Hailuodon kiinteä yhteys markkinavuoropuhelu / Hailuoto Causeway Market Sounding

Hailuodon lauttaranta talvella 2019. Hailuoto ferry harbour in winter 2019.

Päivitetty 20.12.2019 / Updated Dec 20, 2019.

Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hankkeeseen liittynyt sähköinen kysely on pidetty. Suuri kiitos kaikille vastaajille! Kahdenväliset vuoropuhelut pidetään ilmoittautuneiden tahojen kanssa tammikuussa.

Hailuoto Causeway PPP project’s electronic survey has been held. A huge thank you for all the respondents! Bilateral market sounding meetings will be held with the interested parties in January.

Hankkeen informaatiotilaisuus pidettiin torstaina 10.10.2019.  Tilaisuuden aineisto ja materiaali on ladattavissa alempaa löytyvästä linkistä.

The project’s Market sounding (information event) was held on Oct 10, 2019.  The event’s presentations and materials can be downloaded behind the link given further down.

 

Infotilaisuuden videotallenne on katsottavissa alla olevista linkeistä

Esitykset osa 1 suomeksi: youtu.be/GJLJGtQrfDM
Esitykset osa 2 suomeksi: youtu.be/d8NGQ4gzRUE

Video from the information event is available from the links below

Interpreted presentations part 1: youtu.be/vfdG4eF2zHg
Interpreted presentations part 2: youtu.be/HwuZKpA7_S0

Voitte osoittaa kysymykset Lars Westermarkille / You may appoint your questions to Lars Westermark:
lars.westermark [at]vayla.fi
puh. +358 (0)29 534 3838.

Markkinavuoropuheluaineistot / Market Sounding Materials

Tältä sivulta löydätte hankinnan valmisteluun liittyvää aineistoa. Sivua päivitetään koko markkinavuoropuhelun ajan.


From this web page you will find procurement preparations related materials. This page will be updated during the market sounding process.

Aineistoon voi tutustua seuraavan linkin kautta: / Material can be accessed via the following link:

Linkki aineistoon / link to the materials

Aineistoa lisätty

20.12.2019 lisätty kansio "Ennakkomateriaali 20.12.2019", joka sisältää seuraavat dokumentit:

  • T2.2 Maksumekanismi_luonnos_11.12.2019
  • T1.1 Tarjouksen sisältöosan vaatimukset ja arviointiperusteet_luonnos_19.12.2019
  • Hailuoto PPP_Kahdenvälisten tapaamisten ennakkomateriaali


18.11.2019 lisätty kansio Infotilaisuuden 10.10.2019 jälkeiset asiakirjaluonnokset
jossa asiakirja HL_T2.08_Tekniset vaatimukset_luonnosversio_18.11.2019

18.10.2019 Sähköisen vuoropuhelun aineistot lisätty

Materials updated

Dec 20
Added folder "Advance material 20.12.2019", including following documents:

  • T2.2 Payment mechanism_draft_11.12.2019
  • T1.1 Tender content section requirements and evaluation criteria_draft_19.12.2019
  • Hailuoto PPP_Bilateral meetings advance material


Dec 20
Added document "T2.08 Technical requirements_draft_18.11.2019"

Nov 18
Added folder "
Draft documents drawn after the info event 10.10.2019"

Oct 18
Folder added for survey’s PDF printouts

Oct 10
01_Tavoitteet_Goals_FIN_ENG
08_Procurement_process
HL_T2.05_Project Description_draft_ENG

Oct 8
Allocation of environmental responsibilities
Hailuoto car ferry service
Tehnical requirements and degrees of freedom

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.12.2019