Kuparonvirran lossin korvaaminen sillalla (mt 15147)

Kuparonvirran lossi liikennöi osana yhdystietä 15147. Kuparonvirran kohdalla maantie risteää Puumala-Mikkeli hyötyliikenteen matalaväylän kanssa, jonka syvyys kohdealueella on noin 2,4 metriä. Hankkeen tavoitteena on suunnittelukohteena olevan tieosan parantaminen korvaamalla nykyinen lossiyhteys toteuttamiskelpoisella ja teknistaloudellisella siltaratkaisulla, joka sopeutuu hyvin ympäristöön.

 

Tiejaksosta on valmistunut maantielain mukainen yleissuunnitelma, jossa on esitetty selvitys maantien tarpeellisuudesta ja tutkituista vaihtoehdoista, tien liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut, tien likimääräinen sijainti sekä tien arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa esitetään myös mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä alustava kustannusarvio.
 
Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä lossipaikalle on selvitetty useita korkean, kiinteän sillan vaihtoehtoja, jotka sijoittuivat lossipaikan pohjois- sekä eteläpuolelle. Näiden lisäksi on selvitetty yhtenä vaihtoehtona myös avattavaa siltavaihtoehtoa.
 
Vaihtoehtovertailun ja sidosryhmien kannanottojen perusteella Kuparonvirran lossi esitetään korvattavaksi vaihtoehdon VE 2 mukaisella ratkaisulla, jossa maantie 15147 linjataan lossin pohjoispuolelle ja laivaväylän kohdalle rakennetaan teräsbetonikantinen liittopalkkisilta, jonka kokonaispituus on 288 m, hyötyleveys 7,5 m ja alikulkukorkeus 12,5 m. Siltaa varten rakennetaan kaikkiaan noin 0,5 kilometriä uutta maantietä. Valittu vesiliikenteen alikulkukorkeus mahdollistaa kaiken laiva- ja kauppaliikenteen sekä suuren osan huviveneliikenteen kulkemisen sillan alitse.

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 7,5 M€ (MAKU 139,2010=100). Hankkeen toteutusajankohta ei ole tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 06.06.2019