Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Senaatti-kiinteistöt

investointipäällikkö

Virpi Koikkalainen

  • +358 40 747 7226

Seinäjoen Pajuluoman kunnostamisselvitys

Ratahanke Käynnissä Etelä-Pohjanmaa

Seinäjoella sijaitseva Pajuluoma-joki on Seinäjoki-joen sivuhaara. Pajuluoman kunnostamisselvityksen tavoitteena on selvittää vesistön nykytila, jotta voidaan päättää mahdollisesta kunnostustarpeesta, -tavasta ja sen laajuudesta. Tavoitteena on saada hankkeelle ympäristölupa. 

Hankkeen tausta

Seinäjoen Pajuluoman pohjasedimentin tilaa selvittävissä tutkimuksissa on todettu haitta-aineita. Selvitysten perusteella on arvioitu, että haitta-aineita on kulkeutunut Pajuluomaan ainakin Seinäjoen ratapihan alueen vanhoista toiminnoista. Alueella on sijainnut öljysäiliöitä, tankkauspaikkoja sekä vanha "kaasutehdas" eli rakennus, jossa on tuotettu karbidikaasua. ”Kaasutehtaan” rakennus ja maapäälliset öljysäilöt on purettu noin kymmenen vuotta sitten ja samassa yhteydessä alueella tehtiin mittavia maaperän puhdistustöitä.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Seinäjoen Pajunluoman kunnostamisselvityksessä on tavoitteena selvittää vesistön nykytila, jotta voidaan päättää mahdollisesta kunnostustarpeesta, -tavasta ja sen laajuudesta. Tavoitteena on saada hankkeelle ympäristölupa. 

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Selvitys toteutetaan yhteistyössä Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Seinäjoen kaupungin kanssa .

Hankkeen aikataulu

Nykytilan selvittämiseksi alueella on tehty lisätutkimuksia vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Hankkeen vesilain ja ympäristösuojelulain mukainen lupahakemus on jätetty käsiteltäväksi alkuvuodesta 2022.

Hankkeen kustannukset

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta koituvat kustannukset tarkentuvat, kun pilaantunut maa-alue ja käytettävä puhdistusmenetelmä tarkentuu.