Hailuodon kiinteä yhteys markkinavuoropuhelu / Hailuoto Causeway Market Sounding

Hailuodon lauttaranta kesäkuussa 2019. Hailuoto ferry harbour in June 2019.

Kiitos infotilaisuuteen osallistuneille / Thanks for the participants in the market sounding info session

Päivitetty 18.10.2019 / Updated Oct 18, 2019.

Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hankkeen informaatiotilaisuus pidettiin torstaina 10.10.2019. Kiitos kaikille osallistujille! Tilaisuuden aineisto ja materiaali on ladattavissa alempaa löytyvän linkin takana.

Hailuoto Causeway PPP project’s Market sounding (information event) was held on Oct 10, 2019. Thank you all for participating! The event’s presentations and materials can be downloaded behind the link given further down.

Infotilaisuuden videotallenne on katsottavissa alla olevista linkeistä

Esitykset osa 1 suomeksi: youtu.be/GJLJGtQrfDM
Esitykset osa 2 suomeksi: youtu.be/d8NGQ4gzRUE

Video from the information event is available from the links below

Interpreted presentations part 1: youtu.be/vfdG4eF2zHg
Interpreted presentations part 2: youtu.be/HwuZKpA7_S0

Aikaisemmin ilmoitettu sähköinen kysely on jaettu. Kyselyyn annetut vastaukset eivät sido niiden antajaa ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tarkemmat ohjeet kyselyyn vastaamiseen ovat itse kyselyssä. Voitte tutustua kyselyn PDF-tulosteeseen alempaa löytyvän linkin takaa.

The earlier announced online survey has beent sent. Replies to the survey are non-binding in nature and they will be processed confidentially. Further instructions for replying are given in the survey. You may familiarize yourself with a PDF printout of the survey contents behind the link given further down.

Voitte osoittaa kysymykset tilaisuuteen tai sähköiseen kyselyyn liittyen (vk 43) Lars Westermarkille: / You may appoint your questions regarding the event or online survey (week 43) to
lars.westermark[at]vayla.fi
puh. +358 (0)29 534 3838.

Voitte osoittaa kysymykset tilaisuuteen tai sähköiseen kyselyyn liittyen (vk 44 ->) Terhi Honkarinnalle: / You may appoint your questions regarding the event or online survey (week 44 onwards) to
terhi.honkarinta[at]vayla.fi
puh. +358 (0)29 534 3754.

Markkinavuoropuheluaineistot / Market Sounding Materials

Tältä sivulta löydätte hankinnan valmisteluun liittyvää aineistoa. Sivua päivitetään koko markkinavuoropuhelun ajan.


From this web page you will find procurement preparations related materials. This page will be updated during the market sounding process.

Aineistoon voi tutustua seuraavan linkin kautta: / Material can be accessed via the following link:

Linkki aineistoon / link to the materials

Aineistoa lisätty

18.11.2019 lisätty kansio Infotilaisuuden 10.10.2019 jälkeiset asiakirjaluonnokset
jossa asiakirja HL_T2.08_Tekniset vaatimukset_luonnosversio_18.11.2019

18.10.2019 Sähköisen vuoropuhelun aineistot lisätty

Materials updated

Nov 18
Added folder "
Draft documents drawn after the info event 10.10.2019"

Oct 18
Folder added for survey’s PDF printouts

Oct 10
01_Tavoitteet_Goals_FIN_ENG
08_Procurement_process
HL_T2.05_Project Description_draft_ENG

Oct 8
Allocation of environmental responsibilities
Hailuoto car ferry service
Tehnical requirements and degrees of freedom 

reaktionapit
Sivu päivitetty 18.11.2019