Hoppa till innehåll
Ordlista
 • Ring I:s broar över Tavastehusleden.
 • Ring I:s tunnel i norra Alberga.
 • Grundförstärkningssätt, där finkornig marksubstans förstärks med hjälp av bindemedel. 
 • Gjutning av betong i formar, till exempel när man bygger broar. 
 • Vägkonstruktionens vikt överförs till det bärande marklagret med en platta av armerad betong stödd med pålar. 
 • Ledramsstyrd schaktningstraktor (= inga svängande hjul) avsedd för flyttning av marksubstans. 
 • Lastbil med lyftanordning.
 • Till exempel lätt avstängningsanordning för att avgränsa körfält, spärrstolpe.
 • Brytning av berg genom sprängning.
 • Svagare marksubstans ersätts med bättre bärande mark.
 • Avlägsnande av organogent material.
 • Stora block krossas med slaghammare (dvs. rammer).
 • Bearbetning av sprängsten till krossmaterial.
 • Jordgrävning (grop motsats till bank).