Vt 18 parantaminen Kukkumäen eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä

Kukkumäen eritasoliittymän rakentaminen Jyväskylässä valtatiellä 18 (Keuruuntie) uuden keskussairaalan tuntumassa on käynnistynyt helmikuussa 2020.

Keski-Suomen ELY-keskus toimii Kukkumäen eritasoliittymän rakennuttajana, urakoitsijana toimii Sundström Ab, Oy Entreprenad. Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki maksavat eritasoliittymän rakennuskustannukset puoliksi, ja sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 3,2 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on saada Kukkumäen eritasoliittymä ja siihen liittyvät valtatietä 18 sekä katuverkkoa koskevat parantamistoimenpiteet valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Tavoitteena on täydentää eritasoliittymä kahdella suoralla rampilla sekä muuttaa nykyinen ramppi oikealle kääntymisen mahdollistavaksi suuntaisliittymäksi. Nykyiseen valtatien 18 (Keuruuntien) rampin päässä Ronsuntaipaleentien, Länsiväylän ja Lehmäportintien nelihaaraliittymään suunnitellaan kiertoliittymä. Lisäramppien toteuttaminen poistaa eritasoliittymässä valtatieltä vasemmalle kääntymisen tarpeen. Toimenpide parantaa liittymän kohdalla liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta. Kiertoliittymän toteuttamien pudottaa Ronsuntaipaleentien – Länsiväylän suuntaisen ajoneuvoliikenteen nopeuksia ja parantaa sivusuuntien liikenteen liittymään pääsyä.

Rakentaminen

Rakentamistyö on aloitettu Keljon suuntaisen rampin (R2) esirakentamisella. Samassa yhteydessä Köyhänoja on putkitettu rakennettavan rampin osuudelta. Esirakentaminen tarkoittaa pehmeikköalueella suoritettavaa massanvaihtoa, jossa pehmeät maamateriaalit vaihdetaan kantaviin ja tehdään painopengerrys rakenteeseen soveltuvalla louhemateriaalilla. Esikuormitetun penkereen painuma-aika on 12 kk, joka vaikuttaa näin ollen koko hankkeen valmistumisen aikatauluun. Kaivettavat pehmeät ja ylimääräiset maamassat läjitetään Keuruun suuntaisen rampin (R1) viereiselle maa-ainesten sijoitusalueelle. Esirakentamisen jälkeen työt jatkuvat rampin R1 rakentamisella sekä nykyisen rampin R3 ja katujen parantamisella, nämä työt aloitetaan keväällä 2020 ja ne jatkuvat vuoden 2021 puolelle. Kesän 2021 aikana rakennetaan ramppi R2 valmiiksi, viimeistellään kiertoliittymä sekä muut rampit ja väylät.

Haitat liikenteelle

Rakentamisen aikana liikennehaitat kohdistuvat lähinnä valtatielle 18, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä. Rakentaminen ulottuu paikoittain myös lähelle valtatien reunaa, jolloin ajokaistoja joudutaan ohjaamaan valtatien toiselle reunalle. Liikennöinti valtatien molemmilla ajokaistoilla pyritään kuitenkin säilyttämään koko työn ajan.

Työaikaiset nopeusrajoitukset työmaan alueella valtatiellä 18 ovat pääsääntöisesti 50 km/h. Tarpeen mukaan käytetään myös nopeusrajoitusta 30 km/h, esimerkiksi Länsiväylän sillan kohdalla/alla, jossa ajokaistoja on siirretty.

ELY-keskus toivoo tiellä liikkujilta varovaisuutta. Erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden toivotaan käyttävän kiertoreittiä Keltinmäki-Myllyjärvi tai Kukkumäen kautta. Tien piennaralue on rakennustöiden vuoksi kapea tai voi olla suljettu.

Autoilijoilta pyydetään varovaisuutta, koska Keuruuntiellä on runsaasti työmaaliikennettä.

Linkki hankkeen suunnittelusivuille

reaktionapit
Sivu päivitetty 08.04.2020