Hailuodon kiinteä yhteys markkinavuoropuhelu / Hailuoto Causeway Market Sounding

Hailuodon lauttaranta talvella 2019. Hailuoto ferry harbour in winter 2019.

Päivitetty 7.2.2020 / Updated Feb 7, 2020

Hailuodon kiinteän yhteyden PPP-hankkeen markkinavuoropuhelun kahdenväliset tapaamiset pidettiin tammikuussa. Väylävirasto kiittää kaikkia osallistuneita ja huomioi saadun palautteen. Hankinnan valmistelun aikana julkaistu hankinta-aineisto on koottu yhteen sijaintiin ShareFilessä, jossa pidetään yllä luonnosten versiotaulukkoa.

Hankkeen sähköinen kysely ja informaatiotilaisuus on pidetty. Tilaisuuden aineisto ja materiaali ovat ladattavissa alempaa löytyvästä linkistä.

Infotilaisuuden videotallenne on katsottavissa alla olevista linkeistä

Esitykset osa 1 suomeksi: youtu.be/GJLJGtQrfDM
Esitykset osa 2 suomeksi: youtu.be/d8NGQ4gzRUE
 

Hailuoto PPP project’s market soundings bilateral meetings were held in January. The FTIA is thankful for everyone that attended and will take account of the feedback received. The procurement materials published during the preparation of the procurement have been gathered into one location in ShareFile where an up to date table of the published drafts is kept.

The project’s electronic survey and market sounding (information event) have been held. The event’s presentations and materials can be downloaded behind the link given further down. The event’s video recordings are available from the links below


Video from the information event is available from the links below

Interpreted presentations part 1: youtu.be/vfdG4eF2zHg
Interpreted presentations part 2: youtu.be/HwuZKpA7_S0

Voitte osoittaa kysymykset Lars Westermarkille / You may appoint your questions to Lars Westermark:
lars.westermark [at]vayla.fi
puh. +358 (0)29 534 3838.

Markkinavuoropuheluaineistot / Market Sounding Materials

Tältä sivulta löydätte hankinnan valmisteluun liittyvää aineistoa. Sivua päivitetään koko markkinavuoropuhelun ajan.


From this web page you will find procurement preparations related materials. This page will be updated during the market sounding process.

Aineistoon voi tutustua seuraavan linkin kautta: / Material can be accessed via the following link:

Linkki aineistoon / link to the materials

Aineistoa lisätty 7.2.2020 / Materials updated Feb 7, 2020

Luonnosversiotaulukko / Draft versions table

 


 

reaktionapit
Sivu päivitetty 07.02.2020