Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Tiesuunnitelma sisältää uuden ohituskaistan toteuttamisen Petomäentien ja Kevätlahdentien välille, ja siihen liittyvät rinnakkais-,  yksityistie ja pysäkkijärjestelyt, melusuojaukset ja riista-aidat. 

Suunnitelma liittyy käynnissä olevaan tiesuunnitelmaan: valtatien 4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla.

Hankkeen tavoitteena ovat liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen sujuvuuden lisääminen. Valtatiellä pyritään mahdollistamaan ympärivuotinen nopeustaso 100 km/h. Tavoitteena on myös turvata paikallinen joukkoliikenteen saavutettavuus, parantaa pysäkkiyhteyksiä ja vähentää meluvaikutuksia asuinkiinteistöillä.

Toimenpiteet 

Tiesuunnitelmassa esitetään uusi keskikaiteellinen ohituskaista ajosuunnassa etelään. Keskikaiteen myötä kaikki suorat liittymät valtatieltä poistuvat. Liimattalantie jatketaan valtatien rinnakkaistienä Kevätlahdentien suunniteltuun eritasoliittymään asti. Muut katkaistavat liittymät järjestellään yksityistiejärjestelyin. Suunnitelmassa tutkitaan myös tarvittavat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, pysäkkiyhteydet, melusuojaukset sekä riista-aidat.

Keskikaiteellinen ohituskaista mahdollistaa turvalliset ohitukset etelän suuntaan ajaville. Keskikaide ja poistettavat liittymät parantavat merkittävästi liikenneturvallisuutta vähentämällä mahdollisia kohtaamis- ja risteysonnettomuuksia. Liittymien poistuminen ja keskikaide parantavat valtatien sujuvuutta ja mahdollistavat ympärivuotisen 100 km/h nopeustason. Riista-aitojen myötä hirvieläinonnettomuudet vähenevät merkittävästi. Harkitusti sijoitettavat pysäkit ja turvalliset pysäkkiyhteydet parantavat joukkoliikenteen saavutettavuutta ja turvallisuutta.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelmasta pidetään yleisötilaisuus verkossa maalis-huhtikuussa 2021. Tilaisuudesta ilmoitetaan ELY-keskuksen verkkosivuilla ja sanomalehdessä. 

Valmis suunnitelma on tavoitteena laittaa nähtäville ja lausuntokierrokselle kesällä 2021. Tällöin siitä voi myös jättää muistutuksia. 

Valmis suunnitelma lähetetään tarkistettavaksi ja hyväksymiskäsittelyyn Väylävirastolle ja edelleen Traficomille. Hyväksymispäätös asetetaan julkisesti nähtäville ja suunnitelma saa lainvoiman, kun mahdolliset valitukset on käsitelty. Tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.