Valtatien 13 ja Otavantien liittymän parantaminen, tie- ja katusuunnitelma

Suunnitelma-alue sijaitsee Etelä-Savossa, Mikkelissä, valtatien 13 (Jyväskyläntie)) ja Vanhan Otavantien/ Otavankadun liittymässä. Vaikutusalue rajautuu liittymästä n. 500 metriä suuntaansa.

Karttakuva suunnitteluosuudrsta.

 

Hankkeen tavoitteena on varmistaa valtatien liittymäaluetta ja Johtokadun liittymän turvallisuutta ja sujuvuutta kaikilla kulkumuodoilla.

Nykytilanne

Valtatie 13 on merkittävä päätieyhteys Kokkolasta Jyväskylä ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan ja siitä Nuijamaan raja-asemalle.

Suunnittelualueen liittymän kautta kulkee pääyhteys Karikosta Mikkelin keskustaan ja etelään.

Liittymän liikenteellinen toimivuus on kääntyville ajoneuvoille ajoittaen huonoa ja kevyt liikenne on nykyisin turvattu valtatien 13 ylityksessä valo-ohjauksessa painonapein. Kevyen liikenteen reitillä on noin 200-240 kulkijaa vuorokaudessa

Liikennemäärät valtatiellä ovat keskimäärin 6600-9000 ja Vanhalla Otavantiellä noin 9700 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Liittymäalueella on tapahtunut viiden vuoden aikana kuusitoista onnettomuutta, joista seitsemän loukkaantumiseen johtaneita Näissä viidessä on osallisena ollut jalankulkija ja pyöräilijä. Yksi vaarallisimmista paikoista on Johtokadun suojatieylitys.

Kohteen sijainti, alueella tapahtuneet liikenneonnettomuudet ja liikennemäärät (pdf).

Suunnittelun tavoitteet

Suunnittelun tavoitteena on parantaa liittymäalueen liikenteen sujuvuutta sekä ajoneuvo- ja erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta. Yhtenä keinona valtatien liittymään tutkitaan parannuksena useampikaistaista liikenneympyrää. Kevyelle liikenteelle selvitetään mahdollisuutta rakentaa valtatien 13 alitse alikulkusilta. Johtokadun liittymän turvallisuutta suunnitellaan parannettavaksi liikennevaloin.

Suunnitelma-alueella on tarkasteltu linja-autojen pysäkkitarpeet sekä niiden varustelut ja yhteydet. Erikoiskuljetusten tarpeet on huomioitu esimerkiksi yliajettavilla saarekkeilla.

Hankkeen kustannusarvio on noin 3,2 milj. eur. Hankkeen aloitusajankohta on vuoden 2020 aikana.

Suunnittelutilanne

Hankkeesta laadittiin tie ja katusuunnitelmat vuosien 2018-19 aikana. Suunnitelmat olivat nähtävillä Mikkelin kaupungin asiointipisteessä marras-joulukuussa 2019.

reaktionapit
Sivu päivitetty 28.07.2020