Hoppa till innehåll

Ytterligare information

Direktör

Pekka Rajala

  • 029 534 3626

Helsingfors stad

Sektorchef för stadsmiljösektorn

Mikko Aho

  • (09) 310 37 100

Centrumslingan i siffor

Siffrorna kan ännu preciseras i takt med att projektet framskrider.

Längder

•    Total längd: 8 000 meter
•    Tunnelsträckans längd: 6 000 meter
•    Längsta tunnelsträckan: från Tölö station till centrumstationen: 1 600 m
•    Tunneln från den västra mynningen till Tölö station: 1 000 meter
•    Tunneln från den östra mynningen till Hagnäs: 1 300 meter
•    Tunneln mellan Helsingfors centrum och Hagnäs: 1 400 meter

Stationer

•    Den tid som det tar att gå från plattformen till stationens ingång: 1 -5 minuter
•    Restid mellan stationerna: cirka 2 minuter
•    Hela slingan från Böle till Böle: cirka 10 minuter

Uppskattad mängd passagerare 2035

•    Antal som stiger på eller av tåget vid Böle station per dygn: 100 000 passagerare
•    Vid Tölö station per dygn: 16 000 passagerare
•    Vid centrumstationen per dygn: 43 000 passagerare
•    Vid Hagnäs station per dygn: 79 000 passagerare