos kunnalla on niitä tiedossa.

  Yksityistiekunnan, tai sen puuttuessa tieosakkaiden, tulee yksityistielain (560/2018) mukaan ilmoittaa yksityistien tiedot kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, Digiroadiin. Tietojen ilmoittaminen on yksityistielain mukaan myös edellytys valtionavustuksen saamiselle.

 • Yksityistietiedot ilmoitetaan VYYTI-lomakkeella.

  Ohjeet VYYTI-lomakkeen täyttämiseen löytyvät VYYTI-lomakkeelta ja Digiroadin Youtube-kanavalta löytyy täyttämimisen avuksi VYYTI-lomakkeen ohjevideo

  Digiroadiin tulee ilmoittaa teiden painorajoitukset, ajokiellot ja ajoesteet.

  Digiroadiin voi ilmoittaa vapaaehtoisesti myös nopeusrajoituksia, kelirikkoja ja muita yksityistien rajoituksia ja liikennemerkkejä.

  Vaikka yksityistiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja, tien tiedot tulee silti ilmoittaa Digiroadiin yksityistieavustusten hakemisen yhteydessä. Yksityistielomakkeella voi kertoa, että rajoituksia ei ole.

 • Sovelluksessa voi hakea koordinaateilla, katuosoitteella ja tieosoitteella. Hakuikkuna on vasemassa yläkulmassa.

  Lisäksi tielinkkejä voi hakea osoiterivin kautta LINK-ID:n avulla esim.:

  https://extranet.vayla.fi/digiroad/#linkProperty/1265393, jossa 1265393 on LINK-ID.

  Pysäkkejä voi hakea valtakunnallisen ID:n avulla esim.:

  https://extranet.vayla.fi/digiroad/#massTransitStop/180360, jossa 180360 on pysäkin valtakunnallinen ID.

 • Tietolajit joita voi muokata näkyvät sovelluksen tietolajivalikosta. 

 • Maanteiden virheet kannattaa toimittaa tiedoksi paikalliseen Ely-keskukseen, josta ne viedään tierekisteriin Velhoon ja sitä kautta aikanaan Digiroadiin. Tiedot voi toimittaa myös suoraan Digiroad-operaattorille: [email protected]

  VELHO käyttäjäohjeistukset

 • Kyllä voi. Operaattori tekee edelleen kuntien toimittamat päivitystiedot Digiroadiin (sähköpostin liitteenä karttakuvat, paikkatietoformaatit jne.). 

   

  Lähetä tiedot: [email protected]

 • Sovelluksesta ei enää pitäisi puuttua geometriaa, sillä Digiroadin käytössä on MML:n maastotietokannan mukainen geometria parin päivän viiveellä. Mikäli geometria edelleen puuttuu, se ei todennäköisesti ole Maanmittauslaitoksen maastotietokannassakaan. Geometriapuutteista voi ilmoittaa suoraan Maanmittauslaitokselle osoitteeseen [email protected]. Otamme tiedon mielellämme myös Digiroadiin, [email protected]

 • Oikeudet jakautuvat maantieteellisesti seuraavasti:

  • Ilman Digiroad-oikeuksia Väyläviraston tunnuksilla pääsee katselemaan kaikkia aineistoja.
  • Sovelluksen käyttäjällä on oikeudet hänelle määriteltyjen kuntien maantieteellisten kuntarajojen sisäpuolella oleviin kaikkiin aineistoihin tai vain pysäkkiaineistoihin.
  • Digiroad-operaattorilla on oikeudet koko Suomen kaikkiin aineistoihin.
 • Musta kohta nopeusrajoituksissa tarkoittaa tuntematonta nopeusrajoitusta. Kyseiseen kohtaan ei ole toimitettu nopeusrajoitustietoa. Tuntemattoman nopeusrajoituksen tilalle voi päivittää voimassaolevan nopeuden.

 • Tietolajikohtaiset ohjeet aineiston massatoimitukseen löydät Digiroadin verkkosivulta. 

 • Sovelluksen oikeassa yläkulmassa on linkki käyttöohjeeseen, jossa opastetaan sovelluksen käytöstä tietolajikohtaisesti. Käyttöohjeita tietolajien ylläpitoon löydät myös Digiroadin Youtube-kanavalta.

  Lisäksi kaikissa ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Digiroad-operaattoriin: 

  [email protected] tai 040 507 2301 (arkisin klo 9-16)