Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

AFRY Finland

Projektipäällikkö

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270
  • etunimi.sukunimi@afry.com

Mt 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Laukkavirrantie-Vihtavuorentie, Laukaa

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 16728 (Kantolantie), joka on paikallinen tieyhteys Laukaan kirkonkylältä etelään Vihtasillan suuntaan ja Lievestuoreelle. Hankkeen tavoitteena on suunnitella jalankulku- ja pyöräilyväylä Kantolan asuinalueen ja Vihtavuorentien välille, jolloin parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita Kantolantiellä, Laukaan ja Vihtavuoren taajamien välisellä alueella. Tiesuunnitelman suunnittelualue alkaa entisen Kuhankosken erityisammattikoulun rakennusten kohdalta (Kantolantie 442) ja päättyy Vihtavuorentien risteykseen (2,3 km). Rakennussuunnitelma laaditaan myöhemmin koko matkalle Laukkavirrantien ja Vihtavuorentien välille (3,8 km).

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan syyskuussa 2019. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Laukaan kunnan kanssa ja suunnitelmaa laativa konsulttina toimii AFRY Finland Oy.

Suunnittelutilanne

Kaikille avointa yleisötilaisuutta ei järjestetty koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Sen sijaan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin sähköisesti sekä antaa niistä palautetta sähköpostilla tai puhelimitse. Yhteenveto saapuneista palautteista ja niiden vastauksista löytyy tämän sivun alaosasta (liitteet).

Tiesuunnitelma viimeistellään ja se valmistuu kesän 2020 aikana, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta tullaan kuuluttamaan ELY-keskuksen kuulutukset-sivulla (aluevalinta Keski-Suomi) ja ilmoittamaan Laukaa-Konnevesi-lehdessä.

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2020 aikana.

 

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.05.2020