Hoppa till innehåll

Jakobstad-Bennäs, säkerhetsanordningar

Banprojekt Pågående

I projektet förses banavsnittet Bennäs-Jakobstad med säkerhetsanordningar och de tekniska utrymmen och kabelhanteringssystem som säkerhetsanordningarna kräver byggs. Målet med projektet är att säkerställa att banavsnittet kan användas utan störningar och att förbättra säkerheten. Dessutom möjliggörs och säkerställs säkerhetsanordningarnas tekniska säkerhet och trygg tågtrafik på lång sikt.

Projektets bakgrund

På banavsnittet Jakobstad-Bennäs finns det för tillfället inga säkerhetsanordningar eller någon automatisk tågkontroll. Växlarna vid Jakobstad trafikplats är utrustade med ställverk, och på trafikplatsen finns tre vägskyddsanläggningar (Pedersvägen, Skolgatan och Blockmakaregatan). Banavsnittet och trafikplatsen är elektrifierade. Banavsnittet och trafikplatsen är inte fjärrstyrda.

Projektets innehåll och mål

I projektet förses banavsnittet Bennäs-Jakobstad med säkerhetsanordningar och de tekniska utrymmen och kabelhanteringssystem som säkerhetsanordningarna kräver byggs. Målet med projektet är att säkerställa att banavsnittet kan användas utan störningar och att förbättra säkerheten. Dessutom möjliggörs och säkerställs säkerhetsanordningarnas tekniska säkerhet och trygg tågtrafik på lång sikt.
 
På Jakobstad trafikplats monteras ett Siemens DrS-reläställverk som blivit ledigt och flyttas från Sievi trafikplats. Ställverkets kopplingar ändras enligt planerna. Hinderkontrollen genomförs med hjälp av ett axelräknarsystem. Båda ingångsväxlarna i Jakobstad byts ut och centraliseras. Inom projektet byggs dessutom belysning vid växelområdet och bangården i Jakobstad.
 
Trafikplatsens säkerhetsanordningar genomförs i enlighet med kraven i RATO 6. Södra ändan av Jakobstad trafikplats utrustas med huvudsignaler och dvärgsignaler samt med tåg- och bytesvägar. Norra ändan utrustas med dvärgsignaler och symboler om att tågväg upphör samt med bytesvägar. Halvbomsanläggningen vid Pedersvägen ansluts till ställverket och blir bunden till vägen. Banavsnittet ansluts till fjärrstyrningssystemet.
 
Banavsnittet utrustas med automatisk tågkontroll. 
 
Projekt:
 
  • Möjliggör att säker trafik kan fortsätta.
  • Möjliggör åtminstone den nuvarande kapaciteten och växlingar i Jakobstad.
  • Underlättar hanteringen av kommande ändringar.

Tidtabell och kostnader för projektet

Projektet genomförs under åren 2019–2021 och kostnadskalkylen uppgår till fyra miljoner euro.