Tilapäiset liikennejärjestelyt

Alikulut taas käytössä

Järvensivun molemmat alikäytävät ovat taas käytössä. Uusittu Järvensivu II alikäytävän jalankulku- ja polkupyöräväylä avattiin liikenteelle 31.7. Väylän ympäristössä tehdään vielä viimeistelytöitä, joista johtuen väylällä voi olla tilapäisia kavennuksia ajoittain, mutta alikulkuja ei ole enää tarpeen sulkea kokonaan urakan töiden takia.