Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600

AFRY Finland

Projektipäällikkö

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270

Mt 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Laukkavirrantie-Vihtavuorentie, Laukaa

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 16728 (Kantolantie), joka on paikallinen tieyhteys Laukaan kirkonkylältä etelään Vihtasillan suuntaan ja Lievestuoreelle. Hankkeen tavoitteena on suunnitella jalankulku- ja pyöräilyväylä Kantolan asuinalueen ja Vihtavuorentien välille, jolloin parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita Kantolantiellä, Laukaan ja Vihtavuoren taajamien välisellä alueella. Tiesuunnitelman suunnittelualue alkaa entisen Kuhankosken erityisammattikoulun rakennusten kohdalta (Kantolantie 442) ja päättyy Vihtavuorentien risteykseen (2,3 km). Välillä Kantola-Puustelli on voimassa oleva tiesuunnitelma. Rakennussuunnitelma laaditaan myöhemmin koko matkalle Laukkavirrantien ja Vihtavuorentien välille (3,8 km).

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan syyskuussa 2019. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Laukaan kunnan kanssa ja suunnitelmaa laativa konsulttina toimii AFRY Finland Oy.

Suunnittelutilanne

Kaikille avointa yleisötilaisuutta ei järjestetty koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Sen sijaan tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin huhtikuussa 2020 videomateriaalin ja sähköisen aineiston avulla.

Tiesuunnitelma on valmistunut ja se asetetaan nähtäville 22.10.2020 – 20.11.2020 väliseksi ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta on kuulutettu 21.10.2020 ELY-keskuksen kuulutukset ja ilmoitukset-sivulla (aluevalinta Keski-Suomi). Suunnitelma-aineistoon voi tutustua 20.11.2020 asti tämän linkin kautta, ja kuulutuksessa on ohjeet muistutusten jättämiseen. Suunnitelmaan voi tutustua myös Laukaan kunnanvirasto Kuntalan väistötilan aulassa (Laukaantie 14, Laukaa) arkisin ma-pe klo 9.00–13.00. Nähtävillä olosta ilmoitettu myös Laukaa-Konnevesi-lehdessä 22.10.2020 ja maanomistajia on tiedotettu kirjeellä.

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2021 aikana.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.