Vt 18 parantaminen Kukkumäen eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Kukkumäen eritasoliittymän rakentaminen Jyväskylässä valtatiellä 18 (Keuruuntie) uuden keskussairaalan tuntumassa on käynnistynyt helmikuussa 2020.

Keski-Suomen ELY-keskus toimii Kukkumäen eritasoliittymän rakennuttajana, urakoitsijana toimii Sundström Ab, Oy Entreprenad. Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki maksavat eritasoliittymän rakennuskustannukset puoliksi, ja sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 3,2 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on saada Kukkumäen eritasoliittymä ja siihen liittyvät valtatietä 18 sekä katuverkkoa koskevat parantamistoimenpiteet valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Tavoitteena on täydentää eritasoliittymä kahdella uudella suoralla rampilla (Keljon sekä keuruun suuntaiset rampit) sekä muuttaa nykyinen ramppi oikealle kääntymisen mahdollistavaksi suuntaisliittymäksi. Nykyiseen valtatien 18 (Keuruuntien) rampin päässä Ronsuntaipaleentien, Länsiväylän ja Lehmäportintien nelihaaraliittymään suunnitellaan kiertoliittymä. Lisäramppien toteuttaminen poistaa eritasoliittymässä valtatieltä vasemmalle kääntymisen tarpeen. Toimenpide parantaa liittymän kohdalla liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta. Kiertoliittymän toteuttamien pudottaa Ronsuntaipaleentien – Länsiväylän suuntaisen ajoneuvoliikenteen nopeuksia ja parantaa sivusuuntien liikenteen liittymään pääsyä.

Rakentaminen

Rakentamistyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti siten, että molempien uusien ramppien esirakentaminen sekä pengerrakenteet ovat valmistuneet toukokuun aikana. Uusien ramppien rakentamisen yhteydessä on suoritettu merkittävissä määrin pehmeikköalueiden massanvaihtoa, jossa pehmeät maamateriaalit on vaihdettu kantaviin materiaaleihin sekä tehty painopengerrystä rakenteeseen soveltuvalla louhemateriaalilla. Esikuormitetun penkereen painuma-aika on 12 kk, joka vaikuttaa näin ollen koko hankkeen valmistumisen aikatauluun. Työmaa jää penkereiden painuma-ajan vuoksi tauolle kesäkuun puolivälistä 2020 alkaen. Rakennustyöt jatkuvat keväällä 2021 uusien ramppien viimeistelyillä, uuden kiertoliittymän rakentamisella sekä nykyisen rampin, katujen ja tievalaistuksen parantamisella.

Haitat liikenteelle

Rakentamisen aikana liikennehaitat ovat kohdistuneet lähinnä valtatielle 18, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä. Työmaan jäädessä tauolle liikennejärjestelyt palautetaan mahdollisimman lähelle normaalia tilannetta. Ajonopeus valtatiellä 18 on pääosin 80 km/h ja liikenneolosuhteet ovat normaalit. Nykyisen käytössä olevan rampin ja risteysalueen kohdalla nopeusrajoitus on alennettu nopeuteen 50 km/h, koska valtatiellä oleva väistötila on osittain purettu ja valtatieltä rampille kääntyvät ajoneuvot voivat hidastaa ja hetkellisesti tukkia suoraan ajavien liikennettä. Varottavat kohdat ja alueet on merkitty teiden reunoihin asennetuilla heijastinlamelleilla.

ELY-keskus toivoo tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaan kohdalla, myös tauon aikana.

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008