Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808

Senaatin Asema-alueet Oy

investointipäällikkö

Virpi Koikkalainen

  • +358 40 747 7226

Seinäjoen Pajuluoman kunnostaminen

Ratahanke Käynnissä Etelä-Pohjanmaa

Seinäjoella sijaitseva Pajuluoma-joki on Seinäjoki-joen sivuhaaraa. Pajuluoman kunnostamisen tavoitteena on poistaa mahdollinen terveysriski ja turvata Seinäjoen veden laatu pitkällä aikavälillä.

Hankkeen tausta

Seinäjoen Pajuluoman pohjasedimentin tilaa selvittävissä tutkimuksissa on todettu haitta-aineota. Selvitysten perusteella on arvioitu, että haitta-aineita on kulkeutunut Pajuluomaan ainakin Seinäjoen ratapihan alueen vanhoista toiminnoista johtuen. Alueella on sijainnut öljysäilöitä, tankkauspaikkoja sekä vanha "kaasutehdas" eli rakennus, jossa on tuotettu karbidikaasua. "Kaasutehtaan" rakennus ja maanpäälliset öljysäiliöt on purettu noin kymmenen vuotta sitten ja samassa yhteydessä alueella tehtiin mittavia maaperän puhdistustöitä.

Hankkeen sisältö

Seinäjoen Pajuluoman kunnostushankkeeseen sisältyy pilaantuneen sedimentin poistaminen ja poistetun sedimentin käsittely. Seinäjoen kaupunki vastaa alueen maisemoinnista.

Kunnostamista varten on selvitetty vesistön nykytila, jotta voidaan päättää mahdollisesta kunnostustarpeesta, -tavasta ja sen laajuudesta. Tavoitteena on saada hankkeelle ympäristölupa alkuvuoden 2024 aikana.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Seinäjoen kaupungin kanssa .

Hankkeen aikataulu

Nykytilan selvittämiseksi alueella on tehty tutkimuksia vuosien 2020-2023 aikana.

Hankkeen vesilain ja ympäristösuojelulain mukainen lupahakemus on jätetty käsiteltäväksi alkuvuodesta 2022.

Kunnostaminen käynnistyy alustavasti loppuvuodesta 2024. Kunnostustyöt valmistuvat vuoden 2026 aikana.

Hankkeen kustannukset

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta koituvat kustannukset tarkentuvat, kun pilaantunut maa-alue ja käytettävä puhdistusmenetelmä tarkentuu.